8.31.2013

sonanoy: mga hinayhay sa washing machine ug dryer


Puti nga hinayhay kaulay gyod ahay
Gugma nga hamili lunsay nga pagbati
Sulundong pagpili kaputli sinati
Kalag nga mahapsay mopanawng hayahay

Pula nga hinayhay dugo may gisablay
Lubasan nga kaisog di gyod matarog
Bayaning sapnay kinabuhi gitalay
Bantilis nga subok malig-on ang barog

Hinayhayng maitom tanlag may gigutom
Sa hilay nagbulad ulipon sa sulad
Mahugaw nga kalag sa budhi naghulad
Anino sa dag-om diwa may gitumtom

Sa Iyang hayhayan may mga hinayhay
Kita kitang tanan mga sinablay ay


-- MELQUIADITO M. ALLEGO
Palm Harbor, Florida, USA

pagsunod sa badlis


1
Badlisan ni Tatay og lapis 
ang gipahigdang plywood
nga ubayan kanunay 
sa eskuwala kun di ba kaha 
ruler aron kuno wa'y sami, 
tul-id ug dili manobra 
kun mokuwang ba hinuon 
sa di pa niya hukman 
sa gabas ang mga gilatid 
nga kuhaon ug pormahon.
Ayohon niya'g siplit ang hiwid 
ug kurba sa kahoy, labtikan 
sa pitik ang balikog, adlipan 
sa sundang ang dagkong 
siwil, putlon ang gibukbok 
ug duna'y anay. Unya, 
sepilya na ang mosentensiya 
sa pagpahamis sa mga buko, 
pagtapan-pauoyon sa di 
malikayang ambihas, 
paghilot sa mga bungi-bungi,
pagpanipis sa baga 
aron mouyon kini sa tinabas. 
Iya dayong tandi-tandion 
ang gidak-on ug gitas-on
sa mga naputol ug nahinlo. 

Iyang sukod-sukoron kon 
unsa ang angayang pareson 
kay dili tanan mag-uyon, 
dili tanan mohaom ug 
kinahanglan pang alalayan 
niya sa tigib aron takdoon 
ang sukwahi, hipnoon 
ang misipyat ug tabingi.

2
Niadtong bata pa mi, 
ako lang ang gahi tudloan 
kon unsaon pagkat-on 
sa iyang pamanday, 
kon nganong kinahanglan 
nahong mahibaw-an 
ang patakaran sa sepilya, 
surutso, lansang ug kahoy 
nga hanas nang gibansay 
sa akong mga igsoon. 
Kanunay ko niyang sukdon 
sa pitik, metrosa ug tunton: 
maoy sagad nga hinungdan 
sa akong samad nga wa ko 
mahibawo kon unsang 
samara ang dugayng naayo 
ug kon unsa ang nagpabilin 
ngutngot kay motipas 
man ang ngipon sa surutso 
sa gipasubay niyang badlis 
sa gigabas nakong tabla. 

Madukdokan ang akong 
tudlo kon pugson ko niya'g 
palansang-- unsaon nga 
mopingis man ang akong 
karkulo sa tayming 
ug gibug-aton sa martilyo.
Kanunay ko niyang 
eskuwalahon aron mouyon 
sa gikutay niyang timaan. 
Kon way alibyo ang balaod 
sa linya, abyan ko niya'g 
metrosan aron iyang 
mabanabana ang tumoy 
ug utlanan sa akong 
pagka tawo ug gidamgo. 
Nganong di man ka kasunod? 
ang di nako malimtan niyang 
pangutana. Galisod ko'g pasabot 
niya kaniadto nga lahing 
matang sa pamanday 
ang gibadlis sa akong palad, 
lahing martilyo ug gabas 
ang uyon nga timbangon
ug latiron sa akong mga tudlo.

3
Paglabay sa pila ka bagyo
ug uwan, wa nako damhang 
hilom kong nakat-on 
sa gitudlo niyang pamaagi: 
hanas na ko sa pagbana-
bana sa gitas-on sa berso 
sa suwaton kong mga balak, 
kabesado na nako 
ang gibug-aton sa kahilom 
lakip na ang pagtugkad 
sa hagwas mga bituon
ug danguyngoy sa lasang 
sa daman ug kahigwaos,
lantip na ko sa paglimbas 
sa mga lingig sa bulok,
anad na ko sa pagsepilya 
sa mga hagashas 
nga hulagway sa di 
malikayang sugilanon.

4
Di kaha ni mohuot 
sa door jam? sugat niyang 
pangutana dihang miduol ko
samtang padayon niya
nga gipandayan og bag-o 
ang among karaan ug 
gabok nga pultahan 
nga mora ba'g ang iyang 
gibuhat mao ang pagsuta 
sa kalainan, pagsukod 
og balik sa nakalimtan, 
pag-usob sa naandan.
Tay, dili ka pakyason  
sa gisunod mong badlis. 


-- NOEL P. TUAZON
Dauis, Bohol, Philippines

8.29.2013

tigulang nga magtiayon


Talisalop nga kahaponon.
May dyutayng' kahayag
nga milusot sa kadahonan.
Sa akong pagpauli
akong nalabyan
ang tigulang nga magtiayon
nga nagtupad sa ilang balkon,
hinayng' nagtuyatuya
sa ilang daang liyaliya.
Ug nahinumdom ako 
niadtong mga dahon
nga kanhi sa akong pagkabata
akong gipigsa taliwala
sa mga panid sa akong libro.
Kay misantop man kanako
nga kadtong magtiayon
duha ka milungtad nga dahon 
nga gipigsa sa mga panid 
sa libro sa panahon.


-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA  

taliwala sa habagat


Pastilan, Ma, sakto gyod diay
nga nagpalit ta'g napu' ka planggana
ug wa nato gibalibag 
ang mga sudlanan sa lamaw kay, hala, 
tan-awa! Nagtyabaw sila sa kalipay
samtang ang gaagas nga ulan daw
nagdula diri sa atong panimalay.

Basin sila ra'y motudlo nato unsaon 
nga wala'y mausik sa pagsapnay. 


-- SHERLANE KATE T. LALUNA
Sibonga, Cebu, Philippines

8.27.2013

haiku: tulo ka tinagsip nga huni puli sa nahanaw nga harana


1. Gabok nga sanga, 
Gilaktawan sa ngiwngiw. 
Buwan ganganga.

2. Wa'y nakadunggog
sa anunugbang' saag
dihang nasunog.

3. Byudang gahagok,
nalubong sa kabanha 
sa mga lamok.


-- MICHAEL U. OBENIETA 
Topeka, Kansas, USA

talan-awon: alas singko sa hapon


ang hilom nga kahapunon
gilansangan
sa minghoy nga taghoy
sa tiguwang nga panday
nga nagtikungkong diha sa daplin
tupad sa iyang mga himan
nga gipangtay-an


-- GRATIAN PAUL R. TIDOR
Dipolog City, Philippines

8.25.2013

kamagayan blues


Nagbarog sa kanal si Eric Cocker
Samtang gikiyod-kiyoran ang botelya sa beer.
Natawo si Eric samtang iyang amahan tua uban
Sa nagbahakhak nga mga adik nga silingan.
Si Eric nagkumkom na og duha ka bitin
Samtang ang mga bato nga naaso nakapabilin
Sa hunahuna sa iyang amahan sa hangin.

Nagsayawsayaw sa ka'yo si Minda
Samtang namuso sa silingang borikat iyang bana.
Natawo si Minda samtang ang buta nga buwan
Lingin sa mga mata sa iyang mitaliwang inahan.
Wa'y uha migawas sa baba ni Minda kay nakita na niya
Nga ang Maninistis-Kaugmaon hingpit malukapa
Sa pungkol nga kamot sa iyang kabit nga pinangga.

Nagdamgo og pekeng bulawan si Arturo
Samtang nangawat og mga alahas iyang Lolo Belano.
Natawo si Arturo samtang ang buta nga adlaw
Wa makasaksi giunsa paglumos sa panghupaw
Ang iyang amahan sa dihang ang babayeng naay luso,
Imbes mohatag niyag langit sud sa Motel Paraiso,
Nanulis na man nuon niya ang tonto.

Naghikot og pisi sud sa kwarto si Gina
Samtang iyang bana nag-iring-iring sa kusina.
Natawo si Gina samtang iyang relihiyosong inahan
Sige'g syagit, nawad-an sa iyang eskapularyong karaan.
Ang wangkig nga mananabang nakabuka sa iyang baba
Kay iyang nasaksihan ang mga mata ni Gina nagsiga--
Nakita na sa bata iyang bana ang makapatay niya.


-- KEVIN A. LAGUNDA
Mandaue City, Cebu, Philippines

trail-bound


Gitaak ta ang kakahoyan.
Daw gabii ang buntag,
ug ang kahayag usa ka amakan
nga buslot pa sa alimungaw.
Didto ilawom sa mga gabuntaog,
mabati ang mga tunob
diha sa gagmayng' dahon...
Mga tunob nga nahikurat
sa atong kahadlok.

Gasabot ta nga molibot-dagan
sa Honeygo Park. Unsa diay ni karon,
papilion ko ninyo kon asa sa tulo
ang subayon? Nahibalik na hinuon ko 
sa mga nalumping  kong panumdoman.
Pamatia ko ninyo! Akong kahilom
sama na sa  kahoy nga pinintalan
og puti, asul o puwa nga dalan.

Tulo ka timaan nga gisumpay
sa baliko nga pagkasaag.
Ug usa ka botelya nga tubig
nga gisaw-an sa pito ka kabalaka.
Sugdi ninyo ang pagbaktas!
Subayon ta ang dughan ko
nga molagbas sa pagpamauli.

Di sama atong unang higayon
nga gasuway ko og subay 
sa akong amahan. Matag tunob 
sa akong pagkalangay mao sab diay
ang kapaspas sa iyang pagbiya. 


-- DENNIS S. SARMIENTO
Baltimore County, Maryland, USA

8.23.2013

ang naulahi sa kasubo ug kahilom


ang kasingkasing nga samdan
mihunong sa pagdugo

ikaw ang balak nga naabtan
sa akong kinabuhi

dihang nisugwak sa lubnganan 
ang mga buwak 


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

ikaw, ako ubos sa ulan


Nganong kalit misinggaak 
ang kainit sa dag-om?

Basin wala nimo mabatyagi
sa paghabwa sa imong gibati.

Sa dili pa ikaw motaak sa baha
latas sa imong pagbiya, 
  
padparon unta akong kasubo 
lakip sa imong mga pasalig

nga dungan natong sungsongon
ang bawod sa kakamig.


-- JONDY M. ARPILLEDA
Davao City, Philippines 

8.21.2013

lawom udtong gabii sa rural amerika


gipunsisokan ang motel 8 
sa mga latagawan
libudsuroy mugboglupad
magpapanaw estranghero
naatlan paghugpa
sa dumuduong kangitngit
gitungab ko ang kahaw-ang
sa lawig pag-inusara
niining sunaop gamayng bar
nangama og katagay
nagpahaba og kabalaka
namay-ongan kong mga kalag
sa mga saop piyado sa awihaw
nanakop og mga aninipot liyok
tuyok-tuyok sa gapid-okpid-ok
lamparang destiyerong trapikohayag...


-- MELQUIADITO M. ALLEGO
Palm Harbor, Florida, USA   

panamkon


Dili diay lisod hakgomon ang kabituonan,
kun, di ba kaha, kapkapon sa langit 
ang buros nga Buwan sama sa paghapuhap ko
sa mga aninipot ug alibangbang: 
kaduwa mo sa sabakan sa imong inahan.
Ang matag linya sa atong palad, dayag 
nga alibatang gisuwat na sa kaugatan 
sa takna, handurawan ug kasingkasing.
Kanunay kong gihapyod ang imong gagmatoy 
nga sikad, modungan usab 
sa linagubo sa akong dughan. Ug, sama 
sa mabdos nga kahidlaw, gipanamkon ko 
ang adlaw ug buwan sa imong pag-abot 
ngadto sa imong pagkahimugso. 
Aslom ang yamog sa sayong buntag 
ug modigwa ang akong ginhawaan 
kon dili ko mahilam ang gimok 
sa imong hitad ug kisikisi nga, sulod 
sa akong bagulbagol, ikaw nakighagwa 
sa mga kataw, bangaw, ug buwakaw.  
Imo ang bahikhik sa kabugason.
Kon gutomon ka, mogiok usab ang kutay 
sa tinai sa akong kabalaka, magsalimuang 
ang kundas sa akong pulso, mohanap 
ang kahayag nga sumpay sa kalimutaw,
motagok ang lawayng motabisay 
sa tutunlan nga, gipakaingon ko'g napasmo 
ako bisa'g busog. Ikaw ang kutoy nga di 
matagbaw sa bisan unsang putaheng 
giluto sa kahigwaos ug kahakog.
Dungan sa imong pagturok diha 
sa dagat ug panganod nga kanunayng 
gihambin sa pangandoy, miturok usab 
ang mga dagkong dalid nga miutiot 
sa akong kaunoran, mibusagak ang busay 
ug uwan sa pareho tang damgo.

Ug nanalingsing sa akong lawas 
ang mga buwak, dahon, sanga 
hangtod nga nahimo kong dakong kahoy 
diin nanagsalag ang mga langgam, 
nalumay ang mga buyog ug alibangabang,
nangluklok samtang nanganta ang mga gangis--
sa akong mga udlot mao ang bangaw 
sa nangatagak nga alindahaw.

Ingon diay niini ang mahimong amahan:
sapnayon sa duha ka palad ang kalibotan,
ampingan aron dili mapusgay.


-- NOEL P. TUAZON
Dauis, Bohol, Philippines

8.19.2013

paghitagpilaw


O ang kanhing kinabuhi didto
niadtong gamay’ng balangay.
Human sa paniudto, miusap kami
og tilad ug nanabako og dahon sa lumboy.
Ang kalibotan wa'y kibo, ingon sa hungot
nga gitagayan og dawat nga tuba
ug nagpaabot nga dimdimon.
Usahay daklit nga molabay ang tunog
sa mga gangis ug ang hinay’ng kanaas
sa huyuhoy didto sa kawayanan.  
Ang agay-ay sa sapa daw huyo nga huni.
Misandig ako sa lantay ug unya nahitagpilaw.
Ug niadtong tungora akong gipangandoy
nga unta di ako mahigmata.


-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA   

sa gamayng' anghel nga nadagsa uban sa iyang life vest


Nunot sa imong kalibotan
Nga mitidlom, kining pagpangab-ot--
Pagsapnay.


-- GINA MANTUA-PANES
Cebu City, Philippines

8.17.2013

studio


Nayawaan ang yawi kay gatuyok ang gaalirong 
nga mga ganghaan. Dinhi ning lawak sa pagtukaw,  
ang akong duha ka kamot usahay moanino 
og iro sa bungbong diin ang taknaan—bisan gitanggong
sa tornilyo—padayon sa iyang wa’y kutas nga kagiw 
gikan sa awaaw natong kaagi nga gihaklapan
sa wala’y kataposang tingtugnaw. Wala’y imik 
ang kalendaryo, ug ang de-kuryenteng dan-ag  
dili matugaw samtang gapadayag sa mga basahon
nga gahuwat ablihan. Dinhi ko matugka’g ikog nga 
labaw kahait sa sungay. Unya, bisan hinginlan pa nako
ang manulunda kong tigbantay nga naanad na
sa akong pagtalikod, ang mga tinipigang urom 
mao’y mopakugang nako sa pagdumdom sa langob-
agianan lapas sa kahilom. Dinhi mahayagan
ang mangtas nga makat-on na gyod paghilak 
samtang maglanog-lanog ang mga aw-aw og huni 
sa akong paglingkawas gikan gidunggab ko sa yawi.


-- MICHAEL U. OBENIETA
Topeka, Kansas, USA

daman


Nag-inusara ko'g barog
sa dapit nga wa hinganli.
Wala ko nakasuta  kon giunsa
nako'g abot niining suok 
sa kalibotan, apan nakit-an ko
ang kabituonan, nasapwan sa kahayag
sa gabilar nga dakbayan. Diri sa dapit 
nga wala hiilhi, naglatagaw ko latas
sa lasang hangtod napalgan ko
ang usa ka kahoy nga aduna'y bunga
nga ang bulok nihayag sa kangiob.
Gikatkat nako ang iyang kahabog
samtang ang mga butang sa akong bulsa:
flashdrive, iPhone, earphones, mp3 player, pitaka,
ug tanang sinsilyo nangatagak
ug nagpasad sa kangitngit. Inig abot ko
sa sanga, gilibotan ko'g mga kuwaknit,
gadutdot sa akong ulo ug dunggan
hangtod nahulog pod ko sa kadulom.
Napalgan ko ang akong kaugalingon
sa lungag, diin ang kagabhion
gapadayag sa mga bulalakaw, 
nanguhit sa kabituonan, ug nikatkat
hangtod nasaksihan ang nataran
nga napun-an og uban pang
lungag diin ang mga lapida
mora'g mga dila gahidlaw
og katagbawan. Nag-inusara ko'g barog
sa dapit nga wala ko'y kalibotan.
Nagbuhakhak ang kuwaknit
ug nagtingsi ang gabii samtang ako
naminaw sa mga yawyaw
sa nangapanaw. Apan unya, sa tanan 
nga nabatyagan ug sa ilang gipangsuliyaw
wala ko'y mahinumdoman.


-- TON DAPOSALA
Cagayan de Oro City, Philippines 

8.15.2013

tungang gabii


Mahikap ang kahilom 
Diha sa mga kurtina
Nga wa tabyoga sa hangin,
Sa mga butang nga nahinanok 
Sa ilang nahimutngan,
Sa mga tiki
Nga daw gipangtapot lang
Sa bungbong ug alkuba.

Ning taknaa,
Wa’y laing gakisawkisaw--
Ang hunahuna
Ug ang orasan.  


-- GRATIAN PAUL R. TIDOR
Dipolog City, Philippines

talan-awon atol sa kamingaw


“We are half in the sky; the height of our situation
is almost incredible.”  -- Elizabeth Ann Seton

Gikatkat ko ang hangin.
Wa na’y umoy akong mga batiis
samtang gasubay sa dalan nga bakilid
ang padulngan. Gatakilid sab ang kampana
nga gakurog ang bagting. Kon unsa kahuyang
ang hangin nga mitabyog sa iyang gidak-on,
mao sab kapaspas sa akong pagpalandong

paingon sa kahilom. Init ang panganod.
Gapangamay ang kangitngit nga gatungko
ilawom sa kakahoyan. Higayon ko na karon
nga motago aron makita ko ang langit

nga gahuwat sa kilumkilom. Makaantos ko
sa  pag-inusara apan nidugok na ang mga lamok
ubay sa akong kamingaw. Kamingaw nga lahos pa 
sa tubod diin ang tubig nga natanggong gitutho 
sa bato nga anghel diha sa ibabaw sa sagidlisan.

Sa akong pagbiya, nagbilin ko og pangutana didto 
sa lim-aw:  Di ba kaha mopahiyom ang tigbantay 
inig dulhog ko gikan sa kakahoyan sa bukid
nga ang langit og kampana duol ra? 


-- DENNIS S. SARMIENTO
Baltimore County, Maryland, USA 

8.13.2013

kon ako ang bakak


panananglitan ikaw ang matuod 
ug ako ang bakak

unya magkuyog ta sa usa ka panaw
sakay sa usa ka sakayan

motabok kita sa usa ka dakong lawod
nga walay anino sa panganod

nga walay timailhan nga naay 
laing isla nga kadunggoan

kita lang duha ug usa lang 
ang mabuhi ug motug-an ko nimo

nga ikaw gyod ang angay maluwas 
kay ako dili kasaligan

tuhoi na lang tawon ko sa kataposan


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

tanang tinipigan


Sa dihang akong gihikyad
ang mga butang nga akong ibilin
ug ang angay bitbiton sa paglakaw,
wala nako tuyoa nga 
nasangit akong panan-aw 
sa gamayng' kahon 
ubos sa akong higdaanan. 

Buot unta nako kining kuhaon 
ug ablihan apan 
naunhan ko sa akong katalaw--  

basin unya sa akong pag-ukab, tagsa- 
tagsang mangambak ug 
mokuyog nako ang mga tipik
sa kaagi nga kinahanglan  
unta akong talikdan.  


-- JONDY M. ARPILLEDA
Davao City, Philippines 

8.11.2013

gatakobang reinkarnasyon: minor cerebral infarction*


(kang Ricardo P. Baladjay)
  
    namenos natakilpo 
      ang naglakawng dugo 
        sa utok samtang gaorgasmo 
          ang surrealismong tugahala 
            ni puting dagang karong gabhiona 
              namanhod ang gumigitib liso sa tuong 
                kamot sa naghablong leyendang tambayawan 
  
                   pinulhoang reinkarnasyon ni vicente ranudo* 
  
________________________________________
* "an ischemic stroke resulting from a disturbance 
in the blood vessels supplying blood to the brain."
* usa sa iladong magbabalak sa Sugbo kaniadto


-- MELQUIADITO M. ALLEGO
Palm Harbor, Florida, USA 

kabilin


1.
Matag tuktok nato sa pultahan, 
nahibawo kita nga giapil pod nato'g kuot 
ang damgo sa mga nahinanok sulod niini.  
Gitugaw usab nato ang mga nagtukaw:
mahipugwat ang mga tiking naglambikis
sa kisame diin atong gibitay ang dagon;
maukay ang nagtagong ilaga sa karaang
kaban diin gitipigan nato ang mga baraha
ug libreto sa mga sukdan ug tambalan;
mahikurat ang nagtungok nga anino sa aparador
diin gitakod nato ang usa ka dakong samin:
nag-utlan sa mga katuohan ug di katuohan,
nagdugtong sa mga kutay sa laway 
nga hinimos mga kaka sa atong pangandoy,
nagtipig sa mga hinikling dalang gisubay
sa mga hulmigas, kabog ug duwende;  
ug manghuy-ab ang wugwog ug bakunawa.

Matag lubag nato sa siradora sa pagkaplag,
gilakip usab nato'g dughit sa panganod
ang mga ngalang gianod sa sulog ug balod:
Maria Cacao sakay sa iyang barkong 
bulawan nga nagtakoban sa langob sa Lantoy,
Dagohoy kansang sundang gihunghong
sa budyong nga nakapaukay sa mga prayle
ug piratang gilantaw tumoy sa gipanglumotan
nang balwarte sa atong lapyahan
nga gitukoran na karo'g videoke bar, spa
ug cottages sa pakaron-ingnog pamorikat;
Pedro Calungsod sa balabag sa Kuros Dako
nga nadakin-as lamang sa kada tutunlan
sa mga himantayo'g buyagan sa tubaan;
Tamblot nga nag-ugom sa gahom ug balak:
gitagik sa laag nga puti ug itom nga kabilaw, 
giuwang sa sigbin ug saag nga tambaluslos.

2.
Kon atong padayonon ang litaniya sa mga ngalan,
gahom ug kahibulongan, mahidagsa kita
sa kinadul-ang piliw sa gipang-iliw natong
kabilin o, di ba kaha, gustong kalimtan apan
namilit na sa bagulbagol nga handomanan.
Gidagsa sa hunasan ang nasunog nga anino
sa rebulto ug mikagiw ang mga anito.
Nanghupaw ang kataw dihang nanurok
sa isla ang mga higanteng katedral human
nagtagayg dugo'g dugos si Legaspi ug Sikatuna.
Gipatikag bendita ang agtang ni Humabon
ug gipanglugos ang mga diwatang naghamlis
nagkadaiyang takdol sa Kahilyawan 
maong giwarawara ang kampilan ni Lapulapu.
Halok ang bugtong sumpa sa gaba kon
mahagbong ang ubi sa Bo-ol. Ug hangtod karon, 
padayon gihapon ang ilad sa mga lumad.
Kay kinahanglan pa ba natong balihon ang senina
kon ugaling gilalo kita sa way dagway nga mino?
O itunob ang duha ka lapalapa sa abo
kon gilipat kita sa nagpangidhat nga kilat?
O mag-ihaw ug sabliga'g dugo sa ugis ang agtang
kon giilad kita sa mga gituohang tilimad-on?
O manguros kita'g agiw inig sulod sa balay
kon tibuok adlaw kitang nagtong-its sa haya?
O magpalina'g kamangyan nga gisagola'g
itlog sa tapaytapay, amorsiko, salag
sa tamsi aron suwertehon sa negosyo?
O magdagkot og kandelang itungtong 
sa bentana kon mohagtok ang Biyernes
nga mahiatol sa petsa trese sa kalendaryo?
O mag-andam og dose ka nagkalainlaing 
prutas, pabutha'g super lolo ang mga demonyo
kon molibkas nang orasan sa bag-ong siglo?

3.
Giukoy na sa mga bakukang ang giilok natong 
kahadlok inig daitol sa atong lakang sulod
sa lawak o lasang sa mga bathala.
Gidupa na sa mga tangang puwa'g ikog

ang utlanan sa milagro'g garbo lakip na
ang pangagho ni Madya-as ug tuaw ni Kulas
Kusgan ngadto sa layong Kanlaon.
Padayong gipas-an ni Dangaway ang kahayag

nga modan-ag unya sa atong kalimutaw
kon mosangko na kita sa paglatagaw
kay kanunay man gyod natong dangawon
ang gilay-on sa damgo ug gipaugdaw

sa kalayo ni Guguran ang Sumpoy 
o Suinuron natong kasilag kon mapakyas:
nasayod niina si Alunsina, bisan gani
ang mga engkanto'g ada sa Corella. 


4.
Inigpunit nato
sa mangatagak nga mga dagon, 
giapil pod nato'g hakgom ang inayran 
ug sagad nakalimtan kay gipalabi 
ang matilapan, masimhot, madungog, 
mahanduraw ug mahapyod.

Sama pananglit
sa  asoy sa ihalas nga suhong ilawom 
sa mga libgos ug uhong nga karon 
giilisan nag MP3, MTV ug youtube 
ang Dandansoy sa ilang hudyaka 
nalanay ang higyaw ni Kanaway.

Gihubad na karon
ang kalami sa aninikad, kinampay
ug balanghoy ngadto sa dayo
nga dila nga dunay gitaghoy nga recipe
gilanlan nga teyorya, panukiduki
sa alingagngag ug menu sa timpla.
Nangapuwak na
ang alimyon sa ilang-ilang ngadto
sa kinahiladmang garapa nga gihapnig
sa mga dagkong mall imbes
kurawon kining dugos sa nagbukal
nga kawa sa mga meriko sa langob.

Di na molabtik
ang hapuhap sa imahinasyong
nagluklok sa libro'g tanghaga
kay gadaylang na man sa atong
kalimutaw ang bulok ug eskrima
sa gilantaw natong hilas nga lilas.  

Atong gisalikway
ang mga lansiyang sa ilang dasok
nga punsisok batog sa mga sanga
sa akasya ug lukay sa lubi kay 
nalingla kita sa pamiga ug pangigat
sa Friendster, Facebook ug sa chatroom.

Wa na'y lumay 
ang lunok sa nahibilin tang bahakhak
kon awkon sa mga buwakaw
ang gabii sa nag-anagong anino
tungod kay giligaw naman ang atong 
kahingawa sa Hollywood ug soap opera.
Amang ang nigo
nga naghanduraw'g tahop human
ang unang subang sa pananggi
ug padayon ang banwag sa santilmo
sa mga gipanglubong nga kabilin:
gibalikosan na sa gamot ug kalimot.

5.  
Masiplit pa kaha ang tango 
nga gihabak ni Habagat 
kon nasangit sa kada 
nato ka kilay ang kapa 
ni Superman ug Batman?
Labing ngilngig kon kanunay
nga hugyoan sa paghot 
ni Scooby-doo
ang atong dunggan? 
Bisan gani ang alingagngag 
sa tambaluslos gibayan 
na ma'g kiyot sa langyaw 
nga panghupaw.
Unsa kaha'g hilam-osan 
ang namilit nga lapok  
sa atong aping ug ngabil. 
Tapokon nato'g balik 
ang kabhang nga binilin 
sa mga umang.
Hapyoron ang himbis 
sa galuno nga uhipan
libod ug baksan
nga nakalimtan lamang
kilid sa mga busay.
Kawsa'g tubig-atabay 
ang wa'y sulod nga tagyaw 
ug sigaan ang sug-ang 
sa kasingkasing.
Pagkahuman, silhigan nato'g 
abog ang hagdanan,
halingan ang mga layang 
dahon sa nataran,  
hilom nga sud-ongon 
ang mga aligatong 
ilupad sa huyuhoy.
Unya, gakson ang kilumkilom.
Hagkan ang kabugason.


-- NOEL P. TUAZON
Dauis, Bohol, Philippines

8.09.2013

pagpangita og mga uhong


Kaniadto,
kon dunay liti sa ninglabay’ng gabii,
inig ka buntag mangita kami
og mga uhong. Kay gituhoan man
nga ang liti mao'y makapatubo
sa mga uhong. Ang pagsulat ko og balak 
mahimong akong ikatandi niini.
Kay kanako ang sinugdanan
kalit--daw usa ka liti 
nga mopatubo og mga metapora--
nga sama sa mga uhong
akong pangitaon.


-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA  

Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.