12.04.2016

ug karon gibati ta


Ug karon gibati ta nga morag namansahan kita
Gikiyugpos ta ang atong mga kamot
Aron paghaling sa katapusang baga,

Ang atong mga anino kataposang mga taming
Sa nagkalapad, nagkaduol nga kangitngit.

Sa mga karsada nanubo ang mga krus,
Sa mga eskinita mga santilmo midan-ag sa atong gilaktan.

Manambo ta sa atong mga bintana aron pagsiguro
Nga ang tanan nagpabilin sa ilang kahimtang.
Manambo ta sa atong mga bintana aron pagsusi
Kon ang balili anaa pa ba sa kabalilihan,
Ug ang rosas, sa karosasan.

Nagkalapad, nagkadako ang kangitngit
Nga natawo gikan sa usa ka pamulong,
Patyon ta mo, patyon ta mong tanan,
Ug ang katawhan miabiba, misuliyaw
Ug tuod man, mga bukog, mga unod nangahunlak.

Mitimbakuwas kita sa dihang nakamatngon ta
Nga morag dihay natagak ug mikagay,
Morag may mga pultahang wala makandadohan,
Mga bintanang abli ug wala masirad-an,
Manampong kita sa baho sa pulbora
Ug manghimatiis sa pinisik
Sa dugo sa atong mga bitiis og makadaghan
Apan mitapot kini uban sa kangiob
Ug dili na mapapas.


-- ESTER TAPIA                                                                                                                                    Kathmandu, Nepal

pagduhiraw


Gikan sa kahinanok, kahibulongan
Nga ang akong ulo nahagtak sa yuta.
Sa pagkabuak, nibuhagay pod
Ang akong utok apan gipunit, ug
Gibalik nako pagsumpay ibabaw
Sa akong liog bisa’g gakawilkawil.
Gipangita gihapon ka tadlas sa kangitngit
Ug bisa’g gitukob na sa buwan.

Pangga, sabta lang baya intawon
Kining pagkapkap sa imong anino.
Kining mga samad akong gibawon
Kay wa’y laing makaalim ini gawas nimo.


-- MECHELLE S. CENTURIAS                                                                                                                    Cebu City, Philippines

12.02.2016

giwang


Naipit ang lady bug 
samtang gapahipi sa atbang ang lain pa
nga gitawag og stink bug. Diha sa bildo
nga tamboanan basin gibitbit pod ilang kalag

paingon sulod sa kainit. Ambot kinsa'y mas igmat tali

sa duha ka mamang— wala gapaambit
sa hagip-ot nga buslot. Giabog sila sa hangin
aron ang kangitngit sulod sa lawak makasaksi
sa ilang panaglalis.


-- DENNIS S. SARMIENTO                                                                                                                      Baltimore County, Maryland, USA

babag


May anino karon nga nagbuntaog
Lawas ba sa tawo o punoan ba sa kahoy
Milihok ni sa akong paglakang
Bagtas sa dalan sa kagabhion.
Takulahaw di na mapiog sa akong lawas
Mga tiil ko di na mabaswat
Kamot sa kaluya migunit sa kakapoy
Napugngan ang akong mga tunob.

Nagbuntaog nga anino wa na nako makita
Usa diay ka pangpang sa magahi nga bato
Sa iyang dughan ang hangin sa kinutoban
Apan ang gininhawa sa kamatuoran
Usa man ka gantuong sa usa ka pagtuo:
Way ilhon ang damgo bisan ang kakapoy
Andam kini motuyhakaw aron molupad
Bisan kon mokapakapa pa ang kataposan.


-- ERNESTO D. LARIOSA                                                                                                                   San Fernando, Cebu, Philippines

Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.