8.20.2018

karon, sama ra gihapon


Nga kon 
niining higayon ang panag-uban 
usa ka pangagpas, usa ka laray 
sa mga pangutana, nga gibadlis, 
daw abo, sa mabalhinong agtang 
sa kagabhion, dili usab angay 
ikahibulong ang pagkinto 
sa mga alibangbang 
dinhi sa siyudad. 

Sayon ra man 
kaha 
ang paghan-ay sa nangagi 
kon adunay abutanan, kon 
adunay mingbuklad nga pultahan. 
Apan, ikaw nga ningduaw karon 
gatakuban og mga iskinang galambod. 
Ako nga ningsugat, nahinangop, 
gilamoy sa galilo nga umaabot. 
Mga sambingay sa siyudad 
gatungtong sa mga nangliki 
nga hangin. Mga bildong 
boak gidul-it sa atong gusok.
Mga dila sa aligato 
nga ningtugdon 
sa unahan, ninggimok 
sa makadiyot. Ning-awop.

Bisan unsaon, 
walay kahapsay ang 
pagkinto. Walay makatag-an 
sa gimino. Kini nga higayon 
molipang ngadto sa ubang 
mga higayon. Sama ra gihapon. 
Adunay gilubong. Adunay 
gibanhaw. Sa makadaghan, 
mga anino.

Nga kon 
ang katam-is sa kagabhion 
gipalinaan sa usa ka pangagpas, 
gisukod usab kini sa kahanap. 
Ania, dawata. Imoha usab kini.


-- CORAZON M. ALMERINO
Los Angeles, California, USA

unsaon pagtapos sa nindot nga balak


Unsaon pagtapos sa labing nindot nga balak
Nga nagusbat ug nalumping na sa pinapasan
Ug sa pag-unay nato'g hinumdom sa matag letra ug pulong.
Napuling ta sa kabaga sa mga uwat lakra sa sinuwatan,
Nangita sa unod ug pulos ug mga tubag sa mga pangutanang.
"Nganong nasugdan ug hain ang padulngan?"
Padayong galakaw ang mga lapis nganhi sa papel.
Gipaanod ang mga hunahuna sama'g tsinelas nimo
Nga tuyong gipadala sa mga bul-og sa baha kilid sa karsada.
Namuliskad ang mga mata.
Nagtabon sa dunggan.
Naghangak, nagtak-om.
Mga pamaagi sa pagpundo kon unsaon
Taposon ang imong balak.
Gihangak naman ka sa paghilak, sa pagmata sa kadlawn,
Sa pagpangita og hinungdan, sa pagbadlis, sa pagtarong,
Sa paghinumdum sa sakit, sa kalipay ug sa mga dili tinuod nga pahiyom,
Sa bakak nga mga gakos, halok, ug mga pulong.
Mao na nga sa pagwiris-wiris, taposa na. Pagmugna 
Og pangpang, unya ambak ngadto 
Sa kinailadman, kinangit-ngitan.
Kanang makapahuway ka.
O diba kaha paghimo ug linya. Taasa.
Kanang igo makagaid sa imong liog.
Ug ayaw kalimot sa tuldok.


-- RONNEL VICTOR KILAT
Liloan, Cebu, Philippines

5.19.2018

mga tingog nga gisalipdan sa kagabhion


kakoponiya sa baki ug mga insekto
lagubo sa bungbong ngiyaw sa iring
nga tubagon og paghot sa iro
panagsang paghadyong
sa nakig-gukod sa kamatayon
monotoniya sa tapiraw
nga wa makasapaw
sa hagok ug kagot sa ngipon
yawyaw sa alimungaw
alingasa sa hunahuna
sa wa duawag duka


-- GRATIAN PAUL R. TIDOR
Dipolog City,  Zambonga del Norte, Philippines

ikaw ug ang imong sakayan


Nagsud-ong ko nimo samtang imong gibugsay ang sakayan.
Matag tuslob sa imong bugsay sa dagat
Molakra ang dakong unod sa imong abaga
Ug mahula ang imong likod sa labing lami nga pagkatunga.

Mokabig ka sa wala,
Mokabig ka sa tuo
Apan sa usa ka padulngan lamang nimo gipalawig
Ang sakayan nga duha ang katig.

Kon mahikapan sa sidlak sa adlaw ang imong buhok
Mokilabkilab ni labaw pa sa pagkidhat-kidhat sa dagat
Sa udtong tutok.

Nanurok ang dagkong singot sa imong hubo nga lawas
Samtang imong gihilot ang dagat sa imong bugsay.

Moambak ang sakayan sa matag higayon 
Nga mosiaw ang balod sa lapad nga kadagatan;
Apil nga musayaw ang mga katig
Nga suheto nimong gipakalma sa imong mga kabig.

Ikaw ug ang imong sakayan 
Sa lapad ug bughaw nga kadagatan
Mogilakgilak ang tinguha
Paglahutay sa pagbugsay paingon sa hunasan 
Sa kahuwasan.


-- CARINE ERA M. ASUTILLA

Cebu City, Philippines

4.21.2018

ang gimbuhaton sa propeta                                             Tizas frías y esponjas
                                          rayaban y borraban
                                          la luz de los espacios.
                                                        — El ángel de los números, Rafael Alberti

                                          Timawa ang mga anghel
                                          kay sa tanang panahon sila balaan.
                                                        Mao ra gihapon, Omar Khalid

Gibanhigan sa mini nga mga numero ang agianan paingon sa bungtod ibabaw sa sapa sa kilumkilom, ang bungtod sa kaluwasan.  Nagpanon naghitak nagbuntaog sila nga nanggimok daw salmon sa walang bahin nga gisalig sa bungkig nga mga bantay.  Gitun-an ta ang sa ilang posisyon ug maniobra.  Gikan sa lawod nasuta nato nga sila hagpaton sa taob ug hunas sa dagat, nga ang ilang mga lawas mapaubsanong modawat sa gabok nga mensahe sa hangin, letra por letra, nga sila, entonses, mga ulipon sa kinaiyahan.  Sayon silang isulod sa laang, bantaawng mga biyugol—sama sa huwego de ohos, sama sa usa ka lasang o ermitanyo diin luwan sa mga giyon sa iyang lambod nga bungot nagpunsisok ang mga pungway ug ang wala mahimutang nga mga kalag.  Nasabtan ta ang hagit sa sangka nga naghulat kanato, ang mga layat ug sulbong, bisan tuod sa atong mga ensayo migamit kita og mga modelo nga de-makina, dili sigon sa napamatud-ang pagdumala sa kahayag sa tiunay nga batalya (nga sa kasamtangan gipaubos sa panitik sa walay kinutobang paghunob sa tigmi sa kawanangan).  Apan gitugyan ko na ang mga detalye tekniko sa mga dibuhante ug sa kwerpo de inhenyeros.  Wala silay makita madungog isulti matimahoan nga dautan, alang kanila nga mga panit ug bukog ang panahon wala maglambigit kanila, maaghop man o mait-on, ni saag nga tabog sa mga saad nga giluwatan aron sapupohon.  Ah, el hambre propone! Gibaid ang ilang kaigmat sa nagkahanap nga handurawan sa kanhi nilang kinabuhi.  Gibaid ang ilang kaigmat sa nagkahanap nga handurawan sa kanhi nilang kinabuhi isip mga manulonda.  Diyos ko!  Kinahanglan ko lang matumbok ang labing huyang nga langgikit sa ilang depensa, o day-a nga giblang ubos sa suwang sa usa ka ultimo sa amihanang kasadpan gikan sa atong nahimutangan.  Kaha usa ka huy-ab o haw-ang nga pamilok sa gwardyang linga o nagduka-duka.  Kadelikado baya intawon sa gimbuhaton sa propeta! Ang kinagamyang sayop mowalis sa telon sa langit ug sa kahangtoran mahitandangan ang atong kaliwatan sa pinahagsa nga ikamatayng dagaang sa kamatuoran.


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO                                                                                           Dhaka, Bangladesh

mga buntagong awit


I
sa kabuntagon lawom ang hagubhob
gikan sa tutonlan sa mga pati
ug gipahuwam nila nako
ang ilang tingog.

II.

Sa kabuntagon daghang mga balhibo
nga mitapot sa unlan ug habol
mga buhok sa bulan
nga milusot sa bukas nga bintana.

III.
Pagkahait sa mga bermuda
bisan pa man sa mga yamog sa sayong kabuntagon,
kahait nga nakapaigking nako
sa dihang milapos kini sa akong bilahan.

IV.
may sakayang linayagan nga misutoy ngadto sa lawod
mitabas sa tubig nga walay gitumngan
nga walay hinungdan, ug ako walay angay,
ako, sakay niini.


-- ESTER TAPIA
Kathmandu, Nepal

4.08.2018

dalikyat ngadto sa apo island, negros oriental: ika-17 sa enero 2018
Gikan sa Malatapay hangtod sa kapilya ni San Vicente Ferrer naaninaw ta
ang mga tumitindok, bao, ug pawikan nga nanagpasunding sa usyosong
mga mata  sa ga-snorkel nga mga dumuduong. Nangamang sila
sa kinapusoran sa dagat, nanago sa nagpuk-ong mga bato. Ilang gilumot-
lumotan ang ukabhang kaamgid og mga backpack sa misteryong pulo
sa mga gaang sa kinaiyahan gilukdo gipas-an gikabiba sa tinikbong
sa mga balod. Sa atong pagpanuroy nahabilin ang mga tunob sa dalan-
dalan sa isla ug nalubong ang mga lapalapa sa talidhay sa balas-kastilyo
sa lapyahan. Sa atong pagpauli nagbagutbot ang pumpboat-- mga yinagubyob
ug hinaganas sa nidunggong panamilit... Nahimo na kitang mga unos-
dalugdog, inanay nitalikod…


(alang nilang Thunderstorms: Dr. Ben & Becky Jabel, Dr. Leilah & Milagros 
Gonzalez, Gemma Waltz, Thelma Allego, Quita, Bombi ug Atty. Dinggong Abreu)

-- MELQUIADITO M. ALLEGO
 Jacksonville, Florida, USA

Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.