6.30.2013

tagawtaw atol sa pagtumaw sa perigee moon


Nabuntagan ang hubag sa imong aping.
Unya, tugbang sa banagbanag,
gapahipi ka likod sa panganod
atol sa patabok nimo sa pikas tampi.
Bisan ang langit niyunyon kay bug-at pa 
sa adlaw ang imong paghupong.
O, di kayha buot ka mohanggab sa hangin
dinhi sa bayabayon mao nga gapaduol ka
sa ginukdanay sa mga bawod.
Talagsaon ang imong pagtukaw,
napukaw mo ang nasalikway 
nga damgo. Diha sa kasadpan, 
nabuak nimo ang gihambin ko 
nga gugma sa kangitngit. Karon, 
Gakson ko ang tibuok-adlaw nga kahayag.


-- DENNIS S. SARMIENTO
Maryland, USA 

ang gihunghong nako sa kalendaryo atol sa kasumaran sa adlaw nga natawhan


Karong gabii,

Mohangad ako pag-usab,
Mokapyot sa imong mga sidsid, mamasin:
Makabalik pa ba kaha ko diha sa kataposan mong luna?

Modagayday pa ba pag-usab
Ang napulo ka tuig nga 
Mihaguros bisan wa gani mananghid?

Dad-on mo pa ba kaha ko didto 
Bisan kutob na lang sa mga pinisik sa kaniadto 
Nga natidlom na sa kalimot?

Apan alang unsa pa--
Aduna na man kaha'y laing tungtonganan
Ang napanday?

Tungtonganan nga labing lapad pa
Kon itandi sa imong katloan-ug-usa ka buok 
Nga mga kinwadradong luna.

Busa, na hala,
Inig hangad nako kanimo karong gabii,
Palili-a nalang ko sa akong kinwadrado nga

Kaniadto.


-- GINA MANTUA-PANES 
Cebu City, Philippines

6.28.2013

hubad sa balak ni Federico Garcia Lorca

Panamilit

Kon ako mamatay,
ipabilin nga ang balkon mag-abli.

Ang gamay’ng bata’ng lalake nagkaon og mga kahil.
(Gikan sa akong balkon ako siyang hikit-an.)

Ang manananggi nangani sa trigo.
(Gikan sa akong balkon ako siyang hidunggan.)

Kon ako mamatay,
ipabilin nga ang balkon mag-abli!


Gihubad ni:
-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA  

baby Benjamin


Sa pipila ka adlaw nga ikaw gikauban,
nabatyagan nako ang usa sa imong mga kagutom 
dihang nadunggan nako imong hilak. Natagbaw ko 
dihang gitutokan ang kisaw sa imong mga pilok 
duyog sa imong pagpislok. Pagkabulahan ko

bisan pa--samtang ikaw diri nag-akbo kausa 
sa akong dughan--nabisbisan
sa imong ihi ang akong kamisin lahos  
sa akong pantalon. Busa, 

wala ko kini palabhi. Sayod ko:
Ang pag-alisbo unya sa panapton 
tapot ning higayon uban nako mao'y usa 
sa pipila nga dili na nimo
mahimong sublion.


-- JESSREL E. GILBUENA
Bantayan, Cebu, Philippines

6.26.2013

ang imong kahumot


Giyam-iran mo ang gugma ko ug ang imong kahumot
Nangalisbo, ay! sama sa kinumot nga utot-utot.
Usa ka semana pa lang human ko nimo gisugot
Giyam-iran mo ang gugma ko. Ug ang imong kahumot
Mihungaw, mihupas, napan-os, nahimo nang kayugot
Paghiamgo mong diay wa koy bisag usa ka diyot.
Giyam-iran mo ang gugma ko ug ang imong kahumot
Nangalisbo. Ay! sama sa kinumot nga utot-utot.


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO
Manila, Philippines

paglantaw sa mga tilimad-on ibabaw sa kalaay


samtang gahay-ad sa duyan 
sa veranda sa taas sa balay
makita nimo ang ulohan 
sa tiil nga imong 
gikawaykaway

ug makita pod sa kilid
sa unahan gamay 
nga nangalaya ang mga bulak
wala gibisbisan
usa ka semana kapin

gitutokan nimo ang atop 
nga gitay-an ug ang bungbong 
nga gianay ug nabulit
sa gibag-on sa abog

walay ulan-ulan bisag 
bus-ok ang dag-om 


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

6.24.2013

hubad sa balak ni Michio Mado


Ngano sa Tanang Panahon

Ang adlaw
Ang buwan
Ang kabitoonan

Ug
Ang uwan
Ang hangin
Ang bangaw
Ang mga lanog sa kabukiran

Ngano nga
Lunlon ang labing karaan
Kanunay mao ang labing bag-o?


-- MICHAEL U. OBENIETA 
Topeka, Kansas, USA

sa pagkaplag


Wanang pa sa papel
ang akong paghanduraw,
nipadpad sa panganod
nga gapaanod sa adlaw.

Nagsuliyaw ang kanaway, 
ug namasin ko nga kining 
gikupotan kong dagang
gikan sa usa ka pak-an--

nahagbong sa kalibotan
dihang gibenditahan
sa luha sa tigmugna.


-- TON DAPOSALA
Cagayan de Oro City, Philippines

6.22.2013

tornado alley


mga nagngulob naghadyong nagtuwad imbudo nanghasi na upod
sa Oklahoma Ohio Texas
sa Nebraska Iowa Kansas
kasagaran sa alimuot kahaponon alindangang kagabhion
mga dagasangang buhawi alimpulos nanglampornas
nanamparos sa mga tigbayon nangalsa sa mga sakyanan sa interstate 70
nanguyat-ag nangutlo sa mga talulot sa nagbay-ad mirasol ug dandelyon
mga kaanib komplot  sa mga tampalasang huyong-huyong
ug lilo ug unos ug urakan sa katalagman
gatiliis gaambangol nga sireno napagaw nayabag  sa kalisang
samtang mga natarantar atop gilangkatan sa ilang mga alimpulo
mga angol nanglibagha og dimatukib nga mga milagro
mga nagpiliik gadanguyngoy nga mga ambulansiya kargado 

og mga patayng buhi


-- MELQUIADITO M. ALLEGO
Palm Harbor, Florida, USA  

big bang


Gipangutana ko nimo
nganong gihigugma tika.

Nangapkap ko'g mga pulong
apan gidakop ko sa kahilom.
Wa ako nasayod  sa sinugdanan
ug hinungdan ning pagbati gawas 
sa matuod nakong nasayran--
gapadayon gihapong tin-aw
ang sulod sa akong dughan
bisan pa'g ang tanan

usa na lamang ka lama
sa panumdoman.


-- GRATIAN PAUL R. TIDOR
Dipolog City, Philippines

6.20.2013

ang bao


Ang bao nagpadayon sa hinay niyang linaktan dinhi 
ning atong kalibotan. Hinay sa labing mga mahinay, 
daw wa siya’y ing dyutay’ng kahibalo sa pagdali 
ug wa sa'y pagpanumbaling nga maatrasado pagpauli 
kay naa man siya kanunay sa iyang pinuy-anan.  
Sama kanato bation usab niya ang kahadlok ug manalipod 
pinaagi sa pag-uk-ok ug pagtago sa sulod sa lig-ong kuta 
sa iyang banayan.  Ang bao usa sa labing karaang linalang 
nga milahutay ug dugay’ng nag-una kanato pagpuyo 
ning kalibotan-- usa ka binuhat kansang kinabuhi, 
kon di hilabtan, molungtad og labaw’ng taas pa ning atoa.  
Ayaw’g tamaya ang iyang labing pagkahinay.  Kay timan-i!  
Sama niadtong iyang gihimo sa mas kusog nga koneho, 
mahimong iya kang lupigon sa lumba sa kinabuhi.


-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA

ang tambalang si Pilo


Gibarang ka, dali niyang sulti human lawayi 
ug hapuhapi ang akong tiyan. 
Aron mapugngan ang delikadong lugdangan,
usa ka dinaliang kasabotan ang gihimo
ug gipahukom ko niyang sundon.

Ibakos nga habak sa akong hawak ang gitunol 
niyang anting-anting: basiyo kini sa M-16 nga bala 
nga gisudlan niyag pinulbos nga nagkalainlaing 
bato, bukog, dahon ug agiw sa orasyon 
nga sumpay sa iyang dila batok sa di makitang kaaway.

Antoson ang pakighilawas sa kapikas,
kun ang pagpamiga sa tanghaga, kun modimdim og alak, 
kun magtampisaw sa tubig, 
kun, di ba kaha, pagpasinguwan matag Biyernes:
ang adlaw nga di siya manambal.

Kinasingkasing kong gisunod ang tulmanon. 
Kay unsa man god diay mawa kon
di nimo supakon, sugyot sa mga suod nga higala.
Kining tambalan sa pikas balangay,
gihinganlan siya ni Nanay og Tambalang Pilo. 

Mosalir kuno sa hangin ang iyang kalaki. 
Kon moadto ko niya tungod kay 
nagdilaab na sab ang kalayo sa akong tiyan,
sugoon niya ang Timog sa pinulongang
hinuwaman sa huyuhoy aron tunglohon

ang wa'y ngalan nga mamamarang. 
Mahunghongan sad niya ang Dumagsa nga sukdon
ang bertod sa munyika og dagom aron
mabanabana ang pangontrang tambal. 
Kon iya na ganing haplasan og lana sa lubi

ang akong tiyan, namaymayan niya
ang Amihan nga hakuton ang alimyon 
sa buwak, tanom ug gininhawas dagat.
Maayo kuno kini aron mohupay ang naghuot
nga tinai, moundang ang kahigwaos. 

Human ang usa ka semana, gibalita
sa itom nga kabakaba ang iyang pagbiya. 
Nagbangutan lakip ang huros sa hangin.
Sugilon sa uban, gibawsan kuno siya
sa maligno human palayasa sa gisudlan. 

Pangatu’g na mo kay lawom na ang gabii,
pahinumdom ni Nanay. Padayon, Manoy,
hangyo sa mga bata. Asa man ang anting-anting,
pangutana ni Ondoy nga naglingkod
sa tuong bahin sa taas nga lantayng kawayan.

Gibalik na nako sa sabakan sa yuta
diin siya gikan, sumpay nako.
Dihang akong gitultol og balik ang dapit: 
nangabaligtos ang uhay sa mga amorsiko,
namukhad ang mga dahon sa hibihibi. 


-- NOEL P. TUAZON
Dauis, Bohol, Philippines

6.18.2013

gibug-aton


Abi ko'g ako lang
ang gakurog sa kabug-at 
ning kahaw-ang 

sa dughan. Anaa ka sab diay 
diha sa kilid sa lawak, 
gauk-ok ug galukdo 

nianang dili makita. Abi ko
og dili ka matuod hangtod 
misyagit ka--

Agoy! Agoy! Agoy!--
bisag wala'y nakitang 
nagbunal nimo. Ug unya 

sila nga sama kabudlat 
sa udtong tutok durong 
katingala sa ilang pagkabuta.


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

labada


ibuwag ang puti sa de kolor
ang panapton sa sida, hinaya
lang og kuskos basin makuspaw. 
ilahi ang malata sa di malata,

ang pangtiguwang sa pangbata.
himanhiman gikubalan na baya
sigeg bagnos sa bilahan. mosili
o dili mosili? panapo kay mongisi

ang tabili. adunay mga hinampak
nga himarat, ug aduna sab diay
himilat. apan kon parehong ampay
tagai lag buwad-pinikas ni inday

sa way bisyo o way kaugmaon?
aduna dihay daot nga dakog kaon
ug ang mga dagkog tiyan, maalaang
molala bisag unsaon. apan puslan mang

way nagmahal, na hala beer pa day!
kay ang akong kasingkasing nagmaoy,
di ko pakahoykahoy. ang ako lang punto:
dako ang kalainan sa bogo ug tonto.


-- ERIK E. TUBAN 
Mandaue City, Cebu, Philippines

6.16.2013

pinasikad sa usa ka linyang balak ni Sajjad Sharif kabahin sa kabayo


Gabiing dasok-- ug ang gapungasi nga paglupad sa wala'y pako.
Galanog ang pagkum-ot sa panganod sa wanang diin
gasingot ang mga pulong pagkaplag sa mapa: gitultol sa gapalayo
nga damgo. Tan-awa unya. Hiposon ra ko sa hangin. 


-- MICHAEL U. OBENIETA
Topeka, Kansas, USA

kon mobalik ka


diin dayag unsa kagamay ang sulod,
unya makurat ka sa mga ilaga
nga naa gitagoan sa bungbong,

ug adunay mohunghong kanimo
apan dili nimo masuta kon kalag
o hupaw lang sa hangin. Mamatikdan mo
diha sa tipak nga bintana nga giiwagan

sa buwan, nangapapas na ang atong
hulagway, gikwadrohan na'g mga lawalawa.
Inig duol nimo sa lamisa, masimhot nimo
ang sungot sa napan-os nga pagkaon,

daw alimyon sa minatay. Imong mapalgan,
taliwala sa mga nangagum-ot nga panid
sa kalendaryo, kining mensahe sa panamilit:

"Nangapawong nang mga kuryente. Dili na 
moagas ang tubig, ug natuk-an na ko 
sa salin sa imong alimyon
dinhi sa atong higdaanan."

Sa kadugay sa pagtipig ug pag-alima
sa atong gisugdang panag-uban,
dili na nako mabayran bisa'g salin
sa kinabuhi: igo lang giabangan.


-- TON DAPOSALA
Cagayan de Oro City, Philippines 

6.14.2013

hubad sa balak ni Mary Oliver


Ang mga Magbabalak sa Tsina Kaniadto

Bisan asa ako, sundon ako sa kalibotan ug tanyagan 
sa tinumpi niining mga kakulian. Dili kini makatuo 
nga dili ako interesado. Karon nasabtan ko na ngano 
nga ang mga magbabalak sa Tsina kaniadto motungas 
sa habog nga kabukiran ug moluklok sa luspad nga gabon.


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO
Manila, Philippines

ang nagpayong


sa paghapit nato sa tagboanan sa pagkabata sa utlanan sa kabatan-on
dili kita mahumod sa nostalhiya kay dugay rang nangagiw nitakas
ang mga tin-edyer nga alindahaw gidagit gitaban sa mga libod-suroy
nga alindanaw sayri nga dili mabasa masawod ang atong mga luha ug katawa
tadlas sa hamtong taytayan sa tingusbawang bangaw ning bakwitanan
nga Shangrila unya kining pikas laing kalibotang kataposang kapaingnan
dadangatan maoy Iyang langitnon ubanong paraiso tugob sa katahoman
kalinaw ug lalimaya hinugay walay ilong-tuwapos nga balanosan

kansang kanus-a ug diin nagpayong ang ulan 


-- MELQUIADITO M. ALLEGO
Palm Harbor, Florida, USA  

6.12.2013

kana


Ug kana, mga higala ko, mao
ang buot kong ipasabot
sa akong mga gipanulat.
Kana mao ang hangin
nga mosulod-guwa kanako ug kanimo.
Kana mao ang pagsurok 
sa dugo sa atong kaugatan.
Kana mao ang mga pulong
nga daw mga kiblat sa aninipot
sa lapad nga kangitngit sa kagabhion.
Kana mao ang kinabuhi--
akoa ug imoha--nga karon daklit
nga gigunitan sa lumalabay’ng
palad sa panahon.


-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA

samtang ikaw nahinanok, gigunitan ko ang imong kamot


Kang kinsa kahang pako sarang idupa
kon paninglon na sa yuta ang uwan
bisan gani ang mga dahong nangapyot
sa sanga, takna, gugma ug tanghaga?
Malanay kaha sa tun-og ang Buwan 
samtang matug-ab dungan sa panghuy-ab
ang usig sa mga iro hangtod lakra
na lamang kini sa tagsa ta ka hulagway?
Gitipigan kaha sa mga hulmigas 
ang layaw tang mga tunob aron dili 
masayran sa nagbatyag nga mga duwende  
ang kabug-at sa nanglibkas tang kasikas?

Kun, di ba kaha, ingon niini ang kahigwaos:
gibaligtos sa nagtapot tang mga tudlo
ang gidul-on ug gilay-on sa way hunong
tang paglatagaw hangtod nangudlot
sa atong ngabil ang sanga sa mga bumbil, 
nanurok sa panit ang alimyon sa ting-init
ug mingsaha sa dila ang katawa sa sapa.

Unsa kaha kon wa nay lama sa lamat
ang pangandoy kon ugaling maligaw kini
sa lasang sa daman nimog kahinanok?
Mokatawa pa kaha ang mga kataw 
inighaguros unya sa mga laaw nga kabilaw?
Ang nangalubid tang mga bitiis sarang
kahang gahom nga ipatidlom sa yuta
ang pagpanalid sa atong anino ug damgo?
Unsa kaha gyoy gibug-aton ning kangitngit
nga kalit nangumpayot sa atong panimuot?
Sama kaha kini sa nangatagak nga agumod
sa yamog, o sa aginod sa nagtaob nga balod?

Kun, di ba kaha, ingon niini ang pagbati: 
nagkupot ang duha ta ka mga kamot 
sama sa mga gamot sa karaang balete 
hangtod namuliskad sa tagsa ta ka palad
ang mapa sa gabahad nga banagbanag,
mibanay sa panghupaw ang kahidlaw,
unya, namuwak sa kahilom ang pahiyom. 


-- NOEL P. TUAZON
Dauis, Bohol, Philippines

6.10.2013

ignoramus et ignorabimus

anaa ang arka
gnōthi seauton*

ania natugkad 
hagbay ra 

ang kalawom 
sa kahigwaos

gikab-ot ko 
ang langit 

sama nga ako 
ang gatukod ini

gianinag ko 
ang panagway 

ni Bathala sa 
akong inagulo

ibabaw mo
ilawom mo

sa pagtak-op 
sa akong mata


* "Know thyself" sa pinulongang Greek

-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

sa may bintana, sa pagpamalandong sa usa ka hamtong


Ang paghikap unya sa imong aping dungan 
sa hangin sa kagabhion. Sa pagkakaron,
pasagdi kining pagpahipi likay sa hunghong
sa habuhabo. Bisan gadilaab ang pagtutok
kanimo, papason ra gihapon sa maabo 
nga katuigan tanan nakong malantaw. 
Kadugay sa uwan! Pasayloa nga karon pa 
nasud-ong nako og balik ang mga tipak
sa akong dagway diha sa bildo nga karaan.


-- DENNIS S. SARMIENTO
Maryland, USA

6.08.2013

hasta la vista


Kon biyaan ko nimo inig buswak sa kabuntagon, 
wala'y lugnot akong pakigdulog sa kagabhion.

Dili nako malisang og linog ug lunop 
ug bisan maugdaw pa ang sidlakan. 

Ilubong nako akong katalaw 
samtang habwaon ang bukog 

sa kamingaw. Dinhi, 
masugdan na nako

ang pag-ihap og hikap sa matag suwab sa balili…


-- MICHAEL U. OBENIETA 
Topeka, Kansas, USA

pagpukaw pahilayo sa kamingaw


Piyongan nako
ang paglantaw 
kon unsa'y gitagoan-- wala damha
nga mga bagulbol ug pagbasol--
hangtod masuta nako nga ako,
wala'y lain, ang dili makighinabi 
sa akong kaugalingon. Ug ako ra
ang mopabangon
ning pag-inusara.


-- HAZELEN C. COBOL
Argao, Cebu, Philippines

6.06.2013

supernova


ang pagkabuskag sa bitoon
mosabwag og talagsaong kahayag

ang pagpanamilit sa adlaw
magbilin og mabulokong kilumkilom

ang pagkaduslak sa kasingkasing
manalingsing og usa ka balak


-- GRATIAN PAUL R. TIDOR
Dipolog City, Philippines

alindasay


Gibati ko ang pag-alindasay
sa pagbuhakhak sa barina
nga nagtusak-tusak tunga 
sa dalan Chavez ug Pabayo diin
sa salidsid gatindog ko ug galinya 
ang mga gabaligya og pagkaon. 
Samtang ania ko gahungit og salad, gapalayo 
akong hunahuna sa mga gapasad sa aspalto--
mga tugsok sa Kwek-Kwek, mga plastic cup
mga lumalabay ug mga salakyan nga gatipok.
Naamong ko'g kuot sa akong bulsa (labi na
kay uso ang kuot-kawat diri sa Cagayan). 
Apan limod sa akong pagbantay, gidagit
akong pagmatikod sa alimyon nga gasapaw 
sa angso sa sandayong. Gisunod nako 
ang kahumot hangtod natabo ko 
ang iyang mga mata. Ug dinhi,
nasamin nako ang akong pagkaanod
sa dulom nga lawod diin nagsagol
ang iyang kalimutaw sa Kwek-Kwek
nga iyang gikibkib ug Buko Juice
nga iyang gisupsop. Namuwak 
sa iyang alimyon ang buot unta nakong
mahitabo-- mahugtan ko kanunay
paggakos ug pagdat-ol iyang dughan 
nga sarang nang makapiog sa trapik.
Sumpay sa iyang gisul-ob ang kanihit  
ning higayon dihang nadunggan ko 
ang bagting sa mga sinsilyo 
nga gitanyag niya sa tindera.
Gihurot nako'g dali ang salad, ug kalit
nisaliring ang nangahulog niyang sinsilyo.
Gipunit nako dali-dali, ug dalikyat pod 
ang panagtabo sa among tinutokan. Ug
ning higayona, ang alindasay nga midam-ag
ug mibangag ning dughan labaw pa sa suliyaw 
sa mga serbato ug buhakhak sa barina.


-- TON DAPOSALA
Cagayan de Oro City, Philippines 

6.04.2013

kagay sa tagay


(tubag sa balak ni Gina Mantua-Panes)

Si Li Po mao'y akong anino,
Buot modimdim sa imong bino.

Maninguha gyod tang magdungan
Sa kilid, likod, o atubangan--

Bathalaon tang panaghiusa--
Ako'ng ulipon, ikaw ang musa:

Usa ka balak sa basong buak.


-- MELQUIADITO M. ALLEGO
Palm Harbor, Florida, USA

kon tutokan nimo'g maayo


Kon tutokan nimog maayo,
usa lang ko ka hulagway nga natunaw
sama sa kape, asukal ug creamer sulod
sa tasa nga padayon nimong gikuraw:
moalisngaw nga aso ang akong damgo
apan imo lang masimhot ang akong singot.
Kon motikang pa kag duha ka lakang, 
dayag nimong mabatyag sa akong tupad
nga makatkat ang uwat sa mga buwak,
mokutay ang akong kilay sa putngay ug gihay.
Hulipan sa bungisngis sa gangis ang hamis
nga taliis sa puyang mibutho, wa nimo 
damha, dungan  sa pagpiti sa liti ug manurok 
ang mga libgos ug uhong sa akong bayhon.

Kon tutokan nimog maayo,
imo lang diayng gisunod ang lapok nga lama
sa akong dila diin pat-ak-pat-ak kining
badlis nga milabhak paingon sa imong lawak.
Kon moirog pa kag duha ka lakang,
mahadlok ka inigkadungog nimo sa hungaw
nga panghupaw sa abli nga pultahan, 
ilabi na sa hangak nga gininhawa sa kama nga, 
tingali, nabug-atan sa nangamig nga unlan, 
sa naglum-ok nga hagok sa punda ug habol
ug sa kagot sa dakong saming nagtipig
sa mga kagingking sa imong kasingkasing.


-- NOEL P. TUAZON
Dauis, Bohol, Philippines

6.02.2013

hubad sa balak ni Mark Strand


Ang Bag-ong Manuwal Sa Pagpamalak
alang kang Greg Orr ug Greg Simon

  1.  Kon ang usa ka tawo makasabot sa usa ka balak,
       makapanag-iya siya og mga kahasol.
  2.  Kon ang usa ka tawo magpuyo uban sa usa ka balak,
       mamatay siya nga mag-inusara.
  3.  Kon ang usa ka tawo magpuyo uban sa duha ka balak,
       magluib siya sa usa kanila.
  4.  Kon ang usa ka tawo manamkon og usa ka balak,
       minosan siya og usa ka anak.
  5.  Kon ang usa ka tawo manamkon og duha ka balak,
       minosan siya og duha ka anak.
  6.  Kon ang usa ka tawo magsul-ob og korona sa iyang pagsulat,
       himatikdan siya niini.
  7.  Kon ang usa ka tawo di magsul-ob og korona sa iyang pagsulat,
       wa siya’y laing malingla gawas ang iyang kaugalingon.
  8.  Kon ang usa ka tawo masuko sa usa ka balak,
       yubiton siya sa mga kalalaken-an.
  9.  Kon ang usa ka tawo magpadayon pagkasuko sa usa ka balak,
       yubiton siya sa mga kababayen-an.
10.  Kon ang usa ka tawo mosaway sa usa ka balak ngadto sa publiko,
       ang iyang mga sapatos mapuno og ihi.
11.  Kon ang usa ka tawo motahan sa pagpamalak alang sa gahom,
       mapanag-iya niya ang daghang gahom.
12.  Kon ang usa ka tawo manghambog bahin sa iyang mga balak,
       higugmaon siya sa mga hungog.
13.  Kon ang usa ka tawo manghambog bahin sa iyang mga balak ug
            mahigugma sa mga hungog, dili na siya makapadayon pagpanulat.
14.  Kon ang usa ka tawo mohikaw og kalipay sa iyang mga balak,
       ang iyang salabutan mosul-ob og mga botas.
15.  Kon ang usa ka tawo manganti og pagtagad tungod sa iyang mga balak,
mahisama siya sa usa ka buringog sa hayag sa bulan.
16.  Kon ang usa ka tawo mosulat og balak ug modayeg sa balak sa usa ka 
            kauban, makapanag-iya siya og matahom nga kabit.
17.  Kon ang usa ka tawo mosulat og balak ug modayeg nga hilabihan sa balak
            sa usa ka kauban, iyang abogon pagpahilayo ang iyang kabit.
18.  Kon ang usa ka tawo moangkon sa balak sa uban,
            ang iyang kasingkasing modoble sa gidak-on.
19.  Kon ang usa ka tawo motugot nga ang iyang balak huboan,
            iyang kahadlokan ang kamatayon.
20.  Kon ang usa ka tawo mahadlok sa kamatayon,
            luwason siya sa iyang mga balak.
21.  Kon ang usa ka tawo di mahadlok sa kamatayon,
            mahimo o di mahimo nga siya luwason sa iyang mga balak.
22.  Kon ang usa ka tawo makahuman og usa ka balak,
             maligo siya sa blanko'ng inagian sa iyang pasyon
             ug hagkan siya sa puti'ng papel.

Gihubad ni:
-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA

kalit nga pagtug-an sa dakong tanghaga

Sa dihang nahulog
si Tikay sa lawom nga kanal,

nakita nako ang iyang
pagkatikangkang apan 

kay nag-amping man lagi
sa iyang kaputli--ug basin 

unsa unya'y ikasulti 
sa iyang mga silingan-- 

mituasik ra iyang laway 
dihang nabungat niya 

ang dugay nang gilumloman 
sulod sa iyang dughan:

"Ay, kabayo!"


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.