3.31.2012

way laing mahimo ang diyos


Wa'y laing mahimo ang Diyos
gawas sa pagpakatawo pag-usab
sa Manunubos aron pagpahinumdom
karon sa mga kaliwat ni Herodes
nga ang iyang kabantog wala mohangtod,

ug sa mga Pariseo niining panahona
nga samtang nag-ungot ang ilang hunahuna
ug pagbati sa sayop nga pagtuo sa relihiyon 
sa tawo ug sa gahom nga ilang giugom, 
adunay motumaw nga mosibya sa 
ilang kaalaot. Ug unya, bisan mamugnaw,
                                                                                                                                                        tagaan si Pilato sa makausa pa
og laing higayon nga dili manghunaw.


-- JON R. SAGUBAN
Iligan City, Philippines

hunahuna sa babayeng hamtong

Adunay mga pagbati 
nga di angay isyagit.                                                                                                                                            
Busa, iagi ko na lang 
sa pagpanghupaw:                                                                                                                                   
(sa yamyam) 
"ako nahigugma kanimo"                                                                                                                        
(ug hunghong) 
"hangtod karon." 


 -- RAIN L. AMANTIAD 
Auckland, New Zealand

3.29.2012

hinubad gikan sa "11th station of the way of the cross"


Akong Ginoo, akong Ginoo, nganong gitalikdan mo ako,
halayo sa akong pangaliya, halayo sa mga pulong
sa akong pagbakho? Oh, Diyos ko, naghilak ako
sa adlaw ug wala ka motubag; Ako nagdanguyngoy
sa kagabhion ug walay kahuwasan alang kanako.
Ang tanan kong kabukogan nangalugti. Akong kasingkasing
nahimong daw espirma nga nangalanay sulod ning dughan.
Akong tutonlan nauga sama sa gihurnong lapok;
akong dila nalugtab nangumbitay sa akong apapangig; mitusok
sa akong mga kamot ug tiil; maihap nako ang tanan kong mga bukog.-- MELQUIADITO M. ALLEGO
Palm Harbor, Florida, USA

ang mga salamangkero sa mindanao


Gidag-oman ang among kayutaan sa itom nga salamangka
Nga mipaulan og kasakit sa among mga banuwa. 

"Caramba cervenguenza, ibaligya kanako ang inyong mga kalag!"
singgit sa bontit ug opaw nga negosyante sa kalag.

Ug silang tanan nga iyang napalit, sa kaulaw miluhod,
Sa langyawng bontit ug opaw nga tambok pas lumod.  

"Mansohon simaron, ranso diri ug ranso sab didto!"
matod sa pution ug liwat sa abat nga salamangkero.

Ug tuod man sa luag nga patag ug sa kasagbotan
Kalit lang gyod nanungha ang daghang mga ransohan.

Ug bisan ang kiliran sa mga bungtod kalit nangahawan, 
Nangahimong kasagbotan nga nahimo sab dayong ransohan.

"Hey aym Joe, aym frens wid yow, an ay cam impis!"
matod usab sa salamangkerong gikan sa yuta sa mga ugis.

Ug maorag uhong nga nanurok ug namunga ang daghang saging
Nga dili gani mahurot bisan mokaon pa ka kada bagting. 

Ug maorag lawod na sa dagat ang gipinyahan nga patag
Nga dili mahurot bisan pag liboan ang mahimong mga pangag. 

"Sayonara, adios sa narra! Ihalad kanako ang tanang malig-on!"
matod pa sa bakang nga napikot ang mata ug mitingsi ang ngipon. 

Ug tuod man namuti ang halayan sa lanot sa abaka
Ug namuti sab ang mga sudlanan sa tagok sa goma.

Dayon nangakatikalbong ang tanos nga mga lawaan
Nga pinuy-anan sa hangin ug maanyag nga kalanggaman. 

"Abracadabra, ako nga halangdong bisita hala busga pa ninyo!"
matod sa tabonong salamangkerong batabata sa mga engkanto. 

Ug tuod man miluag pa gyod ang pinyahan ug sagingan
Ug ang ubang luag nga mga patag nangahimong katubhan.

Midaghan sab dayon ang mga nangabot gikan tabok sa dagat
Ug wa na mamauli sa kon asang islaha sila gikan milayat. 

"Ang oro giurom, ihalad kanamo ang inyong mga bulawan!"
ang tanang salamangkero naninggit gyod og dungan. 

Ug dayon ilang gipangdunggab ang tanang mga bungtod
Gikalot gyod nilag ayo apil ang kinahiladman sa pusod.

Ug tuod man nakakuha silag daghang mga bato nga dalag
Nga maoy hinungdang gibaligya na nila ang ilang mga kalag.

"Wiriswiris kuriskuris, tanang kayutaan sa akong ngalan irehistro!"
singgit sa misteso nga salamangkero aron mahimo siyang hasendero.

Ug gingalan gyod tuod kaniya ang among mga kayutaan
Ug ang ubang salamangkero misunod sab sa iyang binuhatan. 

Gidag-oman sa itom nga salamangka ang among kayutaan
Ang among mga banuwa gipaulanan nila sa daghang kasakitan. 

Apan karon, kami nasayod na unsay sumpa sa salamangkang itom
Kay dinhi sa yuta aduna gyod diay kinutuban ang tanang gahom.  

Mao nga dili ra sab tingali madugay ang panahon,
Nga sa among kalangitan mamuti rag balik ang mga gabon.


-- ANIJUN MUDAN-UDAN
Malaybalay, Bukidnon, Philippines

3.27.2012

hubga ko


Sanguis Christi, inebria me.

Kuhaa kining kaigmat.
Dawata kining kahait sa panimuot.
Putla ang tumoy sa baraw niining kaalam.
Limbasi ang suwab sa punyal sa kinaadman
Sama sa habol ug dumpol nga sipol
Sa nagibang nga pundol sa sundang--
Ang bangis nga berdugo sa kahibalo,
Ang mangtas nga mamumuno sa kabubut-on,
Ang mapintas nga bakunawa sa diwa.
Wala nay gahom, wala nay kalala,
Wala nay kaisog pagdagmal, paghasmag,
Pagluba, pagdunggab sa himalatyon
Nga kalag sa paninguha, pangindahay,
Panikaysikay nga nanlimbasog,
Nakigbangi sa kublan, gikubalan
Nga palad, way puangod, tig-a,
Dili madutlan bisa’g gisulay’g adlip
Sa tayaon nga silab sa labahan nga gidat-ol
Sa aping sa baga’g nawong nga tigtagay--

Mitunol na sa’g busloton nga baso.


-- JOHN K. ZABALA
Baltimore, Maryland, USA

linog


Karong taknaa nangalumpag
ang lawak sa iyang hunahuna,
giagian sa linog gikan
gadahunog sa iyang dughan.

Nahapla siya sa kama
samtang nangahugno ang tanan
nga nakit-an niya, ug igo ra siya
nagkab-it sa bukton nga

giabiabi niya niining mubo
nga higayon. Wa’y laing mabuhat
gawas sa pag-agwanta taman
sa kataposan, inig kahapsay

sa palibot. Puniton niya
ang mga nangatumpag lakip
iyang mga bistida ug bugkos
nga gihalad sa mga minahal--

ang nakaamong ug hinungdan
ining matang sa katalagman.


-- TON DAPOSALA
Cagayan de Oro City, Philippines

3.25.2012

pagwaswas sa panyo ni Veronica

dili lamat ang kisaw
sa kapula gikan niawas
sa akong kalimutaw

nabagnos akong tuhod
sa nakagay nga kampana
nga gilabni sa balod
diin nalakra ang mapa
sa akong nasod

lutaw ang lapyahan
gabagting sa katugnaw
gikan sa kabatoan


-- MICHAEL U. OBENIETA
Topeka, Kansas, USA

ang atong paingnan

gipuklid sa hangin
ang mga hagunoy

gabalik-balik
ang mga cogon

wa kapanglingo
ang mga kahoy

kakusog sa hangin
kasabaan sa ulan

misaka ang tubig sa kilid
sa mga rehas sa dalan

ngitngit ug layo pa
ang atong adtoan


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

3.23.2012

latos


Maayo unta wala nalaya
kadtong lukay
sa among nataran.

Wala unta’y langkay
nga mapunit
ang akong amahan.

Dili unta ko kahinumdom
sa matag hagsa gikan
sa lubi sa hinaguros

sa iyang kapungot
nga nilanog paglagpak
sa akong sampot.


-- JIN GARCIANO
Camotes, Cebu, Philippines

gumok

Asa man ilubong
ang kasakit sa kagahapon?

Asa itaop ang akong
baliko nga pagpili?

Wala’y lain matudlo!
Wala’y lain maluwaan!

Gawas sa itom nga bahin
Ilalom sa imong ngalan.


-- RYAN LABARDA
Riyadh, Saudi Arabia

3.21.2012

sulod sa payag


Kanako mahidangat ang tingog
sa kababayen-an nga nanglaba sa sapa
diin ipangitsa nila ang mga bestida, kamisin, karsones
nganha sa lunhaw nga tubig, palupalohon,
lubagan, luay nga iladlad sa kabatoan sigon
sa atong porma, maghunghonganay,
mangatawa, ug usahay molutaw ang usa ka masulob-ong
awit, sama sa apas-sumpay nga laylay
gikan niadtong mga gabii nga manganta kita
ubos sa pirma sa tuko nga nagkumbabit
sa bungbong ibabaw sa higdaanan,
walay timik, matinahurong naniid, tugob sa kahidlaw.


(gikan sa balak ni Galway Kinnell)

-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO
Manila, Philippines 

hinungdan


Theory of continental drift:  ang mga kontinente kay usa ra
ka kalikopan, gisumpay sila , ug ingnon ta nga ang sinugdanan
usa ra ka dapit. Apan gitay-og sa kalibotan bisan ang uyokan
sa iyang kaugalingon aron mahulma ang bag-ong pinuy-anan.

Maong ayaw kabalaka kon nganong usahay inig kupot nimo
sa akong kamot, kini kalit molinog hangtod mabuhian mo ako.


-- CINDY VELASQUEZ
Cebu City, Philippines

3.19.2012

pagtawag sa pinuy-anan: hubad sa balak ni Tomas Transtromer


Ang atong tawag sa telepono natikwa ngadto sa kangitngit
ug migilaw sa taliwala sa balangay ug sa lungsod
ingon sa kagubot sa usa ka dinunggabay.
Pagkahuman, tibuok gabii nga gikulbaan sa higdaanan sa hotel,
nagdamgo ako nga ako dagom sa usa ka compass
nga gidala sa usa ka nahisalaag sa lasang uban sa iyang nagtuyok 
nga kasingkasing.


Gikan sa Ininglis ni Robin Robertson, gihubad ni

-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA

sugilanon sa balak sa usa ka pinintal


Magtandogay ang kalihokan.
Haling diri. Kaingin didto.
Sa init, kamaong mamasilong ang landong.
Mga butang lanayon sa panumdoman.
Lakip na ang taknaan ni Dali.
Sa pananggot hunong una.
Ang sukad kaniadto angayng tambongan.
Sa putahi, lamian ang sugilanon nga duna’y pugong.
Puyra sa ubang makalanag.
Sanglit unong sa balak ang pagpamakak,
makabsan kaha sa alak ang balak?
Ang pagsag-ob iya sa gihulaw. Uroy’g kilatan!
Maong patambal. Kaligo kon magpaanyag.
Ang paggipod, sa kanunay, maoy pasiuna sa paggama.
Kon huwas sa kaputong, ang paghaling sayon.
Ang Sudoku. Ingon man ang kyubismo ni Picasso.
Pinirmahan sa kilat ang pinintal sa kawanangan.


-- RAUL M. FIGUES
Oslob, Cebu. Philippines

3.17.2012

pag-apas ug pakigtupong sa samdan nga mangluluwas


Dayag nga usa ka uwat ang buwan
sa agtang sa banag-banag, ginawnawan
og yamog. Naghangad nako ang hagdan.

Inig naog nako, madan-agan ang mapa
sa akong lapalapa. Matultolan na pod
ang kinasang-an subay sa akong kalapasan

ug kaluwasan. Unya, sa akong pagpauli,
magkamang na pod ko. Apan dili ko
mohilak inig hay-ad nako sa lawak

bisan pa sa hapdos nga witik sa mga dila
sa talidhay, gabitay gikan sa lab-as nakong
mga samad, labihang sinawa sa kapula.


-- MICHAEL U. OBENIETA
Topeka, Kansas, USA

bungol

Pssst! Hoy, ikaw ba!
Lingia tawon ko, uy. Bitaw, basin sakto ka
sa imong gisulti nga “The more you hate,
the more you love.

Nakat-onan ra tuod nako, pangga,
ang dili nako ganahan---

Sa una, panahon pa sa Friendster,
dili ko lamian mag-Facebook
apan tanawa karon: pilit na kaayo
among dagway. (Ug kadtong karaan pa
ang mga apps ug features ini, dili pod ko
ganahan sa iyang Timeline.)

Apan tanawa ron, bisan hugot kaayo
akong pagkahigot ini, kaayong
i-delete. Kalami i-unfriend.  

Pssst! Paminawa akong dughan:
Ngano nga wala man lagi nimo gi-apply
kadtong imong gisulti?


--TEA SOLON
Cebu City, Philippines

3.15.2012

haiku: pamahaw

i
duha ka baso
nga gatas nangatumba
medya sustansya

ii
plato basiyo
humay gikumkom
hupaw sa hangin

iii
panaksan uga
pitsil hayang ganganga
laylay ni mama


-- DENNIS S. SARMIENTO
Maryland, USA

salig

Namukaw nako
usa ka Domingo sa buntag
ang agik-ik ni Jimbo,
ang dos anyos nakong ig-agaw.

Uban sa iyang amahan,
naligo siya kilid sa tabay
didto sa among natad.

Naglukso-lukso siya,
nagtisngi samtang inanay
gibubo sa iyang Papa
ang usa ka timba nga tubig
diha sa nipis niyang buhok
ug gamay niyang lawas.

Nakuyawan ko nga nagtan-aw.
Mipiyong siya ug minganga.
Hinay ang pagdailos sa tubig,
apan sayod siyang daan
nga dili kapuslan ang ilong ug baba
ilawom sa tubig. Ug

inay malisang, naglukso-lukso siya,
nagtisngi samtang naghangad
sa iyang Papa.

Sa pagpauli sa ilaha, gilabyan ko niya
nga namintana ug giingnan:

Wanet, tuli Imbo
human timba.


-- IOANNES ARONG
Lapu-Lapu City, Cebu, Philippines 

3.13.2012

hubad parodiya: balili


Pundoka’g taas ang mga lawas sa Iraq ug Afghanistan.
Palaha sila sa ilawom ug ako patrabahoa---

              Ako ang balili; ako motabon sa tanan.

Ug pundoka’g taas sila sa Egypt
Ug pundokag taas sila sa Libya ug Syria.
Palaha sila sa ilawom, ug ako patrabahoa.

Duha ka tuig, napulo ka tuig ug ang mga pasahero mangutana sa konduktor:

              Unsa kining dapita?
              Hain man karon kita?

              Ang balili ako.
              Patrabahoa ko.


Gihubad gikan sa "Grass" ni Carl Sandburg (1878-1967)


 -- MELQUIADITO M. ALLEGO
 Palm Harbor, Florida, USA

cariño brutal: to vivian with love

Dunay kasaba labaw 
sa tugtog niining gabhiona— 
labaw pa sa uha 
sa yabag nga gitara, 
labaw pa sa linog 
sa gangulob nga baho, 
labaw pa sa dasdas 
sa lima ka bombo, 
ug labaw pa sa bagudlos 
sa hubog nga bokalista 
nga hangtod karon 
gapakurog bisan 
sa mga bituon… 
                                                                                                                                     
Apan kining tanan mapawong 
inig abot sa balay, inig tukar 
sa hardcore nga tagawtaw 
sa akong inahan. 


-- TON DAPOSALA 
Cagayan de Oro City, Philippines

3.11.2012

mga tingog sa kahapunon

sagudsod sa tsinelas
panaglalis sa martilyo ug gabas
pagsyaok sa tig-ayo sa sapatos ug payong
katawa sa mga batang gadula'g syatong 

ug ang kinalanogan
mao ang pagpamadlong ni mama
gikan sa gitugaw nga panumdoman

gahagawhaw


-- GRATIAN PAUL R. TIDOR
Dipolog City, Philippines

apple pie sa biscofi *


Kon wala ko miabot, wala ka masayod niining dapita.
Ang duha ka lingkoranan dili makabatyag sa gibug-aton
kon walay molingkod ini.  Ang plato gikan sa pag-agni 
sa pagkaon dili makahukom sa kalami kon kini dili mahurot.

Sa imong pagkanta, misayaw sa akong hunahuna
ang plakang gilawa-lawa. Mga nabanhaw nga sonata ni Rey Valera
kabahin sa gugmang molungtad hangtod tugkan ta’g uban.

Sa mga abling bintana, nakapamalandong ko 
kon mausab ba kaha ang panglantaw niining dughan 
kon ugaling makadungog ko’g harana, o di ba kaha naay masaag 
nga sulat. Mausab ba ang dan-ag sa lamparilya inig kab-ot nimo 
sa akong kamot aron itultol sa imong halok.

Buot nakong sabton ang kal-ang tali sa limbong ug matuod,
ug unta mahibaw-an ang gilawmon sa sapa nga hilom.
Apan molutaw man dayon ang kabalaka sa higayon 
nga tugkaron nako ang kinapusoran sa imong gipadayag.
Basin kalit ka lang maunlod, maanod ug mawala.

Gihulat nato nga makabsan ta sa atong ibutyag, tam-is
kon saw-an. Ug gisultian ko ikaw nga sulod sa usa ka tuig,
napulo’g duha ka adlaw nga paghuwat,
lami pa man diay gihapon ang apple pie.

(kang Erwin)

* Biscofi: coffeeshop sulod sa Bureau of Customs Port of Manila


-- GENALYN G. OMAPAS
Cebu City, Philippines

3.09.2012

alang sa buwak sa tiilan sa bungtod


Gilitok ko ang pulong sa kamingaw
nga gianod sa milabay nga kakusog
sa sulog duyog sa hanging amihan.
Gipalid kini paingon kanimo: ikaw

nga nagpuyo diha sa tiilan sa bungtod
ilalom sa labong nga mga kahoy.
Kining ulod nagpaabot kon kanus-a

sunod moabot ang mga dahon
sa ilang pagpamuswak dinhi

sa tunga-tunga sa dakong hulaw.


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

bisibis sa banag-banag


Manghugyaw ang mga tulunggon
Nga ginama sa iyang puangod.

Mobangon ang mamala sa pagsugat
Sa bag-ong bisibis nga mokatap

Og kabugnaw sa nangliking aping
sa yuta, mahumod sa halok sa yamog.

Ug inig tumaw sa banag-banag, maalim
ang samad ilawom sa atong mga tunob.

Unsa’y gahom sa gababag nga kangiob
Ug sa katig-a nga gatunglo sa adlaw?

Hangad ug paminawa ang panganod
Nga nanghupaw sa iyang pasaylo.


-- GINA MANTUA-PANES
Cebu City, Philippines

3.07.2012

karon nga sawumsom na


Ikadlit ko sa aping sa langit
Ang palito sa akong kasakit.


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO
Manila, Philippines 

tabliya


Bisa'g way batirol ug way buluniyo
ning bugnaw’ng kabuntagon 
sa tingtungnaw, nagluto ako
og tsokolati gikan sa tabliya 
nga hinimo sa lunlon nga cacao.
Tabliya nga wa dad-a nganhi kanako
sakay sa bulawanong barko 
ni Maria Cacao, kun dili pinalit 
didto sa Banhigan, Dalaguet
ug gidala ko nganhi sa Wisconsin.
Tsokolati kini nga lahi sa mapalit ko
sa Starbucks sa Highway 100.
Tsokolati nga gikan sa tabliya 
nga daw bahin sa pagpamalak 
among gipanagsultihan ni Mel, 
ang akong higaladagang, niadtong 
among panagkita sa Hollywood, 
Florida.  Unta human sa unom 
ka oras niyang pag-drive niadtong 
adlaw’ng tugnaw ug labing ulanon, 
sa iyang pag-abot, diha’y init 
nga tsokolati nga gikadalit ko 
kaniya.  Tsokolati nga sama niini - 
hinimo sa naandang tabliya nga 
gikan sa cacao nga didto magtubo 
sa yuta nga among gigikanan.


(kang Mel Allego)

-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA

Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.