9.29.2014

tungod sa usa ka udtong buta sa aseras simpig sa trabahoan sa mga masahista


Hayag kaayo ang kalit nga pagkayab 
sa iyang itom nga sayal, ug ang sidsid ini-- 
gihipos niya luwas sa baha 
sa iyang paglabang-- igo na nga nipapas 
sa gakalapok nga mga panganod 
tadlas sa akong tinutokan. Sa atbang, 

gahuwat siya'g kasakyan. Wala'y nihunong.
Gakisi-kisi ang kilat. Gibikog na pod ko'g 
paabot sa akong kasabot nga magdungan mi
og panihapon. Hapit na alas dos, apan 
bisan wala ko niya tungaha, humok ra ko 
mopasaylo inig makalimot na ko unya 

kon giunsa paghabwa ang akong kagutom,
kon giunsa pag-anod ang akong kaugatan, 
kon giunsa pagsugwak sa akong katugnaw

dihang galutaw ko sa singot sa hinanaling 
hilanat sukad ang babayeng wala'y relo
nibalik, nangutana kon unsa nang orasa…


-- MICHAEL U. OBENIETA 
Topeka, Kansas, USA

dihang nagpungko ta sa tagsok nga espidno


Hunahunaa niining gabhiona 
kon nganong nagkaabot ta diri 
sa tagsok nga espidno bisan pa 
kon nilantugay ang dagsay 
sa imong tingog, gadusmog 
sama sa mga botelya sa bino
nga nangabuak sa graba nga salog.
Ang mga kinagod nga nota 
sa gitara ninglatagaw 
sama sa mga langaw nga nidasok 
sa aso sa tabako. Nag-uyog gyod 
ang trapal nga atop gumikan 
sa mga lanog sa baho ug bombo, 
daw nanimbaya sa mga kalag 
nga nanglaay gikan sa lubnganan. 
Nagsalimoang sa palibot ang mga banyaga 
nga ga-vintage shirt ug tattered jeans,
gabandera sa sungayon nilang kumo
samtang gahugyaw duyog sa gitiyabaw
sa gamaoy nga bokalista. Didto sa mga suok 
diin gaalisngaw ang angso sa gidagkotan
nga bokoy, ang mga ulitawo ug dalaga 
gapasaag sa ilang kahigal, gabayloay 
sa ilang mga ngabil samtang gautingkay 
ang ilang mga kamot kon unsa'y makuot
diha sa dulom. Kining tanan 
nilakra diha sa imong antipara
samtang gapungko ta sa kilid.
Gisil-ip ko ang imong tangkugo
nga gidayan-dayanan og singot
samtang gipungpong nimo
ang imong gipapuwa nga buhok
ug wala mamilok bisan pa'g gilibotan 
niining kaguliyang. Matod pa nimo,
makita unta nako nga taliwala sa kagubot 
mahimong moturok ang usa ka rosas.
Ug ang palibot kalit lang naamang 
sa kakutas. Ikaw ra ang akong nakita.


(alang kang Millefeuille Erin Casing)

-- TON DAPOSALA
Cagayan de Oro City, Philippines 

9.27.2014

didto sa lake pontchartrain, duha sa unom ka kaamgid


"There are at least 6 people in the world who look exactly like you. There is a 9% chance that you will meet one of them in your lifetime."

Sa Bourbon Street nadiparahan ko siyang nag-inusara
Unya nakighinabi ni kadagang Bernard Pag-usara

Ug karong bulanong lawin
Samtang ako nanamin

Kalit taliwala sa linaw
Didto siya mitumaw


-- MELQUIADITO M.ALLEGO
New Orleans, Louisiana, USA

ang kaalam ni tiya tutay


kon dunay mangayog dahon 
sa kamunggay 
kahibalo siya unsa'y angay
mao nga pakapinan gyod niya 
og dakong sanga

ug kon mobalik pa gyod 
pakapinan na lang niya
og pangutana ngano 
nga pasagdan ang tugkaran 
pulos ra bato


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

9.25.2014

hubad sa balak ni W. S. Merwin


Baliki Kami

Gibalikan mo kami sa damgo ug wala kami dinhi
Nagkatawa nga gasul-ob og nipis nga sinina mipadulhog ka
Paingon sa pultahan
Ug dugay kaayong nanuktok samtang gihakop sa kahibulong

Intawon baliki kami nagbantay ra baya kami kanimo 
Uban sa kahimuot nga mituok kanamo ug sa gatipun-og
Nga kasakit nga nagsinikhanay sama sa mga sala nga buot mobiya kanamo
Nga gatan-aw kanimo
Nga diay himsog pa gihapon  
Ug sa samang higayon ang among mga pangutana mga balita
Nangasangit sa tutonlan hangtod nga nahanaw ka na lang

Ingon ba usab niini kon hain ka na karon  


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO
Dhaka, Bangladesh

kilumkilom


unya iyang gisugnod ang adlaw
gilung-ag ang mga gangis
ug taudtaod
nibukal ang kangitngit
nihubas ang kamingaw


-- LESLIE S. NUÑEZ
Compostela, Cebu, Philippines   

9.23.2014

basurero blues


Duha na ka dekada siyang gadamgo og palasyo 
Diin iyang gihagwa, giromansa si Alma Moreno.

Apan ang iyang pagdamgo kanunay gibaraw
Sa iyang kaluhang sungayan-- sugwak kalimutaw! 

Sa uwahi niyang damgo niadtong Sabado de Gloria,
Wala na siya tugawa sa iyang demonyong kaluha.

Apan giahak kay wala na hinuon siya matagbaw 
Uban unta kang Alma Moreno. Ay, dakong tiaw

Dihang iyang nakita ang kinabuhing wa'y kangho
Uban sa tubol nga iyang gibanwas sa inidoro. 


-- KEVIN A. LAGUNDA
Liloan, Cebu, Philippines

gikan sa lunop


mihunas na ang suba
sa kadalanan ug kabalayan
migimaw na ang mga sikadsikad
awto dyep nga nalubong

mikawas ang dariyot mapuwang
nagkuray kong balatian
nangita kog tinughong

samtang ang nagkamuritsing
nagkalapok namong hawanan
kusina ug nataran naghuwat 
kanus-a mahugasan


-- RODELIO BARELLANO
Caloocan City, Philippines

9.21.2014

si Adan ug si Eva sa ilang daklit nga paraiso


Hubo pa, kay bag-o lang nahuman 
sa ilang panghilawas, ang managhigugmaay 
mitugdon pagbalik sa ngitngit 
nilang kalibotan.  Sa ilang ibabaw,
ang langit nagsin-ag sa iyang kabituonan.  
Tingali’g sa usa sa mga bituon tua 
ang kanhi nilang paraiso--
diin bisag sila dugay nang gihinginlan,
sa daklit bag-o lang nilang gibalikan.


-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA    

biyahe


Kaniadto
kon mosakay gani ta'g bus
imo g'yong pilion ang lingkoranan sa unahan.
Pasandigon dayon ko nimo sa imong dughan  
unya gaposon sa imong mga bukton.  

Apan karon
wa'y timik nga gasakay ko  
sa imong bag-ong napalit nga Toyota;
hugot nga nagkupot ka sa manobela
samtang wa'y hunong kang gapagarpar
sa tulin nimong karera.
  
Buot unta nako bisa'g kadiyot makigsulti nimo:
lilion ang gilaw-gilaw sa imong mga mata
ug hagkoton ang lunsay nimong katawa.  

Apan gitugkan ko'g pagduhaduha, mao nga 
sa kahilom akong gipangamuyo nga unta
ako gihapon ang makauban lahos 
sa imong padulngan.  


-- JONDY M. ARPILLEDA
Tagum, Davao del Norte, Philippines

9.19.2014

kamatayon, ug kining pamatuod nga wala siya'y pasayloon


ang mga buwak sa ilang-ilang
mosamot kahumot sa kagabhion

apan bisan pa ini matikangkang
mangahulog ra sila gihapon 

diha sa gapasad nga mga bato


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

kining mga tingog: sayo sa buntag sa isla sa olango


Aduna'y mga takna
Nga madungog nako--wala 
Damha--ang mga sonata 
Sa hangin, gakisaw sa dagat 
Duyog sa takulahaw nga tugpa 
Sa mga alindahaw samtang
Gasakdap-sakdap ang mga huni 
Gikan sa gagmay nga mga tutonlan 
Nga gaapas sa mga tuktogaok 
Sukad gasugod og panghuy-ab 
Ang sidlakan. Usa ka abrakadabra 
Sa kahilom kining salamangka sa 
Akong kahingangha samtang ako
Gatagbaw og paminaw sa gatapot
Nga kasikas sa buyoglangawkulilig
Ug sa gadagpi nga mga dahon,
Sanga nga nangabali, huyuhoy 
Ibabaw sa sagbot: kining igmat 
Nga yukbo sa talinis nga tingog 
Nga gama sa igmat nga bagting
Gikan sa kasingkasing.


-- MARIA VICTORIA BELTRAN
Cebu City, Philippines

9.17.2014

hubad sa balak ni Amy Lemmon


akong usbon pagdala imong kamisin ngadto sa kama
pagkakaron hapit na motaliwan iyang kahumot----
kaamyon sama sa dinhi ka pa ug miliso 
paatubang sa bungbong samtang gipiit sa lawas ko
sa lawas mo ug nanghupaw, "Nangalisbo ka daw karmelitos"
ngadto sa kinamisinan mong bukobuko. Oo, ang kahumot
sa kamisin giinit sa imong kalawasan balhiboan
ug matam-is. Gilabhan kong mga sinina sa imong sabon,
apan dili kini mao---- aduna gayo'y gayumang kalami
ang mga gingi sa panit mo. Sa ikatulong adlaw
ania ka na ug kita magtagay gikan ug uban kanato,
managdulog sa tinakpang lawak,
hubo, nagmata tugob sa dagaang gaawit nga
mga selyula ug kadanglog. Apan karon
tumang kahapo bisag pagtagbaw sa kaugalingon. Giginhawa ko
ang kamisin nga nagtabon naghaklap sa unlan ug damgo ko----
atong Oo ug Oo ug Oo gaabli ug gabuka ug gaabli. Ipasulod na!


Gihubad ni:
-- MELQUIADITO M. ALLEGO
Ichnetucknee Springs, Florida, USA

hubad sa ikawalo nga sonanoy ni Pablo Neruda


Kon ang imong mga mata dili bulok sa bulan, 
sa adlaw nga puno sa kulonon, ug buhat, ug kalayo,
kon bisan nasikop wala ikaw molihok sa liksi nga grasya sama hangin,
kon dili ikaw ang samala nga semana,

dili ang makadiyot nga dalag
sa dihang mokamang ang otonyo diha sa mga bagon,
ug dili ikaw ang pan nga sa humot nga buwan,
gimasa, gabisbis sa iyang harina latas sa langit,

oh, akong pinangga, dili tika higugmaon sama niana!
Apan sa akong paggunit nimo nagunitan nako ang tanang naa--
balas, takna, ang kahoy sa ulan,

tanan nabuhi aron ako pod mabuhi:
sa wala'y paglihok masaksihan nako ang tanan:
sa imong kinabuhi makita nako ang tanang nabuhi.

(alang kang Lawrence “Lala” Vega)

Gihubad ni:
-- TON DAPOSALA
Cagayan de Oro City, Philippines 

9.15.2014

ang bao sa pagkamao


Upat ka mantsa sa tinta alang kang Fray Gilbert Luis R. Centina III, OSA

1 SUMALA SA BASAHON SA USA KA GATOS KA DALAN-DALAN

Gipas-an sa pakno ang langit nga gihanduraw sa luog: balay kansang mga gamot tugob sa dugo nga nakaikyas gikan sa dagat aron magmugna og gawasnong samsara sa tubig. Hinugasan sa hangin ginamit ang pughak sa kalayo, ang estante niini gilarayan og dili-maihap nga mga dagom nga nagpilot sa baybayon sa mga takna.

2 GIPANGITA KA SA IMONG AMAHAN

Mibunok ang ulan nganha sa gusok sa anak-anak nga suroyanan. Gikan sa tig-a kong tamboanan tataw ang pagkatunaw sa kabukiran. Ug sa takulahaw usa na ako ka tigulang daotan ibabaw sa tun-as nga planeta, nagbitbit og palad nga gakurog, mga tabon-tabon gisakyan sa saplong sa dila-- bitin sa kahayag.  

3 GALÁPAGOS

Ilawom sa balas nagdekolores ang mga langit-langit. Ang taob mao ang balita sa pagsamkon, ang bulan mao ang bituon sa silangan nga hapit na mabusdik sa pagpinaabot sa iyang panahon. 

4 TAN-AWON TA LANG

Sa matag paagi sa kamatayon nga imong ikahimuot, kining sagabay tang gwatsinanggo adunay ikyas nga ikatanyag: patighulog sa habagatang bakilid sa tangkugo, o kaha magbilangkad sama sa orasan taliwala sa duha ka bag-ang o tadlas sa tigmi nga wanang nga nag-ulang sa mga pulong. Wala siyay igong heyograpiya nga makapalugway sa kalalim sa eternidad sa natad sa panggubatan. Gitugahan sa abilidad nga magpapatay-patay, tigulang na uyamot siya kaayo nga motugot pa nga mabugtoan kita sa ginhawa.


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO
Dhaka, Bangladesh

tankamang


buak nga buwan
likod sa kadahonan
sama’g kabugnaw
sa hagawhaw mong hagit
sa akong pagkahait


-- DENNIS S. SARMIENTO
Baltimore County, Maryland, USA

9.13.2014

sa ospital


ang paghabwa
sa kataposang ginhawa gitubag 
sa unang uha


-- GRATIAN PAUL R. TIDOR
Dipolog City, Philippines

tuktogaok ni ugis


sa unang labok mibuhagay
dayon ang batikulon atay 
tinai sa hiniktan kong ugis
dugo mituasik mibanaw
sa mangtas nga ruyda

wa na wa na pilde na
gipikat ko ang akong pitaka
aron bayran ang gatingsi
nga masyador 

wa magsilbi ang tres e
medya paningit
sa pandolan nga himbis
ug ang tangil mong
linunhan sa kataw 
ug tago-angkan sa sigbin

hasta ang imong sinyal
nga kuko sa igot-igot
gitagodtagod sa gaaso-aso
bunal sa giyawaan 
nimong kontra

piso kang gitugyan  
gikan sa langit ug 
nakabuhi sa kuko 
sa madagiton nga agila

mitubo ka sa hapyod
sa yamog ug gabon
samtang ang tuktugaok 
nanganaykanay sa bungtod 
sa mahayahay

midungoy nanlimbasog
gatinga hapit na biyai
sa sapsing nga kinabuhi 
kabangis ug kayagpis ba
sa imong kalibotan
unsa bay mahimo anang
kaisog mong tig-a pa
sa usa ka taming 

apan unsa bay nakaon 
sa imong kaatbang 
nga giunay man ka niya 
og dunggab dungan sa sudlot
iyang kaugalingong kalimutaw

mao rag gilungkab pod 
akong dughan sa hugyaw
sa katawhan uno dos ug
mitusik kag kaduha
dayog kabugto sa gininhawa

niadtong domingoha mikunsad
ug nanari pod tanan 
nga giampoan kong mga santos 
miabay sa ugis nga manok
ni san pedro


-- RODELIO BARELLANO
Caloocan City, Philippines

9.11.2014

duha ka pasiplat-sumbingay sa hulagway nga giulohan og "lovers in an upstairs room" gikan sa "uta makura" (poem of the pillow) ni Kitagawa Utamaro


Haikuot

Mga bungtod mo
Akong patagon hangtod
Makaluhod ko. 

Haikulkog

Kanimo haom
Ang nakuhit kong langit.
Ay, pagkalawom!


-- MICHAEL U. OBENIETA 
Topeka, Kansas, USA

ulan


Sa balkonahe ko magpungko 
ug maghulat sa huni nga mugna 
sa imong mga tudlo matag pangihi nimo
sa akong atop nga nipa matag duaw nimo 
ining dakbayan, sa mga kalye 
nga mala sa kamingaw gikan 
sa kabalayan nga nanimaho 
og kalamay kada Pebrero. Kahilantanon 
ang akong mga dalunggan dat-ol kanimo
samtang gatutok ko sa hulagway 
sa akong amahan nga nakuha niadtong 
usa ka ting-init didto sa palasyo Alhambra 
sa España sa wala pa siya mitaliwan.
Sa gawas gasugod na og tabyog 
ang mga alambre sa kuryente, gaduyog 
sa imong agulo samtang mao ra'g galuha 
ang bintana. Ulan, ganahan ko 
nga masayod ka: Wala ko gapangita 
sa bangaw bisan pa'g kurat ang pagdahili 
sa yuta ug sa paglutaw sa mga patay 
nga nakahimamat sa imong habagat.


-- SIMON ANTON NINO DIEGO BAENA
Bais City, Negros Oriental, Philippines

9.09.2014

tambag sa amahan sa iyang anak nga nagkaulitawo na


Anak, kon buot kang mahimong true gentleman
likayi ang duha ka pangutana alang 
sa imong gustong uyabon:

1. Pila na diay imong edad?
2. Imong timbang, pila pod?

Apan kon gahi gyod ka'g ulo, na hala, pagbantay!
Kay kuyaw kon dili ka makalikay 
sa iyang sagpa ug sipa.

P.S.: Ayaw tawon pangutan-a 
kon virgin pa ba siya.


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

tagawtaw sa usa ka sugarol


Labihan gyod natong lingawa
Matag singgit nato: "O, inilog, nilog! O, biya, bya!"

Kaniadto, nahimuot ta kaayo sa nilabokay
Ug pinatyanay sa mga sunoy.

Ambot kon nakapangutana ba pod kaha ka
Kon kinsa'y gabahakhak karon, kon asa na sila 
gikan gapalanog: "O, sa adunahan, sa dunahan!"
"O, sa uyamot, sa yamot!"

Pastilan ning atong palad 
Sama sa bulang-- usahay mabihag.

Bisan pa adunahan nako ug uyamot gihapon ka
Saksak-sinagol na ang mga kaagi ug katalagman
Nga atong gilabok-labokan-- bisa'g unsaon pa'g 
Bali-bali sa istorya, mahimong bayloan nato
Ang isig usa ka mga uwat gikan sa atong pagkasamad.

Gisumhan na pod kaha ka, bay? 
Unsa'y paminaw nimo nako?

Ay, dili na lang ta magstorya 
Kon kinsa pa'y inilog ug biya kay bisan 
Gatuo ka nga ika'y dimalason, ugma damlag
Impas ra tang tanan. Bitaw, tabla ra gihapon ta! 


-- ADONIS R. ENRICUSO
Dumingag, Zamboanga del Sur, Philippines

9.07.2014

mga abiso ngadto sa akong kalag


Kon dunay langitnong ulan
kansang mga tulo
mga tulo sa himaya,
gula sa ilalom sa balisbisan 
ug ayaw’g kahadlok
nga ikaw mahumod.
   
Kon ang huyonghuyong
nga imong ningtumban
huyonghuyong sa paghigugma,
ayaw’g kahadlok
nga ikaw lamonon
ngadto sa iyang kinahiladman.

Kon taliwala sa hudyaka,
ikaw nahikatulog
sa katulog sa kalinaw,
ayaw’g kabalaka.
Ang usa ka gutlo sa kalinaw
mas bililhon kay sa tibuok gabii  
sa hubog nga hudyaka.   


-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA

sa leyte, 2013


Ma?
Asa diay si Papa?
Si Kuya?
Si Ate?
Si Dodong?
Si Lola, Ma?
Asa diay sila?
Baho lagi, Ma.
Dili ko katulog.
Kapoy ko.
Ngitngit kaayo.
Dili ko kakita nimo.
Daghan kaayo lamok, Ma.
Gipaak na pod ko.
Diri, o, sa akong braso.
Sa ako pod tiil, Ma.
Sa ako pod aping.
Sa ako pod liog.
Sakit ako tiyan, Ma.
Ako pod tutonlan.
Manginom ta tubig, Ma?

Gitugnaw ko.
Gaksa ko.
Ma? Ma? Ma?...


-- DANTE O. CUALES JR.
Cebu City, Philippines

9.05.2014

206 ka bukog


mga turangkaw nga tigbayon gigambalay sa anak sa panday
bagolbagol tampihak apapangig balikhaw gusok kagungkong
tuway-tuway pipila ka tuig gikan karon adunay arkeyolohista
nga makakalot makaugkal makakaplag makautingkay ning mga
rebulto sa kanhi kong pagka-ako ning nahataligam-ang pagkabanhaw
sa halayong sam-ang adunay haduol nga kasingkasing nga nagmatuto
kanimo sa nanagbalik tang kaagi taliwala sa mga siglong gitumpi-tumping
nanglabay ipha ug hanipa mga bukog ko


-- MELQUIADITO M. ALLEGO
Micanopy, Florida, USA

kapoy man diay mag-atang og jeep


Kanang malipay ka kay naabot na siya.
Mobiya ka'g kalit gikan sa gibarogan
kay nagtuo lagi ka nga siya na 
ang gihuwat hagbay ra nga "the one."

Naghinam-hinam na kang mosakay niya 
padu'ng sa inyoha, apan sa pagdinali nimo
mipalayo man hinuon siya.
Pagukdon pa gyod ka ba.

Nya daghan pa diay ang laing mosakay
Hangtod nga wa nay lugar alang nimo,
ug igo na lang tawon kang magtan-aw
sa gilay-on sa imong gidaganan.

Pastilan, usahay magtuo ka 
nga makasakay na gyod. Apan di pa diay.

Ayaw na lang hutda imong kusog
sa paggukod aron makadagan pa ka
pabalik sa imong naandan. Ug dayon
mag-atang na lang pod pag-usab 
sa lain nimong kasakyan.


-- NICHEE S. OROCIO
Danao City, Cebu, Philippines

9.03.2014

gadaladeniya sa pilimathalawa


sa kadaghan sa talan-awon 
sa templo sa Gadaladeniya sa lungsod sa Pilimathalawa 
ang diha-diha nga nakadapit sa akong pagtagad 
mao ang mga kinulit sa paril ug bungbong nga bato 
mga imahe sa elepante liyon unano 

labaw ang akong kahimuot sa maya nga bayhon sa mga unano 
nga naglumbayng nanayaw 
nagkalainlain lang ang mostra sa ilang mga kamot ug tiil 
ug usab ang tinan-awan sa budlat nilang mga mata 
ug pahiyom sa baga nilang mga ngabil 
bisan tuod naay mga parte 
sa lawas ug nawong nga nangapungil na 
tataw gihapon ang ilang garbo sa ilang propesyon 
ug hut-ong sa katilingban 

sa akong tan-aw wala-wala ang mga pigura 
nga nag-iring-iring estatuwa sa tibod ni Dodong John Keats 
para nako ron wala silay mga espiritu 
kon itandi aning mga unanoha 
haw-ang na ug tinuyo kaayo 
klarong kuwang sa duwende ni Agaw Federico Garcia Lorca 

mao nga aliluya aliluya sa mga artesano 
nga nagmugna kaninyo mga amigong unano 
ug hinaot unta nga dili kamo magpapaluyaluya
padayon kamo pagsagakay 
sa gimbuhaton nga gisangon kaninyo 
ayaw baya kalimot nga balaan kini
itisok sa inyong alimpatakan nga dili mabasta-basta 
ang inyong tampo sa paglambo sa buhilaman 

kay labaw sa tanan kamo maoy gadala sa diwa sa pakatawa   


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO
Dhaka, Bangladesh

panimalos


Masulob-on ang pahiyom sa imong asawa
gikan imong gipakyas ang iyang kahinam-- labaw pa 
sa kagutom nga nibatog sa bahaw diha sa lamesita.
Kalit lang ang pag-aninag sa iyang kidhat bantang
sa gisumbingay sa ngabil sa gunting dihang ninaog ka. 

Tugkad sa kahilom sa bulkan ang imong kaibog
samtang gatabas ka sa kamatis. Nidailos ang yamog
sa imong singot, ug gakurog ang pasmadong mga tudlo
sa pagkutlo mo sa kinaunhang bunga nga natisok mo 

sa Amerika. Pagkapait diay kon lamian imong kapikas
og kimchi gikan mo siya giabog. Naahat hinuon ka’g pupo 

sa katam-is nga bus-ok pa sa imong kasingkasing.


-- DENNIS S. SARMIENTO
Baltimore County, Maryland, USA 

9.01.2014

pangandam


samtang gatagbaw ang langaw
duol sa patay nga baki
laing baki usab ang nangandam
sa kalit nga pagsigpaw 
sa iyang dila

samtang ang usa ka isda 
nanamin sa adlaw 
ang tikarol sa sanga sa patay 
nga kahoy kurat ang pagtugsaw 
sa iyang sungo


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

sumbingay sa ting-uwan


Niabot ang kagabhion
ug nagbakho ang langit--
nangita og unsa'y mapuslan 
sa iyang pagbisbis.

Ninaog ang kangitngit
ug naulaw ang yuta--
wala kakawhat sa mga lumot
libot sa iyang bila.


-- LESLIE S. NUÑEZ
Compostela, Cebu, Philippines   

Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.