11.30.2014

mga langyaw

... after this our exile …

Gikan
kita
sa lainlaing mga dapit
nga nanganhi 
dinhi 
pag-apil ning pangilin.
Daghan kaayo kita
apan dako ang lamisa
ug dunay luna
alang sa tanan
pagtilaw
pag-ambit
sa tanang mga gidulot.
Uban ning tagay
ug pagbayaw
aron pagsugod
sa atong pagsaulog
magdungan kita 
pagbungat
ning malukpanong pangaliyupo:
Ginoo
sama kanimo
kami daghan apan usa ra.
Panalangini kami.

(alang sa tanang mga langyaw)

-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA

usa ka dosenang tweet ni mister sa wap-a reglaha si misis


tapoka imong lubi kay moabot ang kudkuran #kaligonadaan

* * *
ipakanaog ang timba sa tabay sa dip-a ko uhawon #evilgrin

* * *
ang baki nga maligo magabii, mahumod sa iwag sa buwan #mutyasasagingtindok

* * *
ang makaob nga kulon pagahayangon sa akong luwag #pwerabuyag

* * *
di kalas og habol ang piot nga katre #tandaykanunay

* * *
ang kabaw sa tunaan di mahadlok magkabulingit #naturalborndiver

* * *
bisag unsaog luto ang buwad, buwad lang gihapon :) #kinaham #kalami

* * *
RETWEETED: traduttore, tradittor #iloveyoutodotodowaybreakwaykambyo

* * *
yoga-yoga pod tag ginagmay @mamabear #maldito

* * *
ang bugnaw mong tinughong init-initon inig kadlawon #maghimayaka

* * *
ang itlog mabugok kon di lumloman #ayayay

* * *
RETWEETED: ain't over till the fat lady sings #iringgilaygit


--  ADONIS G. DURADO
Muscat, Sultanate of Oman

11.28.2014

tuldok


Kini ang sinugdanan sa linya. Ang mosubay ini lakip ang bala gikan sa usa-ka-mata nga pagpiyong bantang sa tumong, motihol gikan sa pulso lahos sa tudlo nga sumpay sa gatilyo. Pastilan, pagkabulahan sa bungol! 

Kini ang tugpahanan sa lamok hangtod mokatap sa dugo ang pagkalanag. Kon naunhan pa sa dagpi, unta dili usa ka sagpa ang ibawos ugma damlag alang sa mananagna.  Ay, kawang lang ang gibasa sa iyang pak-an nga kidhat dihang mitugdon sa palad! Pataka lang pod og lupad ang hangin nga nabulit sa dag-om. Butikaw, butikaw… tyabaw! 

Kini ang tumoy sa pabilo. Ug ang kandila mahimong hulmaon pag-usab gikan sa iyang pagkalanay. Duna po'y kidlap nga makadlit sa puthaw nga panit sa lingganay inig labyog, igo na nga motay-og ug mohilis sa nabagtok nga atuli. Paminawa, talinis gihapon ang hagit sa mga langgam bisan kanunay gipahinungdan sa tirador, gisakdapan og mga tipak sa bato. Basin ingon ini pod-- dili hitupngan ang kahait, puno sa kaluoy-- ang tinutokan sa Ginoo. 


-- MICHAEL U. OBENIETA 
Topeka, Kansas, USA

proben*


"… short for “proventriculus"… that part of the digestive system among birds and chickens between the crop and the gizzard…" (gikan sa artikulo nga giulohan og "Proben– the popular street food in Cagayan de Oro")
Gikuot ug gilabnot 
gikan sa kinahiladman sa manok, 
giputol sa sumpay nga batikulon dayon
giwaswasan, giharinahan, giprito, gituhog.

Kini ug uban pa galaray--sa wala pa 
gilusad ang pagpahapsay sa dalan--
gahuwat sa mga busawan 
nga gamulo sa kagutom.

Ayaw og kaulaw bisan wa'y panghunaw.
Kinawboy ni nga stayl. Wala'y platohay.
Apan wala la'y utangay!

Hulbot og maskin singko aron sugdan 
ang pagtuslob sa sawsawan hangtod
maghuot ang tiyan sa gasagol nga
kahalang, katam-is, kaaslom
nga isuwa sa puso samtang mangandam 
ang palad sa pagsalo sa gatulo nga sarsa.

Ang makatagbaw naa ra sa Pabayo gatapok.
Makita ra, sa dili pa mahanaw, sa suok.  


-- MAI SANTILLAN
Calaanan, Cagayan de Oro City

11.26.2014

annaprashana sa alkansiya


gikan sa mabudhiong isla sa mga damgo 
gikugihan ko pagtuhil aron modahili  
ang tanghaga sa hinanali mong pagbiya 
gipaningot ang nipis nga kutsilyo 
nga gihulga sa nagkurog kong kamot 
kapila ako mawad-i sa balanse
sa akong paglatay nga gakinto 
sa inanayng milugak ug miyunyon 
nga utlanan sa kahayag ug kangitngit 
samtang dulot sa danghag kong kalimutaw 
wala sa kaugalingon nga gikudlit 
sa balikog nga pahiyom sa tagoangkan 
ang kontrasenyas sa kalipay


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO
Dhaka, Bangladesh

niadtong nilabayng gabii


Ang hanging amihan
buot untang mohapyod
lahos sa akong kabukogan

apan igo ra ning gidagit  
sa aligato nga gikagod  
sa imong kablit. 


-- JONDY M. ARPILLEDA
Tagum, Davao del Norte, Philippines

11.24.2014

thanksgiving: gugmawit alang sa akong kapikas


Ikaw mao lama'y alang kanako hangtod sa kahangtoran
Ang handumanan sa panaghiusa sa atong kapalaran
Giawit sa mga lingganay sa simbahan sa kabatan-on
Ikaw ug ako pabiling makanunayong masinabtanon
Bisan pa sa hinagawhaw sa nagkahinayng mga taligsik
Ug pagpangalugti sa paraisong kabaskog ug kalagsik
Oh, igo na ba lamang kita sa mahandumong pagpanghapnig
Ug pagpangindahay human sa kuwarenta ka mga tuig
Nga pagtagayay sa dugosnon ug dugamisnong pag-amuma
Pinakamithing kadulog kapikas higala hinigugma?
Minahal daghang salamat sa waykinutoban mong pag-unong
Kitang duha padayon sa panaw waypagkutat waypaghunong


-- MELQUIADITO M. ALLEGO
Des Allemands, Louisiana, USA

sa usa ka linayagan


Diin ang tanan gamay
niining gilay-on, ang isla Boracay 
natabonan sa kahilom. Ug ang dagat 
sama sa usa ka pahiyom
nga nagabhian. Bitaw, ang kainit
gabilin nako og kamingaw hangtod 
sa pagpaanod ning pag-inusara 
uyon sa malinawon nga mga bawod
sa akong pagtinghaya bisan pa
og nabug-atan sa kabituonan. 


-- SIMON ANTON NINO DIEGO BAENA
Bais City, Negros Oriental, Philippines

11.22.2014

tungang gabii sa divisoria


Nibiya na ang usa ka kamot sa orasan. 
Lagmit nagduka kon kinsa ma'y naniid nato 
samtang nagbarog ta sa eskina. Kandado na

ang mga tindahan sama sa atong kahilom.
Ang salin sa kainit sa imong kamot
akong gikuptan samtang gapaabot 
sa imong tagad, apan sama sa mga lampara

sa Divisoria, kapundiron imong mga mata. 
Unta, mahabwa na ang tanang buot ipadayag 
nga nadan-ok pa sa tutonlan. 

Ug sama sa kawatan, kalit lang moikyas
hangtod ulahi na ang kahiamgo  dungan 
sa pagkahanaw unya sa tanan natong 
gibahandi. Wala gihapon ta’y imik.  

Wala'y tingog gawas sa minghoy nga awit 
sa radyo dihang gipasakay tika'g taxi hangtod 
nahabilin ko ug ang akong anino nadum-ok 

duol sa bata nga gahithit og rugby. Nagpadayon 
ang kagabhion. Giwitik ko ang sigarilyo 
ug gisakmit ang abo duyog sa panghupaw,
nisakdap sa dalan nga taas  

ang kadulom. Bugtong saksi ang buwan
niining tanan sa wala pa hingpit 
nga gitukob sa gabusdik nga dag-om.


-- TON DAPOSALA
Cagayan de Oro City, Philippines 

nganong niundang ko sa pagtala sa mga damgo


sama nga mohapdos akong mga kuko
inig banaw sa duga sa lemonsito
atol sa paghiwa

kon moingon ko'g “hangin”  
mokusog ang amihan 
ug malumos ko

kon sulayan ko paglangoy
manglutaw ang mga bulinaw 
ug mahimong mabulokong pabuto

ug kon damgohon ko ikaw
oh, kon damgohon ko ikaw

mabanlos akong duha ka tiil 
ug dayon masilaob ko 
taliwala sa kalasangan


-- JEFFREY JAVIER
Davao City, Philippines

11.20.2014

unsaon


Ang talaadlawan-- 
mahimong paklion
pagbasa 
kon unsa 
ang iyang sulod.
Ang antulang--
mahimong lungkabon
aron pagkaplag
sa perlas 
nga iyang gitipigan.
Apan 
unsaon ko man pag-abli
ang imong kahilom?


-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA

ang kabugnaw sa kalambigit


kaadlawon
walay hangin 
bisan ang ulan
galabyog

ang kurtina 
bisan sida
wala gani
matandog


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

11.18.2014

templo: kay ang kalinaw maanaa usab kanimo


"Sikari!" Apan kining sugyot sa akong mga kamot
wala pamatia sa akong tiil-- wala pa intawon maulii 
gikan gibikog sa pakyas nga paglayat og kab-ot 

sa buwan. Yawa ra! Ang lisoanan sa ganghaan usa 
ka kumo. Talinis ang hunghong sa bungi: "Guniti!"

Nanguros ko. Wa'y sukod ang bawos sa pagluhod. 

  
-- MICHAEL U. OBENIETA 
Topeka, Kansas, USA

pag-uli sa yutang natawhan


Bulawanon kining higayon,
talagsaon sama sa matag lugas 
sa nangumbitay-- 

anihunong humay.

Lakip sa humot nga hangin 
sa Septembre, gitagbo ko ug 
giusab pag-abi-abi.


-- ADONIS R. ENRICUSO
Dumingag, Zamboanga del Sur, Philippines

11.16.2014

duha ka dakit


Makita ko nga ang duha ka dakit igo lang gibalik sa naandan nilang pwesto gawas sa entrada sa harianong hotel.  Mas gagmay na karon ang ilang mga dahon, ug dili na lugom berde, ug maingon ta nga posibleng gidapatan sila og bag-ong naimbento nga mga kemikal. Ang duha may-ong kaayo, daw kaluha, gikan sa punoan nga gibahin sa upat ka sanga pipila ka dangaw gikan sa yuta ngadto sa tumoy nga ang hulma walay kalainan sa labong nga panganod sa ting-init.  Dugay-dugay gyod sila nga gipahiluna sa tambalanan sa mga tanom aron mapaalim ug mapapiskay, kapid-an ka tuig nga malagmit nahiatol sa labing law-ay nga pagpasagad sa akong kabatan-on. Apan karon motimbaya na lang ako kanila sa hilom. Wala ako mabalaka nga basin dili nila ako tagdon kay mokabat baya og kapin sa libo ang ilang mga kaila unya dili man ako unsa kaespesyal alang kanila. Sa tinuod lang, ang akong gikahadlokan mao ang kalagmitan nga madiparahan ko nga medyo nagkanguhal na ang ilang sinultihan. 


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO
Dhaka, Bangladesh

awit


Mitugaw sa kagabhion
ang tingog sa batan-ong
nagbidyoke sa imnanan
dapit sa basketbolan.
Kabahin sa napakyas 
nga gugma, igo ra siyang
gitugbangan ug giduyogan 
sa mga iro nga gauwang.


-- GRATIAN PAUL R. TIDOR
Dipolog City, Philippines

11.14.2014

takmag: duol sa lantay ni inse ug ingko


kaadlawon na sa gihinol nga balangay
butakal nagbarina sa alad sa anay


-- MELQUIADITO M. ALLEGO
Lake City, Florida, USA

pagkatagak


Wala'y pagkaluya ang kalag
kon gugma na gani ang hisgotan.
sulod sa usa ka segundo, 
nag-alindasay kini sa kwarto,
naghandom nga nag-inusara, sa laing
kalibotan, gisaw-an, giandam 
alang kanila. Sa kalit, didto kini mibutho
sa tungatunga sa lasang. Dayon, 
sa akong pagpamapha, didto mi dad-a 
sa Osaka diin nadakpan ko taliwala
sa gubat sa dungog ug espada
sa akong paghangad, didto mi gilupad
sa layong gingharian, sa panahon sa mga bungoton,
diin nagsayal ang mga sundalo, sungayan ang palasyo.
"Kon ang imong katakos alang sa gigunitang himaya,
andama ang imong kaugalingon sa usa ka sangka,"
gihagit ko sa ilang hari. Ug namuypoy 
ang duha ko ka bukton. Sa unang higayon, 
nadunggan ko ang bagtingsa duha ka tuhod 
ug nabuhian ko ang taming
sa gugma. Dayon, sa pipila ka pamilok, gitaptap
sa akong ulo ang itom nga panapton. Sa entablado, 
mihaguros ang mga prutas, misanting ang binaid.
"Sa kataposan sa imong paglibod-suroy, 
nakaplagan ba nimo ang tumoy sa tinguha?"
nangutana ang berdugo sa wala pa miligid
ang akong ulo.


-- ERIK E. TUBAN 
Cordova, Cebu, Philippines

11.12.2014

tankahangtoran


Bisan balikon
kining bungtod, awaaw
akong pag-uyon
sa mga takna: yamog  
sa sunod mong pagdulhog


-- DENNIS S. SARMIENTO
Baltimore County, Maryland, USA 

galaway, gakamang


sa kahinanok mipukaw
hawok sa alimungaw

pagtidlom sa kaadlawon 
gabawod ang kutson


-- RODELIO BARELLANO
Caloocan City, Philippines

11.10.2014

mga balas nga palasyo


Sa lapyahan
sa atong kabatan-on,
kadaghan kita maghimo 
og mga balas nga palasyo.
Kadaghan kita magdamgo.
Mga damgo nga mas taas
kay sa atong mga balas nga palasyo.
Apan ang kinabuhi baybayon lang 
sa paghunas ug pagtaob sa panahon. 
Ug ang mga balas nga palasyo
nga atong gihimo sa iyang lapyahan 
gibanlas ug nangagunaw 
sa paghasmag sa mga balod 
sa atong mga kapakyas.


-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA

selos


sa dihang nakita mo nga naghalok 
ang buwan ug ang adlaw
maayong pagkagun-ob

sa imong kalibotan

nangabuak ang mga bituon ug pino 
nga natapun-og diha sa  
gagilak nga mga balod


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

11.08.2014

sama nila: hubad sa tinagalog ni Reuel Aguila isip pagduyog-handom sa kapintas ni haiyan/yolanda


Sama sa iyang asawa
Nihilak siya
Nihilak siya
Sama sa iyang amahan
Sama sa iyang inahan
Nihilak siya
Nihilak siya
Sama sa iyang lolo
Sama sa iyang lola 
Nihilak siya
Nihilak siya
Alang sa iyang asawa
Alang sa iyang amahan
Alang sa iyang inahan
Alang sa iyang lolo’g lolang
Di na makahilak
Gidagit na sa bawod
Ug wa pa hipalgi
Nihilak siya
Gikugos ang lawas sa kinamanghoran
Nihilak siya ug nihilak
Sama sa usa ka matuod nga amahan


-- MICHAEL U. OBENIETA 
Topeka, Kansas, USA

takna


Alas tres na sa kaadlawon!  Ambot nganong dili gyod nako maputol kining kalangay sa katulogon. Makakurog ang makatugaw nga kamingaw nga gapangab-ot gikan diha sa mga suok. Tin-aw ang kangitngit nga gikutaw sa buwan. Ning taknaa, ang salamin usa ka lanaw. Makalumos ang pagmahay. Makabun-og sa akong tinutokan ang tabyog sa pendulo. Sa gawas, gaatang ang mapahitas-on nga tamay sa mga poste sa suga. Wa'y hunong ang pasundayag sa mga pahinumdom sa kasub-anan. Ug samtang gakabarato ang kinabuhi, unta padayon pod ang dagayday sa kape ug ang kagaan sa aso gikan sa sigarilyo. Pagkapuol na sa nasayran nga mga pagpanaw nga wala na subaya sa mga aping nga gauga. Ay, kadugay sa duka! Sundon ko nalang kaha ang uwang sa mga iro samtang gibugha ang dakbayan sa tyabaw sa ambulansya. 


-- SIMON ANTON NINO DIEGO BAENA
Bais City, Negros Oriental, Philippines

11.06.2014

lanog sa panghupaw ni J. V. Cunningham


Ang kinabuhi modahili 
paingon sa kamatayon
sama sa sapa nga rumbo ang dagat.

Sa ato pa,
ang kamatayon maoy asin 
sa tab-ang nga kinabuhi.


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO
Dhaka, Bangladesh

matikmatik sa kasingkasing


Sa himayang' kutson
ang usa tandayan sa usa.

Apan ang sangpotanan 
pabiling' usa lang gihapon

(1+1=1)

Sa mingawng' lawak
Ang usa talikdan sa usa.

Ang tubag dili sero
Apan usa lang gihapon:

(1-1=1)


-- KEVIN A. LAGUNDA
Lilo-an, Cebu, Philippines

11.04.2014

nahipadpad tinultolan sa g.p.s. ngadto sa bulawanong laguna


Tinukmod sa mahawot, mamandoong tingog,
Ang manibela iliso sa tuo unya sa wala.
Subaya ang naghikohikong highway 308
Tadlas sa gipang-os nga katubhan,
Gaingaaa nga mga baka,
Nanibsib nga mga kabayo,
Nanglantaw nga mga tuwabong,
Samtang sa bayou ug katunggan
Nagtinikbong ang mga banghitaw ug buaya,
Nagsinikdohay, nag-andohay
Sa dihang ang taytayan gitangtang ug gitaod
Gikan nakalabang ang paraw ug bangka
Sa mga pasayan, takla, lambay--
Ang mga masuhiron, mapaniirong mga mata
I-cruise control lagbas sa naghinapos nga autumn.
Ang mga cajun nga ligid mihunong na.
Ania ang matahom creole nga kinaiyahan.
Nahimo nakong coonass.


-- MELQUIADITO M. ALLEGO
Golden Meadow, Louisiana, USA

sa mga lalaki


(tubag sa balak ni Ton Daposala nga “Sa Mga Babaye”)

Ihangyo ko lang--
ayaw palabihi’g padangog
anang inyong buhok ug pahapsay
sa inyong kaugalingon 
kay dili lang kaambongan
ang among giapas. Ayaw palabihi
og bansay-bansay anang mga pulong
nga inyong iyamyam karong gabhiona
kay kon mahutdan na kana’g alimyon
pabilin ra gihapon ming mosimhot
sa mga biniyaang pasalig ug butbot.
Sama ninyo, kapila sab mi niatubang
anang liki nga samin
dili lang sa pagpaanyag apan lakip pod
sa paghikyad sa mga tipik sa kapakyas
ug kalisang pakapin sa paglaom. 
Kon kinaham ninyo ang among ngabil,
nasayod ba kamo nga makadaghan pod kini
gitakloban og huwaw, nagtuaw 
sa mga halok nga humok rang mahilis?
Kon duna'y isaad ang kilumkilom, 
hikat-onan ra pod namo ang pagtukaw
ug paghupay sa kahaw-ang bisan
kamo ang hinungdan.


-- JIN D. GARCIANO 
Camotes, Cebu, Philippines

11.02.2014

Bosch


"kinsay magtuo nga ang paraiso sama niini?"
pangutana ni kulas ngadto sa hangin.
ang hangin nitubag, "wooooosh...."
apan giunsa pagbalhin sa elepante ngadto
sa kuwadro gikan sa akong damgo?
"tingali ang orihinal nga konteksto kinahanglang
mawala aron mopahiluna kini og kab-ot sa bag-o
ug kinatibuk-ang pangagpas nato sa kinabuhi,"
naay nihunghong nako sa luyo. basin ang hangin.
mingisi ko sa yawa nga naglukdog sibuyas.
ang mga makasasala namidpidpid sa tuo. sa wala,
ang adunay gugmang putli nakighinabi, namupo,
sakay sa aliwas nga morag kabayo. ang tanan hubo.
sa tanaman, tanang mananap gamhanan. gidakop
sa ganghaan sa tinipigang kalingawan.


-- ERIK E. TUBAN 
Cordova, Cebu, Philippines

sa mga babaye


Kamong hinungdan 
ug kataposan sa akong latagaw,
wala ko’y laing mabuhat gawas
sa paglantaw sa gilimod 
sa kilumkilom nga gahubit 
og lab-as nga awit hangtod 
sa matag ngabil nga akong buot 
mahagkan unya. Karon, 
pakisawon na pod nako kining 
dagway diha sa liki nga samin. 
Ihapsay ang hinapay, ug aron 
dili manimaho og balikas 
ang tanang buot kong ipadayag
karong gabhiona, palutawon nako
sa dila ang kalunhaw. Managhoy ko 
samtang pil-on kining kwelyo. 
Hugtan ko kining korbata pahiuyon 
sa makalurat nga pahiyom. Unta, 
ang akong malitok talagsaon ug 
taas ang makaw-it: makadani 
ang huni, makatugaw 
bisan sa himatyon, ug
mopahupaw sa kahilom.


-- TON DAPOSALA
Cagayan de Oro City, Philippines 

Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.