10.31.2009

paghilak
Ang paghilak nga pat-ak-pat-ak
wala’y pulos. Kinahanglan kang modanguyngoy
hangtod mahumolan ang imong unlan!
Diha ra ka mobangon ug mokatawa.
Diha ra ka moambak sa kaligoanan
ug wisik-wisik-wisik!
Diha ra ka molamba-abli sa imong mga bintana
ug, “Ha ha! Ha ha!”
Ug kon ang mga tawo moingon, “Hoy,
unsa’y nahitabo diha sa ibabaw?”
“Ha ha!” bawsi pagkanta, “Ang kalipay
nitago sa katapusang luha!
Gihilak nako! Ha ha!”

(hubad sa Iningles ni Galway Kinnel)


-- MICHAEL U. OBENIETA
Topeka, Kansas, USA

pagpaabot
Sa kilom-kilom mosagol sa kapanganoran

ang binulhot nga aso sa akong sigarilyo.
Walay timik ang lantay nga akong gilingkoran

nga nabungol sa kanaas sa bunbon

nga gikubkob sa kumagko sa akong tiil.


Wala panumbalinga ang bahakhak sa mga bata
nga nag-iphanay sa mga kaka nga ilang nasikop,

ug bisan ang pagdapit nga ambitan

ang gituwa nga bihag sa tigbakay.


Wala'y dan-ag ang lamparilya sa among payag

bisan giaghat ko pagsulod og balik
gikan
sa tibuok adlaw nakong paghuwat.


-- GENALYN G. OMAPAS
Cebu City, Philippines

10.21.2009

si san francisco ug ang anay
Ang biyuos
maoy pasumbingay sa tanang butang,
bisan sa mga butang nga dili mamulak,
tungod kay ang tanan mamulak, gikan sa kahiladman, sa pagpanalangin sa kaugalingon;
bisan tuod usahay kinahanglan
nga tudloan pag-usab ang usa ka butang sa iyang katahom,
nga itapion ang palad diha sa agtang
sa bulak
ug suginlan kini pag-usab sa pulong ug sa hapuhap
nga siya matahom
hangtod nga siya mamulak pag-usab gikan sa kahiladman, sa pagpanalangin sa kaugalingon:
sama nga si San Francisco
mitapion sa iyang palad sa kunoton nga agtang
sa anay, ug misugilon sa anay sa mga pulong ug hapuhap
sa mga panalangin sa kalibotan diha sa anay, ug ang anay
sa ngadtongadto nahinumdom lagbas sa tibuok niyang lawas,
gikan sa lapokong simod subay sa pasaw ug kinaon ngadto sa espirituhanong baligtos sa ikog,
gikan sa tuskig nga balhibo nga nanuybo sa tangkugo
tidlom lapos sa nagbuntaog nga pusgayng kasingkasing
ngadto sa bughaw ug gatason nga pagkamadamgohon, nga nagsudlot ug nagkurog
gikan sa katorse ka atngal ngadto sa katorse ka simod nga nagsupsop ug naghingoshingos ilawom kanila:
ang hataas, hingpit nga katahom sa anay.

(hubad sa Iningles ni Galway Kinnell)


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO
Koror, Palau

pagbiya
Nagkatugnaw na ang panghupaw sa huyuhoy
ug nagwara-wara ang mga kamot sa kahoy.

Nagtambo siya sa bintana, dili kaayo makita
Kay na tabunan sa mga orchids sa tanaman,
Apan nadungog ko ang dagayday sa iyang luha--
busay sa pangpang ang giambakan...


-- BERNARD PAGUSARA
New Orleans, Louisiana, USA

10.20.2009

natalimad-an mo ba?
ug nahimong samin

ang imong mga pulong

naaninaw ikaw

sa mga silaba nga nisilab
sa akong galamhan sama
sa akong nakita
nga hulagway
atubangan
sa kahayag
sa mga sagbot
ug kahoy
nga atong gidaoban

gikan gaduslitanay
ang duha ta ka pus-on
ug gaduladula

ang atong mga dila

niadtong gabhiona

ambot
kon natalimad-an mo ba
nga wala
ang bulan ug mga bitoon
morag nahisama sila
sa mga anino nga nagpahipi lang

sa baga kaayong mga dahon
sa punoan sa mga kahoy
didto daplin sa gadan-ag
nga
mga balas sa baybayon-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

tubag-apasumpay
ester

kadtong bukogong bata tag-iya na karon sa southwest airlines

kadtong babayeng may pula-asul nga sayal anaa sa nursing home
sa tarpon springs florida

sa gihapon nagpalupad og tabanog sa handurawan sa kapalaran
sa nangaging panahon

sum-ok sa nangunot ubanong mga panganod...-- MELQUIADITO M. ALLEGO
Palm Harbor, Florida, USA

10.18.2009

ang sugarol ug ang kawatan
Ang tinuod nga sugarol
Dili mahadlok
Nga mapildi.
Ang tinuod nga kawatan
Dili mahadlok
Nga hidakpan.
Kay didto niadtong gutlo
Sa pagsugal,
Niadtong gutlo
Sa pagpangawat,
Didto nila mabati
Ang ilang hingpit nga katumanan.
Dili na unya
Sa gutlo
Sa pag-ihap ug pagluklok
Sa nahibiling puhonan.
O sa gutlo
Pagtan-aw
Sa mga kamot nga giposasan.


-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA

apan hain man ang tigtabanog?
Kadtong bakilid nga bukid
pulos kabatoan
labi na sa ting-init
way mais ni lagutmon nga motubo didto

pipila lang ka mga mugbong kahoy

ug madre de cacao.


May babaye nga walay dala
nga mikatkat
sa kilid
sa dalan-dalan
nga morag usa ka nipis ug hanap nga lambo

ang iyang pula ug asul nga sayal papel de hapon

nga gikayab matag karon ug unya

inig huros sa hangin.

Sa iyang luyo

nagsunod ang bukogong bata

kansang mga gusok nag-ugdo
morag tusok nga kawayan.


Ang inahan ug anak misubay
sa gamayng agianan
sungsong sa bugwak sa hangin,

usa ka paresang tabanog sa tumoy sa nylon

nga gipalupad diha sa ngilit sa bungtod.

Ang dalan-dalan milipot sa luyo

diin gilamoy kini sa gutom nga mga panganod.


Apan hain man ang tigtabanog?-- ESTER TAPIA
Kathmandu, Nepal

10.17.2009

pasakalye ibabaw sa kabanha alang sa tanang pasaherong langyaw nga akong gikahinagbo didto sa subway sa new york
Gitukob, giluwa kita sa bitin. Wala'y mga balili

nga molakra sa malapason natong mga lakang

paduol sa atong panginahanglan. Ayaw paulahi

pagsulod ug paghabwa sa kaugalingong lasang.


-- MICHAEL U. OBENIETA

Topeka, Kansas, USA

eklipse: hulyo 22, 2009
Walay tayhop sa trompeta ug hinagubtob sa takna

nga madunggan gikan sa nag-ambong panganod
kon dili ang mga hadyong sa mga sakyanan
ug suliyaw sa mga tawo nga minggimaw

sa nag sanga-sangang dalan ubos sa ikapitong andana

niining edipisyo nga akong gibarogan.


Wala nila mabatyagi ang ilang talagsaong panaghibalag
apan
ako nga sama sa usa ka batang namuso

nga mingyahat sa akong ulo dayon tisli kanila nga nanglili

sa panag-akob sa ilang mga ngabil uban sa daklit

nga kangitngit nga mihabol sa sayo'ng kabuntagon.-- GENALYN G. OMAPAS
Cebu City, Philippines

10.12.2009

paggikan sa iyang hinigugma paingon sa giyera
Sa imong
pagkaway
giduslak mo
ang akong
kasingkasing
sa bayoneta
sa kamingaw.


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO
Koror, Palau

trabaho
Tukma gyod sa atong talamdan,

Tagsa-tagsa kitang nangabot,

Daw nanagsumpot

Nga mga sakyanan
Sa usa ka tren
Nga nagdahunog sa langob-agianan

Sa alas syete.


Misumpay kita

Sa taas nga pila

Niadtong mga nagpaabot

Aron mopantso

Sa mga time cards,
Ingon nga ang una tang buhaton

Ning pagsukod ta sa atong trabaho

Mao ang pagbutang og mga lungag

Ning atong mga kinabuhi.


Gitulod sa adlaw

Ang iyang kauglingong pagtuyok

Ug ingon man atong gitulod

Ang mga lapilapi sa mga papel

Ning pagtulod ta

Sa atong mga kinabuhi.


Unya sa pagkahuman,

Dihang atong isad-ong

Kadtong pahibalo’ng nag-ingon

Nga kita ninggawas una,

Diin mang gawasa kita mopunta,

Asa mang gawasa kita hikaplagi?


Sama ang langob-agianan

Inigka-alas singko.

Apan ang mga sakyanan

Nagtagsa-tagsa

Sa ilang mga gipadulngan,

Human buhii niadtong dako’ng kamot

Nga nagkupot kanila

Sa tibuok adlaw.


Gipakli na usab nato

Ang usa pa ka panid

Sa atong pagtrabaho,

Nga way pagkahibalo

Kon unsa man gyod

Ang ato’ng mga nahimo,

Kon unsa ang mga sulod

Sa mga
briefcase
Nga atong gibiking

Ning hilom tang pagpamauli.-- URIAS A. ALMAGRO

New Berlin, Wisconsin, USA

10.11.2009

mantra
Dios nga gamhanan

Dios nga manggiloy-on

Dios nga matuod

Dios nga akong agalon

Dios nga dalaygon

Dios nga dili limtanon

Dios nga manggihatagon

Dios nga Amahan

Dios nga Anak

Dios nga Ispiritu Santo

Dios nga timaan

Dios nga balaan

Dios nga nagmugna nako


Ikaw na ang bahala

kon asa ako isangko.


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte

ang panyo ni veronica
Ganahan unta ko mangutana

sa kahimtang sa imong panyo.

Nabantayan man gyod nako'ng

hanas ka sa pagpanarapo.
Dali
kaayo ka madani
sa mga lalaki'ng
nag-antos,
unya hinay-
hinayon nimo'g trapo
ang ilang
kasubo hangtod kini
mahanaw sa
hingpit ug motapot,
mopilit
sa imong panyo.
Ganahan unta ko
mangutana
kay bisan ba, Veronica,
sa imong
kanunay panglimpyo
sa ilang
ga kasakit, basin nakalimot na ka

nga kana diay imohang' panyo
angay pod bayang' labhan, paughan.


-- JONA B. BERING
Tuburan, Cebu, Philippines

10.05.2009

pagkahisalaag
Usa ka alibangbang sa taliwala ning syudad.
Naglupad paglibot-libot, sama kanako nahisalaag
ning kalibotan sa marmol nga mga edipisyo,
sa nangliki’ng mga aseras, sa kagahob--
kalibotan nga way mga bulak.


-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA

alang kang emily
Sus, Emily, manghinaot ko nga matinuod
ang imong panagna nga mamatay
ang makakao'g Kabantogan. Kay diri
sa amoa, Emily, nag-ilog ang tanan
aning pagkaona. Magdinaganay,
magtinukmoray, magpinatyanay
aron lang gyod makakaon niini.
Nagkalain-lain ang ilang dagway,
Emily. Naa'y nag-amerikana, naa'y
nag-uniporme, naa'y nag-Gucci,
naa'y nagbusyad ang tiyan—tingali
sa sige'g kaon og Kabantogan.
Magpalabwanay pa gyod ni sila
sa ilang mga hambog sa TV, Emily.

Apan pila na kadekada ang nanglabay
wap-a man ni sila nangahilo, nangamatay.
Ayaw ko ingna namakak ra ka, Emily?


-- JONA B. BERING
Tuburan, Cebu, Philippines

Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.