8.31.2009

schadenfreude
Nangutkot ang wa'y palad sa iyang pahak,
Ug ang pungkol nangatol nga makapakpak.


-- MICHAEL U. OBENIETA
Topeka, Kansas, USA

kon mingawon ko nimo
Pasagdi nga gitikon sa akong mga tudlo
Ang mga buhok mong manusok.

Unya ipiyong ang imong mga mata
Samtang idagan-dagan ko ang akong pa’d
Sa imong hamis nga nawong.

Labaw nga patuyangi lang ko
Sa pagguroy sa akong mga kamot
Sa puti mong liog dayon

Motighu'g sa gahi mong dughan.
Iduot lang sa unlan ang imong ulo
Sa higayon nga di na nimo maantos
Ang kapaspas sa pitik sa imong kasingkasing
Samtang maglaroy-laroy ang akong hinikapan
Sa mga suok-suok nga imong ganahan.

Unya ginhawa og lawom dayon ibulhot paghinay
Aron di maghuot ang saksakl-sinagol nga gibati
Sama sa ritmo sa paghigop sa hangin
Ug sa pagbugwak ini sundon nako
Pagbalik-balik ang mga agianan gawas
Diha kanimo, dinhi sa akong hunahuna.


-- CARINE ERA M. ASUTILLA
Cebu City, Philippines

8.30.2009

anahaw
diha'y mga dahon nga hubo
sa lunhaw nga kagahapon
nga nahumod sa ulan
ug nabagnos sa hangin

padulong sa bungtod
ang mga tunob misulod
sa usa ka biniyaan
nga payag kilid sa sapa

ug kitang duha wala'y gibati
nga kahadlok ug katugnaw


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

agosto veinte uno
Udto kadto,
Dominggo sa laing kamingaw
Sa tibuok isla dihang ikaw
Natumba nunot sa gipalanog
Nga pulbora

Ug naglibotlibot ang aso
Sa akong alimpulo duyog
Sa dag-om nga mihaklap
Ning yuta kong natawhan lakip
Sa adlaw, bituon, bulan.

Apan sa imong pagkasukamod
Gibuhian sa imong kamot ang balod
Nga nikamang, naghaguros
Ug sa wala magdugay

Nabanlas diin natisok
Ang usa ka liso nga hangtod karon
Wala pa gyud moturok dinhi
Sa isla diin ang mga saag
Nga balili mao ra’y nilipang
Ug nikatay sa nagkagidlay
Nga mga lubnganan.


-- MARIA VICTORIA BELTRAN
Cebu City, Philippines

8.27.2009

gikan didto sa akong pagpamingwit og ito
Tan-awa, hapit na motidlom sa lapok
ang akong tabon-tabon. Talisalop na.
Gadiwalwal gihapon ang akong pasol
ug ang paon nga wati igo rang giwitkan
sa bungot sa mga isdang idlas. Ayaw ko
tawga nga pakyas. Bisan minghoy, ay,
palaran gihapon ang pagdawat sa laing
kahaw-ang ugma puhon. Basin uroy
nangandam na pod ang mga langgam
pagkisaw ug pakigsawo sa katin-aw
niining tulon-laway nakong taghoy.


-- MICHAEL U. OBENIETA
Topeka, Kansas, USA

dagit
Dagiton ko kaha
ang imong katuigan
ug hagpaton ko
ang mga tinipakang
gutlo sa imong mga pahiyom
diin didto ikaw gawasnong
mitikang padu'ng
sa imong gihangop
ug gisilongan nga suok

unya
ihimugso
ang maong mga
tuig pag-usab
aron didto
sa kinatumyan
mag-abot
ang atong kagahapon
magkinuptanay
mangambak
palayo
sa halapad nga bung-aw


-- GINA MANTUA-PANES
Cebu City, Philippines

8.25.2009

ang estorya ni manang vicenta kang papa
samtang nagharayharay
si papa su'd sa iyang bag-o pa
nahuman nga balay

milabay si manang vicenta
nga gikan pang namawod
sa daplin sa suba,

gadala og sibit nga buli
ug hait nga kutsilyo
wala pabanban

misyagit ang palahubog
nga tigulang "hoy, gorio,
hala palami diha

sa imong balay
dili na gyod ka
ganahang mamatay!"

apan si papa wala gyod
nangambat, padayon og piyong
sa iyang daan nga lantay


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

byuda
Bisan duha ka dekada ug pito na ka tuig
mikagiw ang mga gutlo sa imong kaminyoon

ang kabanha sa imong danguyngoy kaniadto
maoy nagminyo kanimo karon sa kahilom;
ang midagayday nga luha alang sa lumalabay
nakapabagtok sa imong kalibotan hangtod
gitabyog ka sa kawanangan sa kagabhion.
Gimino na ang panahon, apan wala ka masaag
ug padayong gatultol sa kagahapon

bisan duha ka dekada ug pito na ka tuig
mikagiw ang gutlo sa imong kaminyoon.


-- GLENN T. MUÑEZ
Dumanjug, Cebu, Philippines

8.21.2009

sad-ang panan-awon
Sa akong pagtukaw
alang sa way
hinungdang
mga butang
kalibotanon
mihunob
sa akong dugokan
ang kalalim
sa kangitngit
ug sa makausa pa
mibalik ka
nga sa makausa pa
nag-atubang
sa kagabhion.


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO
Koror, Palau

8.20.2009

pangaliya
Bathala sa binadlis nga pagsugid,
Ipakita nako ang lawis sa akong pagsugod.
Pahunonga ko inig patuyang nako og yamyam.
Mandoi ang akong tingog; dahunog ra kaayo ko
Ug alingisig ang akong mga hunghong.
Lawgi ko’g mga pulong sa taas, laay nga kahaponon.
Tugoti ko nga mabulahan sa wala damhang pagtultol—
Pagkaplag sa mga nahanaw nga kapupud-an sa dila.
Hatagi ko og gasa sa kahilom,
Ug dayon ipaanod ko.


(hubad sa balak ni Jerry Pinto)

-- MICHAEL U. OBENIETA
Topeka, Kansas, USA

8.18.2009

kupot sa gamay nga kamot
kanang gamayng kamot sa usa ka bata
ug dayon ang akong ulo motultol dumdom
sa usa ka ugnan nga duldol

labi na gyod kon ako hawiran sa gihay
sa iyang mga tudlo ug matapot ang kahumok
sa iyang palad sa akong kubal

mora ba'g giulog-ulogan na pod ako
pagtugyan sa kaugalingon balik sa ginoo
ubos sa alimyon sa iyang altar

kanang gamayng kamot sa bata
maoy mobitad nako nga maghangak paingon
sa hardin nga gilapawan og mga bulak


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

didto
Didto sa dapit, dapit nga kaniadto
Wala maabti sa atong mga tiil
Apan matultolan ra unya puhon
Sa atong mga kasingkasing atong patyon
Ang alingisig sa way buot nga dakbayan
Atong pagakson pahawkon
Ang atong nanginit nga kahilom
Aron mokatap ang liboan ka linti gikan
Sa udtong tutok sa atong galamhan.

Tanan natong higayon didto nato biyaan
Atong tugotan karon na atong tugotan
Nga ang mga takna moapas natong duha
Pasagdan ta pasagdan ta...-- KEVIN A. LAGUNDA
Mandaue City, Cebu, Philippines

8.17.2009

panamilit
“Reason, I sacrifice you to the evening breeze.”--Aime Cesaire

Kaligutgot lang ang makahatag og panalangin
Sa balaan mong balibad nga gidunggab sa hangin.


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO
Koror, Palau

unya
Sa akong paggikan, padulong
Sa gipadulngan sa nagsalop nga adlaw
Magpadayong way sira ang akong pultahan.
Inyong hikit-an ang akong mga gibilin.
Apan dunay di na ninyo hikit-an
Kay ako mang dad-on ngadto
Sa sunod nga lawak nga akong sudlan.
Kay ingon nga magpabiling magkang-a
Ang akong pultahan, ingon usab
Nga trangkahan ko na unya ang akong dughan.-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA

8.16.2009

malipayong adlaw nga natawhan
Karong gabhiona, nagpungko ko daplin sa abling bintana
ug nagbasa hangtod nahanaw ang kahayag ug ang libro
wala na'y kalainan nga kabahin sa kangitngit.
Sayon ra unta nako ang pagpasiga sa lampara,
apan buot nakong sakyan kining adlawa paingon sa kagabhion,
lingkoran nga mag-inusara ug pahamison ang di mabasang panid
pinaagi sa luspad ug abohon nga kalag sa akong kamot.

(hubad sa Iningles nga balak ni Ted Kooser)


-- MICHAEL U. OBENIETA
Topeka, Kansas, USA

janitor
Gitrapohan niya ang sawog
duol sa entrance sa usa ka mall.

Sa pagpapas niya sa nabagtok
nga abog, ningkisaw ang iyang singot.
Nihunong siya. Hawanan pod unta niya
iyang dagway nga nagkagidlay apan
nabuhian niya ang iyang gihuptan
sa pag-abli sa mall. Nagduot
ang mga customers sa pagsulod.
Nalakra ang ilang mga tunob
diha sa iyang puting labakara.

Dali rang mailhan, diha sa daplin,
kon kinsa ang ilang natamakan.


-- KEVIN A. LAGUNDA
Mandaue City, Cebu, Philippines

8.15.2009

usa ka hapon nga mabulokon
sa lawod
niining kinabuhi
nakita ko ang mga isla
sa panganod nga nakighalok
sa aping sa dagat

pagkamalinawon
sa ilang panaghagwa
ug ako nga saksi
sa landong sa ilang kahilom
nawad-an og pagsalig
sa mga pulong


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

gilay-on
Ania, gasugat sa kaadlawon,
gaatubang na pod ko sa tampi.
Hawong ang kasikas karon--
lagmit gihakop pagkagabii.
Ang bola sa langit gasugilon
sa hudyakang di angay ikawili.
Panganod, daw sa mga bituon,
lungag sa tabil nga di mawakli.
Gisubay ko ang gilay-on nganhi--
sukod sa tinguha, dili layo.
Giandam na daan ang bayli
sa kumbira ug ang pangamuyo.
Bugtong kahayag gikan sa tore--
tubag niining signos nga giampo.


-- ERIK TUBAN
Cebu City, Philippines

8.14.2009

pasumbingay sa tadyaw
Nagbilin kog tadyaw sa Alcantara,
Gipahiluna kog tarong, nagyaka sa bungtod.
Kini nag-aghat sa libon nga nagkayamukat
Pag-alirong niadtong bungtora.

Ang libon nahagit ug mikuyanap
Sa tibuok hawan, apan dili na ihalas.
Ang tadyaw bantaaw tan-awon gikan sa patag,
Ug ang hangin sulod-gawas sa iyang baba.

Napayukbo niini ang kalikopan,
Ang yanong tadyaw nga bisag gitagiptip
Dili makigsandurot sa bugang o langgam—
Way laing ingon niini sa Alcantara.


(gikan sa Iningles ni Wallace Stevens)


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO
Koror, Palau

ang mga salin
Natapos na ang ting-init
Sa akong paghiabot
Ug human na ang pagpamulak.
Natapos na ang pagsaulog
Ug namauli na ang mga bisita.
Apan gikalipay ko’g daku
Ang mga salin
Nga gidulot kanako.-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA

8.13.2009

pagsaulog
(alang sa akong inahan tadlas sa katuigan)

hagbay ra gikan sa busay sa iyang sabakan ang akong pagkaanod;
padayong gidagsa dinhi sa akong dughan ang tanang dili malunod


-- MICHAEL U. OBENIETA
Topeka, Kansas, USA

singot sa kalipay
Lanog ang daang mga sonata
Ni Michael Jackson
Elvis Presley
Ug Frank Sinatra
Samtang gilabyog ni Inday
Ang iyang sampot
Nga nagkagidlay
Kuyog sa tanang sakop
Sa malipayon niyang banay

Makausa sa usa ka tuig
Biyaan niya
Ang paglaba ug panilhig
Kay sul-obon ang blusa ug saya
Nga gitipigan
Alang ning higayona
Kining adlaw sa diskoral
Sama sa usa ka suod nga higala

Kimbot sa wala
Ug sa tuo
Hangtod mahutdan og bala
Ug didto ubos sa punoan
Sa nahimuot nga acacia
Mopahulay siya
Ug pahiran
Ang singot sa kalipay

Nga sa dili madugay
Mobanaw
Mauga
Mahanaw.-- MARIA VICTORIA BELTRAN
Cebu City, Philippines

8.11.2009

salop
i. halaphalap sa kilumkilom

Pauli na kay nipiyong na ang adlaw,
nananawag kanimo ang mangloy nga kagabhion.
Ang mga lunhawng kahoy nanghupaw
sa habog nga takna,
nihabol sa kalibotang latagaw.
Ang gisakopan sa nagbagang langit
nagpasidaan ug nanabi
sa kundat ug hagwa,
sa mga aninong nagpasopaso sa dagitab.
Ambongan diay ang sayaw nga
gigiyahan sa awop nga lamparilyang minaomao.
Bulahan ang akong katalirongan
nga wa pa maalaot sa kapintas
sa labolabo sa kinabuhi.
Ug bisan sa atong pagkahuyang,
giduyogan ang tim-os nga pagbati
sa pinitik sa uhawng yuta,
sa mga nagdahunog nga tunob
nga giapas sa bugnawng hangin
ubos sa naglarayng Germelina.
Akong gisugid kanimo ang mata
sa akong pagmanggad.

Kay ang kangitngit nisangpit:
Ali, duol kamo.
Andam na ba kita sa pagpanulo?


ii. mga bituon nga nitabon sa akong kalangitan

Suginlan ko ikaw--
Wala na nako pangitaa pa
ang mga tubag sa akong
pag-inusara.

Pangutan-on ko ikaw--
Aduna ba'y tubag ang hiusa
sa nag-urong kong
kalibotan?

Suginlan ko ikaw--
dugay na nakong gibiyaan
ang mga langit sa akong
pagkabata.

Pangutan-on ko ikaw--
Aduna bay saksi ang langit
sa nagpiyong kong
kalibotan?
iii. ug siya ang kaluwasan

Kay masinahon ako:
Masinahon ang akong gugma.
Masinahon ang akong mata.
Masinahon ang mata sa akong paghigugma
sama kadalo sa gabii nga naghikaw
sa kahayag.

Tunglo ug kapintas
ang asawang nagbilar
sa banang wa na nipauli
apan dakong gasa ang higayon

sa gihidlawng kapikas.

Kay madanihon ka:
Madanihon ang imong gugma.
Madanihon ang imong sentensya.
Madanihon ang sentensya sa imong paghigugma
sama sa pagdani sa taob nga dagat
sa nag-inusara.

Ang kangitngit nanawag:
Ali, ari kamo.
Ako ang kahingpitan sa tanang butang.


iv. kay dili na

Kay dili na nato masiplatan ang nikiblat,
igo na lang nga mokihat sa ganghaan sa kilat,
igo na lang magpaanod sa sulog sa panganod.
Ang kagabhion daw laylay nga nagpakatulog
sa kalibotang dili mahinanok.
Ang mga pagmanggad ug kahidlaw

nga sa sayong kabuntagon giugbok,
nangab-ot sa kaugmarang di matandog.
Ug ang pagpanawag sa kabuntagon daw kamatayon.
kay mamatay kita
sa makadaghan higayon aron lamang
banhawon sa gugma ug pag-inusara nga
mohalok niining aping sa kahilom, kalinaw
nga makatugaw. Kay sa umaabot nga takna
alirongan kita
sa mga bandera ug busina sa syudad
nga wa na gani makakita o makadungog
sa awit sa usa ka masulob-ong siloy.
Makahinumdom pa ba kaha ta sa tihol

sa nabalong siloy?
Siguro. Siguro wala na.
Kay ang kasagaran natong madunggan
tihol na lang sa mga makinang bungol
sa pinitik sa atong kasaba
(o winisik sa atong dughan).
Ngulngol man ang atong pagbakho
tam-is ang gugmang walay kaakohan.

Kay dili na nako mahandom ang pahiyom
sa imong pagpiyong.-- ERIK TUBAN
Cebu City, Philippines

8.10.2009

pebrero, 1986
(paghandom niadtong mga hitabo sa EDSA)


Wa ako didto
Niadtong pagsilaob
Ug pag-ulbo
Sa labing dakung daob.
Apan usa ako sa mga kuko
Nga gisigihan pagpaak
Sa gikulbaang kalibotan
Nga way hunong pagbantay
Kon asa padulong
Ang nanglupad nga mga aligato.
Sa akong pagpauli
Mao na lay akong naabtan
Ang bugnaw nang pagkaugdaw.
Karon duha ka pagyukbo
Ang akong himoon.
Ang una mao ang lalom kong pagdayeg
Ug ang ikaduha
Aron ang akong panumdoman
Makapunit
Og bisag usa na lang ka hakgom
Sa nahibiling mga abo.


-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA

sama sa usa ka hangin
malantaw sa akong pag-inusara
ang akong padulngan
dili ko mangutana kon asa
ang kataposan

matag lakang mao lamang
ang pagsugod
ang paghunong ang gipangandoy
nga pagpadayon

labing nindot ang pagtak-om
kay mahilom ang kabalaka
labing nindot ang paglutaw-lutaw
kay mahanaw ang kabug-at

sama sa usa ka dahon
sakyan ko ang hangin
ug imo akong maangkon
sama sa usa ka hangin


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

8.09.2009

nag-ukon-ukon nga kataposan
Ania na usab ako sa karaan namong balay. May mga nawong nga mokalit lag patim-aw gikan sa naglugitom nga kawanangan sa akong mga mata, dayon hinayhinayng matunaw. Ang uban molutaw paduol daw makapalugmaw og luha, apan sa ngadtongadto molingiw daw may kalambigitan sa kanhiayng panagbingkil nga way kataposan. Ang luha mikidlap sa kalimutaw sa kalimutaw sama sa manggigulawong bukobuko sa bakukang nga napiskan sa unang bunok sa panuig. Sa akong pag-ukab sa katre, mananoy nga mipiliik og taghoy ang mga bisagra sa may ulohan nga milibkas sama sa baba sa buaya. Nakita ko nga nagtigom diay si Nanay ug pagkaon alang sa umaabot nga gutom, inasinan nga lumyagan, lima ka lut-od nga maayong pagkahapnig. Nagsinaw silag mantika, para mas molungtad, unya naay mga dapit nga nagtibugol ang asin ug nalugpitan ang mga lusok sa ahos. Ako ning gipahiling sa among katabang kon wa pa ba ni mapan-os. Wa Dong, uy, niya pa, nukos good to eat many years no viands. Sa gawas, ang mga anak sa kasilinganan nagkulisiwg singgit ug katawa nga nag-abiba sa ilang mga sakayan nga ilang gipalumba sa kanal nga gituboan og bagakay sa masigkakilid, nga buyon sa hagip-ot nga kalsada atubangan sa among balay. Kusog ang sulog apan ang tubig tin-aw ra ug tataw nga way tabontabon ang mga mata sa mga linalang sa kahiladman nga nag-aninaw og katingalahang kalibotan. Karon, nabatyagan ko nga sa dili madugay masabtan ko na ang imong kahilom sa unang higayon, ug kining maong talan-awon sa sayong kahaponon mopid-ok sugod sa tuong bahin sa itaas ug sama sa tigmong tulukibon nga nasulbad na magbukot sa kaugalingon ug mahanaw. Apan sa kalit buntag na, ug napukaw ko sa huyop sa baklag nga pagkaon. Sa pagkatinuod, ulahi na aron tul-iron ang hiwi nga pamaagi sa katilingban nga, gawas sa natala sa gipang-agup-op nga mga akta sa husgado, wa tuyoang inanay nga napapas sa nangluod kong panumdoman.


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO
Koror, Palau

tingog sa mga wala'y tingog
(alang kang Cory Aquino)

sa imong pagtabok sa pikas tampi
pasagdi ang danguyngoy ug bakho
sa amang hangtod ang iyang luha
mokisaw sa katin-aw sa bendita
nga gibisbis dungan sa pinitik
sa iyang dughan samtang ikaw
sugaton sa panaw sa mga bitoon


-- GLENN T. MUÑEZ
Dumanjug, Cebu, Philippines

8.08.2009

sa kaliwat nga turista nga nahimamat nako didto sa ellis island immigration museum
Gikan sa ganghaan sugaton ka sa usa ka bungtod
sulod sa bildong kahon--mga bagahe, mga kaban--
ug dayon ang imong tinan-awan mahimong gapnod
padulong sa panon nga nahawla sa mga larawan.
Diha sa bungbong wala'y buslot ang ilang pagtuo
bisan gaawas ang pukot sa ilang mga pangutana.
Diin ka gikan? Asa kutob ang mga tunob sa anino
nga giapongan sa udtong tutok sumpay sa kadena
sa imong alimungaw ug kahinam? Dili ta masaag
kon manamim ta sa gilaw sa mga balod, nabuak
sa gitalikdan nilang baybayon. Sundon ta ang kasag
bisa'g bayanan na lang niini ang nahabilin, natipak.
Sanapan unta atong mga mata sa lunhawng' gabon,
gapalutaw kanunay sa kabukiran sa Mantalongon.


-- MICHAEL U. OBENIETA
Topeka, Kansas, USA

sakayang papel
Gituhil ang anino sa sakayang papel inig
salig niini sa agay-ay ug pagtukaw sa tubig.

Nitapot sa papel ang hangin, ug namidpid
kini duyog sa lutaw nga gibug-aton sa panid.

Kini naunlod sa galiyok-liyok nga kabugnaw
diin ang mga letra nagbawod sa pagpanaw.

Ug nibukhad dayon kini sa dila sa dagat
samtang nanaghoy ang tumang kaparat.


-- CINDY VELASQUEZ
Cebu City, Philippines

8.06.2009

sa kagabhion
sa kagabhion
didto sa bungtod
sa Bandera

gilantaw nako
ang daghan kaayo
nga mga bitoon

gipangita nako
imong mga mata
imong mga ngabil


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

sonata pathétique ni beethoven sa piyanong yabag
Sa higayong imong ipatong
Ang imong mga tudlo sa tikla
Maayo kon mahimong ipalayo
Ang tamdanan sa imong piyesa,
Gamitong' metronomo ang pinitik
Sa imong dughan.
Ug bisan pa'g anayon ang kwerdas
Sa akong kahiladman,
Ikaw na ang bahala motukar
Sa akong mga bahin nga
Itom ug puti.-- NEILE GENICA I. MIJARES
Cebu City, Philippines

8.05.2009

biniyaan
sa mga panganod sa kalimot nga nagdupa
ibabaw niining plasa nga ubos sa kamandoan
sa mga kabayo sa kagawasan
mihulma ang bangis nga pahiyom
nga mihiwa sa iyang kasingkasing
ug sa sidsid sa kawanangan diin naglutaw
ang pak-ang mga halok ug kulot
nga buhok nga maoy kinuptanan
sa way gidulawng managhigugmaay
kansang mga kuko ug mga ngabil
maoy tinuorayng apostoles sa kalimot
nga nangumbitay sa langkig nga akasya
nga karon gihugpaan sa mga gansiyang
nga nagduga ang mga mata sa kahidlaw-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO
Koror, Palau

pugong
Kon sobra na kahugot
ang imong pugong
pasayloa ko kay di ko
kamao magpalu-ag.

Nahadlok ko kon
kini matangtang.

Basin mawagtang ni
ug di na makit-an pa.

Kon mahimo lang
pasagdi ko...

Bisan dili ko nimo maka-uban
matag adlaw hinaot magpabilin
ang pugong sa imong buhok ug
dili ko pugngan pagpahugot niini.

Apan kon dili ka kaagwanta
sultii ko kay akong paluagan
ug pasagdan nga
kini matangtang.


-- JOHN DX LAPID
Cebu City, Philippines

8.04.2009

duha ka dagway luyo sa talidhay
kadaogan

abog nimo akong hagkan
gikan sa atong lumba
kon dili ko nimo tumban
sa akong pagkahagba

kapakyasan

kahabog sa imong agtang
dili na kahibalo malisang


-- MICHAEL U. OBENIETA
Topeka, Kansas, USA

sa babayeng nagbasted nako nga nangutana kon okey ra ba ko
di na angay pang bulikaton
ang akong kabahong
aron akong sud-ongon

di na ko maglangan
pagkat-on og tilap piyong
sa mga bitoong kugan-- GLENN T. MUÑEZ
Dumanjug, Cebu, Philippines

8.01.2009

kini mao ang damgo
(gikan sa Iningles ni Robert Hedin nga mihubad
sa Norwegian nga balak ni Olav H. Hauge)

Kini mao ang damgo nga gidala ta ning kalibotan
nga dunay kahibulongan nga mahitabo,
nga kini mahitabo gyod--
nga ang panahon mobukas sa iyang kaugalingon
nga ang mga pultahan mobukas sa ilang kaugalingon
nga ang kasingkasing mobukas sa iyang kaugalingon
nga ang mga tuburan sa kabukiran molumpayat–-
nga ang damgo mobukas sa iyang kaugalingon,
nga kita sa usa ka sayo’ng buntag
moyuhot ngadto sa usa ka pantalan
nga wa pa gyod nato hiilhi


Gihubad ni:
-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA

panalagsang panagkita
bisan og sa makausa lang
sulod sa usa ka bulan
buot nakong kitang duha
mahimong mga trapo
aron makuha ang mga lama
sa kahoy ug magsinaw
pag-usab ang sawog

dayon pagkahuman
sa talagsaong higayon
nga atoa unyang balik-
balikan og handom
mag-usab kita nga angay
pahinungdan og nobena
sa mga manang sa ilang
karaang kapilya


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, USA

Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.