3.30.2015

sa daang lingkoranan


Kilumkilom.  Sa wanang nga plasa,
bakante ug wa nay 
nanaglingkod sa mga lingkoranan.
Apan sa usa kanila
kadtong tua sa ilalom sa dakong akasya
ug bantang sa pagsalop sa adlaw,
kanunay’ng magpabiling maglingkod 
ang akong handurawan.


-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA

galaway sa giladlad


Nasina ko sa budbod nga gikaon sa babaye.
(Samot kalami kon sagolan og sikwate.)

Nakahinumdom nuon ko dihang gipapili ko 
ni mama ug papa kon unsa'y paliton dihang 
nisimba mi usa ka kaadlawon. Wala gyod ko 
kalingi sa bibingka kay nagtulo akong laway 
sa budbod nga giladlad ibabaw sa lamesa.


-- JEFF DEL ROSARIO
Maslog, Danao City, Philippines

3.28.2015

sa dihang nahigmata


gikamang ko gabii
sa kamingaw

mikurog ko sa kabugnaw 
sa iyang mga kamot nga mihaploy 
sa akong buhok ug tingkoy

apan mibukhad gihapon
ang akong mga bukton sama
sa pako sa alibangbang

nga nadani sa kahumot 
sa buwak nga ilang-ilang
hangtod ang nitapot nako dayag

lunlon alimyon ra 
pagkabuntag 


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

hangtod sa pag-abot sa sunod nga mopasiga


Palihog patya ang suga kon ikaw andam na sa imong pagbiya.
Dili ko buot makasaksi ka sa akong mga luha. 

Palihog patya ang suga sa dili pa ang pultahan moagiik.
Dili ko buot maghuwat pa sa imong pagbalik.

Palihog patya ang suga kon mopadayon ka paglakaw.
Dili ko buot nga wala'y dagkotan kon kinsa pa'y laing mamukaw. 


-- ANNE DAYMIEL
Dipolog City, Zamboanga del Norte, Philippines

3.26.2015

hubad sa duha ka balak ni Ho Xuân Hu'o'ng

Nangka

Ang akong lawas sama sa nangka diha sa sanga:
Sagalsal akong panit, dasok akong unod.

Tinahod, kon ikaw nahigugma nako, duslaka ko sa imong tugsok.
Hapuhapa ko ug ang tagok mopadanlog sa imong mga kamot. 

Galutaw nga Bingka

Ang akong lawas puti; ang palad nako, humok nga gipalingin,
nagtubo ug naunlod sama sa kabukiran diha sa mga sapa. 

Bisan unsang paagiha ang mga kamot mohulma nako,
sa tunga ang akong kasingkasing puwa ug matuod.

(gikan sa Inenglis ni John Balaban)

-- MICHAEL U. OBENIETA 
Topeka, Kansas, USA

sa biyernes santo


Inig saka sa kangitngit 
sa kabos nakong pinuy-anan
sirad-an dayon nako 
ang mga talamboan ug ganghaan.

Dagkotan nako ang tulo nga dagko
ug itom nga mga kandila
diha sa altar ug litokon
ang mga balaang pulong 

Akong ugomon sa dughan
ang kahadlok samtang magpaabot
nga iluwa sa kagabhion ang dili
mahinganlan nga linalang.

Kon motumaw siya, 
akong agdahon paglingkod 
sa salog tupad nako aron ilailahon 
ang iyang kapintas

hangtod masakpan nako
ang iyang kahuyang ug, pilay palad, 
basin diay sa dili pa maawop 
ang akong giugbok 

mosihag ra pod ang iyang panit
samtang inanay balhiboan 
ug pun-on ang akong payag
sa makapiyong nga kahayag.  


-- JONDY M. ARPILLEDA
Tandag City, Surigao del Sur, Philippines

3.24.2015

kuwaresma


Sa halayo, midaaw sa kalimutaw
ang mga dahon, mikaway sama
sa pinid-ok sa mga kandelang giugsok
sa nakalimtang dalan sa Kalbaryo.

Ibabaw sa mga dahon mao ang sabay
sa mga tabanog mora'g kalayong'
mga langgam sa tugot sa mga batang
Gipatika'g abo ang mga agtang.

Sa dagway sa mga bata mao ang panaad
nga gihambin sa kalipay'g kasub-anan:
mituktok sa upat ka pultahan sa hangin
ug kayahag. Apan unsa nga kasabotan

ang midugtong sa alisngaw ug daaw?
O sa gadilaab nga langit nga mora ba'g
gihinawnaw sa kalayo ang mga rosas
bisan gani ang tanghaga sa mga langgam?

Aligato ang kawanangan. Misilaab
ang kasagbotan. Way dahunog sa uwan 
ug dugdog nga mora gyo'g mipahit sa kalag
ug panit ang napuwak nga ting-init.


-- NOEL P. TUAZON
Dauis, Bohol, Philippines

ting-init sa dakbayan


Labaw pa sa kaalimuot sa ting-udto
Ang mga nawong sa mga natanggong
Sa traffic. Nagsumpaki ang mga driver
Nga nag-ilog og pasahero, gialirongan 
Sa mga Badjao nga hagbay rang napasmo.

Hagtik pa sa kainit
Ang pamalikas sa wa'y helmet,
Naimbargohan og lisensya
Sa gi-high blood nga enforcer.
Samtang padayong nagbaklay
Ang namaligyag ice drop
Namalhan sa iyang tutonlan.

Ubos sa udtong-tutok, wa'y puas 
Sa pagsangyaw sa kadalanan 
Ang tigulang nga nalisoan: "Padu'ng na 
Sa pagkatapos ang kalibotan…"


-- GRATIAN PAUL R. TIDOR
Dipolog City, Philippines

3.22.2015

awa-ao: hubad sa balak ni Rowena Torrevillas


(alang kang Gemino Abad)

Sa pagsakay pagdulhog
Sa batoong dalan sa bukid
Gikan sa Balangay sa mga Magsusulat ngadto sa lungsod
Gisultihan ko ikaw sa usa ka pulong nga akong ningkat-onan
Gikan sa mga bukidnon.
Awa-ao: usa ka dapit nga mamingaw.
Ning adlawa nga nagsulat kita bahin sa pagsubo
Alang sa atong mga ginikanan: imo akong gipadad-an 
Og balak bahin sa kahaw-ang; wa ko ikaw
Sultihi sa lista nga akong gitipigan,
Sa mga pulong nga akong gihiram aron paghikaplag o paghikalimot
Ning ulahing mga adlaw.  Awa-ao: lanog sa usa ka bata’ng nahisalaag
Sa lasang sa kasub-anan o sa kahibudngan
Nga kalibotan sa pagkahingkod, nagpaabot
Sa pagdangat sa usa ka tawo’ng hamtong, ang amahan o inahan
Nga mobalik aron paghikaplag kanato. 

Gihubad ni:  
-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA

kang lolo ug lola: sama sa mga karaang hulagway


"Silence lay between them like agony." — The Unbearable Lightness of Being

Tingali, wala ninyo mabantayi--
taudtaod ng nahanaw ang alimyon 
sa inyong kagahapon.

Nakapangutana ko kon kanus-a ug asa
nga dakbayan ninyo nalimtan
ang tonada sa mga saad ninyo kaniadto.

Ug ngano? Ngano? Ngano?
Apan igo ra mo sa paglingiw-lingiw
samtang milawig akong mga mata

ngadto sa mga larag nga hulagway 
sa bungbong. Maayong pagkakuwadro,
maayong pagkahan-ay.

Niining lawak, samtang madunggan
ang hinagubtob sa orasan, gilawa-lawa
sa kahilom ang mga karaang hulagway.

Inyo ra kining giagi-agian. Matag buntag,
Matag udto, matag gabii sa inanay 
nga pagsubay sa mga tudlo sa taknaan.

Tingali, tagsa-tagsa ninyong nalimtan
ang hulma sa inyong mga suwang,
ang kurbada sa inyong mga ngabil,

ang talidhay sa inyong mga mata,
ang bulok sa inyong mga panit,
ang kahuyang sa kasingkasing.

Tingali, wala'y panumdoman
ang mga hulagway nga motultol
sa museyo sa inyong mga kasakit ug kalipay.


-- GLENN T. MUÑEZ
Dumanjug, Cebu, Philippines  

3.20.2015

dapit-putlianan


Dinhi sa tin-aw ug halapad nga daganasan
Diin nahiusa ang tulo ka sapa
Ihumol ta ang atong mga lawas
Nga nagay-ot sa pagpatuyang ug pagpasagad 
Sa kahakog ug kamapungtanon ug kataspok
Sa kamapahitas-on ug kasina sa kalaog ug kaulag
Hilam-osan ta ang nahibat natong mga nawong
Kiskisan ta ang gitagiptip natong mga tangkugo
Lugdan ta hangtod makagis mapaslot mohapdos
Ang lang-og natong mga pus-on ug bugan
Aron mahugasan kita sa badlis sa mga sala 
Nga maoy nagatukmod kanato sa alaot nga kapalaran
Nga padayong magpakabuhi pa


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO
Dhaka, Bangladesh

puti


Gapason ang kahilom
sa kagabhion. Wala'y makita 
nga langit. Apan unya
sa pagbunok, lagmit 
ang pagkatagak sa mga lusok 
sarang nang ilhon-- 
mga tipak sa bituon.


-- DENNIS S. SARMIENTO
Baltimore County, Maryland, USA 

3.18.2015

kaugalingong hulagway


duha ka uwak nga naglupad
ibabaw sa duha ka bulan

usa ka tulay paingon sa langob sa akong mga pulong

kakahoyan sa usa ka bungtod
kadahonan nga di mahulog


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

ideolect


Wala sa akong panumdoman
Ang mga pulong nga I love you.
Wala pod ang  I'm proud of you.

Wala sa akong panumdoman
Ang mga butang nga matod sa uban
Maangkon gikan sa maayong amahan.

Mao ra'y akoa ang mga higayon 
Sa iyang pagpangluod. Sama, pananglit, 
Niadtong wala ko nagpatagbo gikan

Sa usa ka retreat. Ug uban pang
Mga hinungdan nganong lisod 
Sabton ang iyang pagkaamahan.  

Naa'y kinaiya nga iya ug iyaha ra.
Usahay sa dughan ra madunggan,
Ug dili na kinahanglang tukion pa.


-- ADONIS R. ENRICUSO
Dumingag, Zamboanga del Sur, Philippines

3.16.2015

mahitungod sa mga mitaliwan


Gisag-u’ nato ang ilang 
ngalan diha sa kahilom
aron magpabilin silang wa'y
kamatayon sa atong handurawan.
Mipanaw man sila nga wa gani
makapananghid kun, di ba kaha,
nabati nato ang nabugto nilang
kusog diha sa nagkupot nga kamot. 
Apan atong gidawat ang ilang 
pagbiya bisan pa'g mora kita'g
nahisagipot sa pagduha-duha,
nadakin-as sa pagdumili. 
Sayon alang kanatong naghandom
nga tapukon ang angayan pang
hinumdoman, bugkoson ang dili pa
kinahanglang talikdan:
ngipong hapit na mangagipo,
buhok nga nangalagas,
mga kukong nangaputol,
kun, di ba kaha, nangagupok nga bukog. 
Gitipigan nato ang mga litrato
samtang duna pay dapit
nga katagoan. Ato silang gibanhaw
sa mga utlanan sa damgo
sa pamasin nga uban pa
gihapon sila kanato 
sa paglakaw, pakigbisog, kalipay
ug bisan pa sa kabalaka.
Giuwang kita sa duha ka ngalan
sa kalainan: kabakaba ug alibangbang, 
langit ug yuta, altar ug lubnganan,
silang mitaliwan ug kitang nagbangotan. 
Kay unsa pa man diayng butanga 
ang labing mahinungdanon 
gawas niining nagpataliwang kahilom? 
Mosalingsing nga udlot
ang ilang ngalan sa atong mga ngabil. 
Ug tingali, ingon niini ang pagbugkos
sa kalainan: kumkomon nato
ang nahibiling abo, isabwag sa hangin.


-- NOEL P. TUAZON
Dauis, Bohol, Philippines

soledad


Gitabyog sa hangin
ang among danguyngoy 
samtang inanay nga gipaubos
ang imong lungon. 
 
Sa anam-anam nga pagtabon 
sa yuta, dili na kinahanglan 
nga mobundak og kalit ang ulan.
 
Taliwala sa iniktin 
nga pagbiya sa mga nitambong,
gilumloman dayon nako 
ang puya nga nahinanok
sa akong bukton.

-- JONDY M. ARPILLEDA
Tandag City, Surigao del Sur, Philippines

3.14.2015

didto sa royal concourse restaurant samtang naghisgot kita sa mga kaubang magbabalak nga daw buhi pa


nagkainit na ang kuwaresma
ug kita unya iyahayg pauli

inig kabugnaw na sa saluma


-- MELQUIADITO M. ALLEGO
Ichetucknee Springs, Florida, USA

abi nako


Ibis lang tinuod ko nga gabugtong paghulom 

ning basyaw sa mga damgo. (Ako kuno ang kinakusgan
nga iho samtang bangis kaayo sa mamala ang giasoy
nilang Omar Khalid, Gremer Chan Reyes, Tim Adlawan…)

Unta maalaan pod ko nga duna'y kaugalingong bakhawan 
sa kapulongan. Apan wala'y bali kay daw tugna sa nabidlak 
nga langit ang pagsapigad nimo ning dughan samtang 
namuswak ang mga samo diha sa lantong. Apan

kini mao'y matuod, gasagpa-banlas bisan sa gibug-aton
sa gapnod nga gikisaw sa Amihan tugbang 
sa kaugmaon nimong gapalingin sa damgo. Bitaw,

ibis lang ko, kutob ra gyod paghangad nimo.

(kang Cheche)

-- DONZKIE B. ATON 
San Remigio, Cebu, Philippines

3.12.2015

hubad sa Iningles ni Saskia Hamilton


Ang Gibug-aton sa Sulod sa Lawas 

Pabor kon nakapuwesto sa hawanan sa may pultahan.
Ang huyop sa hangin gikan sa gawas,
ang suga nga gabitay sa kisame, nga wala pa madagkoti,
ang alimpatakan sa paingon pa kini mosulod sa balay
sa gabok nga relasyon, sa pagsugod,
sa pagpahiluna, sa pagpabilin nga nagpakahilom.


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO
Dhaka, Bangladesh

badlis sa palad, ug nganong dili ikahibulong nga dali ra kaayong modawat og pasalamat bisan ang kasingkasing nga bagis


gakusmod kanunay ug panagsa uroy pahangyo ang tigbaligya og kalipay
gipakapinan og taghoy ang humot nga pabawon sa tig-amot og kasubo


-- MICHAEL U. OBENIETA 
Topeka, Kansas, USA

3.10.2015

pahinungod


sa bunyag ug sa kamatayon
sa kapit-os ug sa kahayahay

gisuklian ang imong gibayad 
nga limos og pag-ampo

panghimaraota ako 
sa pagbuyag kanimo

ikaw nga sa imong kalisod
kanunayng mapasalamaton


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

pasumbingay sa pagmahay


Ug kalit nibalik ka sa akong panumdoman-- 
ikaw nga sa akong mga garay gihalaran.

Nag-inusara ka ug ako bugtong 
nahayagan sa imong pasundayag
nga labaw pa sa tingtakdol. 

Pagkaanindot untang palandongon. Ikaw--
tipik na lang sa damgo nga natugaw.


-- HAZELEN C. COBOL
Argao, Cebu, Philippines

3.08.2015

musa


Lalom nga kagabhion.
Ning tamboanan, nagpabilin
ako’ng nag-atang 
sa imong pagbalik.  
Ug unya kon akong hikit-an 
ang imong pagguho
gikan sa kangitngit,
pasigahon ko ang tanang suga
aron ang tibuok balay
mapuno sa kahayag.
Ug unya sa imong pag-abot,
ang akong kalag
mapuno sab sa imong kahayag.


-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA

sa atong sulagma nga panagkita


Ang paglikay kanimo
sama sa pagdala og payong
samtang gabagyo.

Bisan unsaon nako'g kupot 
sayon ra intawon kining
kumoton sa hangin,

ug ako sa gihapon igo ra 
dam-okan sa uwan.


-- ANNE DAYMIEL
Dipolog City, Zamboanga del Norte, Philippines 

3.06.2015

bingag: unang adlaw sa ting-init


Humig sa simhot
alimyon sa balili
sa di pa gani

mapugwat pinong 
gilaw sa yamog lakip
ang kahumot sa

kalatsutsi may 
pakong mobukhad-lupad
ngadto tumoy sa

damgo'g kahayag,
utlanan sa kahilom,
matag buntag nga

mahigmata kong 
naa mo tupad nako–
awit sa gangis.


-- NOEL P. TUAZON
Dauis, Bohol, Philippines

buntag


Gidapyos sa mga tabol
ang gamala nga basakan

diin naangka 
ang kangitngit 

alang sa pag-uyat 
sa kahayag

sama sa pagkisaw 
sa dugo gikan sa uwat

isip paghablok 
sa talan-awon lahos

sa ting-init. 


-- SIMON ANTON NINO DIEGO BAENA
Bais City, Negros Oriental, Philippines

3.04.2015

ang tambag alang sa napakyas sa gugma


Sigon pa ni Noy Ilyong palahubog,
ang kinutil makatagbaw kuno  
sa dughang naumog sa kauhaw.

Lami tilapan bisan
ang giantos nga samad kon ang dila  
makatilaw sa bahal nga gisikwate
sa tabliya duyog sa lilo nga layog
sa itlog ug gatas.  

Sa matag yarok, makapiyong ka
pagtagamtam sa himaya
nga molutaw ra labaw 
sa kasapla nga igong mowaswas
sa kaparat sa luha.


-- JONDY M. ARPILLEDA
Tandag City, Surigao del Sur, Philippines

alang kanimo, hinog nga mangga


Nasayod ang tanan nga inig katan-og
sa bunga sa pagbati, naa'y tulo ka timpla:
kon kulang sa pailob, ahat sa kaaslom 
ang madangat. Usahay, mga ulod na lang 
ang magpista. Ug  igo na lang ko 

nga maghandom og taman
sa kahumot ug katam-is
sa imong unod nga ning dila
humok ug hamis laway-lawayan
ug sa ngabil danlog dula-dulaan.

Sulod sa tinuig nga pagpanalingsing,
pagpamunga, ug pagpamupo,
bisan ang labing hanas dili kanunay,
masayod kon unsay dagway 
sa bunga. Ug ako, 

gikan sa atong panagtagbo,
tagbaw pod og pagpanglad-ok
lakip sa kahadlok kon unsa'y
mahuptan sa dughan nga nanghugot  
sa kahinam ug pagpaabot.


-- ADONIS R. ENRICUSO
Dumingag, Zamboanga del Sur, Philippines

3.02.2015

sukad gipamati ang "moonlight becomes you" ni nora aunor


Labaw pa sa samad sa bulkan, ang alisngaw     
sa kahilom mobanlas sa panit sa samin     
hangtod modan-ag ug madayag sa hingpit    
ang pag-inusara nga gaanino nato    
sama sa dag-om nga nitabon                
sa atngal sa Mayon. Ang atong gitipigan    
nabulawan, nakawtan            

sa iyang pagkanta. Natay-og, ang mga bituon    
bisan hagbay rang naabo nagdilaab lahos      
sa kabukogan. Ug bisan pa’g nalubong      
karon ang iyang tingog lakip sa tanang    
kasubo ning kapupod-an, nagpabilin--    
ang linog ug ang lunop sa dughan, gaagas      
labaw pa sa gatas alang sa giuhaw.


-- MICHAEL U. OBENIETA 
Topeka, Kansas, USA

balik sa kinaiyahan


sayo sa buntag
gakutabkutab si loloy kolokoy 
gaatubang sa radyo

daotang balita na usab
lain na usab nga daotang balita

mangalap kog kalipay
isalikway ang mga pulong
inig lingkod sa dakong bato

lantawon ang dagat 
ug pamation ang awit 

sa mga balod ug ang huni 
sa mga tamsi nga mibatog 
sa sanga sa bayabas

hangtod mobuswak na usab
uyon sa naandang kagabhion 

ang dama de noche
apan dili nako ibungat 
ang kahumot niini


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.