10.30.2015

ang pag-ila sa maluibon nga hinigugma ni kamatayon


1. Kanunay tugpahan og buyog iyang tulo ka tutoy. Gatabisay, ang iyang mga atngal dalin-as sa gabalik-balik nga panon sa mga hulmigas.    
2. Maglanoglanog iyang pamalikas sa pari kon ang wali wala’y pakapin nga pasiaw. Labing ampay niyang sugilanon ang pagkabanhaw ni Lazarus. Ug ang pagkaayo sa dose-ka-tuig nga regla sa babaye nga nakigdasok bisan nagkamang hangtod nakawhatan niya ang sidsid sa kupo ni Kristo. 

3. Matag tuig mamista sa sityo Kintolimbo diin nanghinaot siya nga dili lang unta alang sa mga bayot ang tigi sa Miss Kalag-Kalag aron makaapil pod siya puhon. Aron ang gisag-ulo niyang tubag ni Sushmita Sen batbaton niya pag-usab. Aron diha sa bantawan makahigayon pod siya sa mapasalamaton nga pag-ila sa tiguwang ulay nga gasagop og pinunitan nga mga iring.

4. Kon naa’y hubog nga mosing-al og My Way, mokalit lang siya’g duol, dayon iyang kalitan og pinasupsop nga halok aron dili na makatingog. Aron dili moangal, iyang dila mokatay sa dunggan sa amaw nga kuwang na lang malibat sa kagilok hangtod mahuwasan og ahat.

5. Mopiyong kon makakita’g bangaw— mao ra’g gahigop sa nahabiling alimyon sa ulan. 

6. Kanunay magabhian og kaykay sa mga basurahan, namasin nga makahagdaw og mga liso nga naapil paglabay.

7. Bisan pa’g gatibulaag sa ilang panimpalad ang iyang walo ka mga anak nga lain-lain og amahan, ang iyang mga sulat kanunay lakipan og makatisngi nga tigmo: Kon dili mo mobawos og suwat, aber, kang kinsa diay mo naliwat?   

8. Dihang nakasugat siya'g  huramentado, kini nihunong dihang labaw pa'g gadilaab iyang mata samtang mibanghag, “Baya nimo, Ondong! Kuwang ka sa kayat?” 

9. Gibitayan niya’g duyan ang tangkal sa binuhi niyang balbal.

10. Mamuwak iyang dunggan kon duna'y mouha, ug ang iyang luha kalit la’g kauga. 


-- MICHAEL U. OBENIETA 
Topeka, Kansas, USA

sa lubnganan


I
Wa'y nanglampas sa mga sagbot.
Wa'y nag-ugbok og mga kandila.
Wa'y nagbilin og mga bulak.
Wa'y militok og pag-ampo.

II
May miduaw nga alibangbang
Sa mga saag nga sagbot ug bulak
Uban sa nahikyad nga bidlisiw
Duyog sa pagkanaas sa hangin--
Daw nagbilin og panalangin.


-- GRATIAN PAUL R. TIDOR
Dipolog City,  Zambonga del Norte, Philippines

10.28.2015

paghibalik


Sa unahan, nangabaligtos
ang uhay sa mga amorseko
mao ra'g sagradong kasabotan
nga dili malibkas sa ngabil
sa hinigugma ug gihigugma
kun panaad nga nagbugkos
bisan unsa pa ang bulok
kun bayhon sa kahadlok,
kauhaw ug gidamgo.
Pila na ba ka ting-uwan
ug huwaw ang miagi, Mahal, 
nga di ko na man masubay
ang gibiyaan kong dalan?


-- NOEL P. TUAZON
Dauis, Bohol, Philippines

gikalimtan


Sama sa nangagi, wala gyo’y bisan usa 
nga nahisaag sa karaang minteryo
sa San Isidro.

Gahagashas ang matag gutling: mga balili 
nga giparaygan sa hangin. Gikakha
ang kahilom

sa gabanha nga talaok diha sa guray-ot 
nga krus, gapaabot nga motak-om na
ang kahaponon. 

-- JONDY M. ARPILLEDA
Tandag City, Surigao del Sur, Philippines

10.26.2015

hubad sa inenglis nga balak ni Conchitina Cruz


Si Alunsina Milakaw nga Gapasingulan

Lisod mingawon nimo sa ting-init, ang imong tingog nasulat sa tibuok nga katin-aw sa nagabhian nga langit, ang mga bitoon naglaraw sa bugtong mong panugon: pauli na. Matag gabii, akong tutokan ang anino sa gabukad nakong payong. Nagpabilin ko sa sulod, nagpalayo sa mga tamboanan.

Karong adlawa, giingnan ko sa balita nga gitakda kang mingawon. Akong giwiwi ang mga tabil ug naghangad. 

Unya, inig ang kadalanan modanlog sa imong kaguol, sul-obon ko akong sapatos, ihumod ang kaugalingon sa imong luha. Lisod dili mingawon nimo kon ang nagabhiang langit maamang, kon imong kahilom mopanaw sa akong mga aping, sama sa hangyo. 

Dili tika mapasaylo. Kadtong adlawa, kon wala ka nagdumili, hatagan unta tika’g gasa. Ako untang ikulit kining akong gugma sa bato. 


-- JOHN BENGAN
Davao City, Philippines

Alunsina Takes a Walk in the Rain

It is difficult to miss you in the summer, your voice written all over the clear night sky, the stars mapping out your single instruction: go home. Each night, I keep my eyes on the shadow of my open umbrella. I stay indoors, stay away from the windows.

Today, the news tells me you are scheduled to be lonely. I part my curtains and look up.

Later, when the roads turn slippery with your sadness, I will put on my shoes, soak myself in your tears. It is difficult not to miss you when the evening sky is speechless, when your silence travels down my cheeks, like a request.

I cannot forgive you. That day, if you had not refused, I would have given you a present. I would have carved my love in stone. (Conchitina Cruz)

tinagoan


Bisan manghulga ang langit,
magdugdog ug magsabyag man 

og kangitngit, dili mahanaw
kining akong nasayran: 

luyo anang nanghubag
nga panganod, gahuwat ra 

ang adlaw nga gapaabot pod
maabtan sa subli nga pagsiga 

sa nahumod mong panan-aw...


-- JOLIE ANN R. CARTUCIANO
Cebu City, Philippines

10.24.2015

pagpasaylo


Kon kinasingkasing, dili kini 
molaktod og tul-id nga agianan.

Subayon niini ang mga tunob
sa taligsik nga gapanon dinha
sa ganghaan sa bukid aron
mohunat-- molayat nianang
mga bintana sa lasang diin
sa makausa, sa ninglabay
nga mga katuigan, ningsiwil
ang inyong mga naglambod
nga pusod. 

Bisan ang himantayon
nga mga dahon wala'y nakutlo 
sa inyong gipangtipigang
sugilanon. Inyo kining
gihalad sa mga sapa 
sulod kaninyo daw
kaluhang mga gapnod
nga namasin og kapuy-an. 

Gikan sa lasang, kini
ningkagiw nianang tugkaran
sa mga lapok diin usa kaninyo 
natintal sa talagsaong gahom sa
paghagpat sa mga tinipig
aron isawsaw sa kinauyokan
sa kalaksot; aron isalibay
sa tibuok palibot daw mga iti
sa uwak.

Dili tul-id ang dalan
sa pagpasaylo. Dili kini 
kinutlo gikan sa kahuyang.
Hinunoa, kon kinasingkasing, 
makigharong kini sa mga hinungdan. 
Dili kini mopiyong sa matuod.
Dili kini magpatingal og maymay.

Sa pipila ka higayon, moduaw kini
ngadto sa lubnganan aron kubkubon
ang mga panas. Iyang kamkamon 
ang matag bukog, tapukon, 
daoban aron isalibay uban 
sa mga gihay dinha sa luna 
taliwala sa mga gangis 
ug mga alibangbang. 


-- CORAZON M. ALMERINO
Los Angeles, California, USA

sikop


Nakakita sa alibangbang, ang iring
Nitago  sa tag-as nga mga sagbot.
Nagpungko-pungko. Nag-atang.
Nag-igwad iyang lubot. Hala, 
Nilayat! Ug wala kaipsot, nalumo
Ang pako sa hanginong mga kuko.

-- MAI SANTILLAN
Cagayan de Oro City, Philippines

10.22.2015

baler


ako ang balod

talikdan mo man
isalikway mo man

ako ang balod

kanimo itugyan
kanimo laphayan

ako ang balod


-- RODELIO BARELLANO
Caloocan City, Philippines

ning tabanog ko


alang kay A. gikan sa dakbayan sa harianong mga busay

Nagpaanod ako sa pagsubang sa hangin sa wanang
nga adunay sinda sa wala'y tutol nga panulong, balik 
sa nawalang gingharian sa mga tabanog nga papel.

Segurado, gibitik sulod niining kaha sa mga handurawan
sa akong pagkabata, aduna'y pait pod nga mga talang 
wala pa nahiluna: Si kinsa sa mga bata sa kasilinganan 
ang nanag-iya sa tabanog nga nanghasmag sa akoa,
sa pasumangil nga paghagit, ug miputol niini gikan 
sa akong paghakgom? Kining buntog kong naghayon 
gikasakit ko labaw pa sa akong kaliwatan-- ang kuldas, 
tinagkos sa kula ug sa dinabok nga bildo, nag-lilok na 
sa akong mga palad. Sama sa uban nga mga lumalabay,

ang akong tabanog nahanaw na sa panganod… O di kaha 
nagpabiling nagsambod sa mga tag-as nga mga sanga—
nahimangno ko ang pahimatngon sa karaang lumpunid 
nga dala sa mga diyosnong mga langyawng manunulong:
“Ang iyang lawas dili magpabilin sa kahoy tibuok gabii, 
apan sa pagkatinuod gayod igalubong mo siya sa adlaw?” 
Ang nabitay ba mao kaha'y angay sa tunglo ni Kaptan*?

----------------------------------------------------------------------------------
* Kaptan: supreme ruler of the deities in ancient Visayan cosmogony

-- ALTON MELVAR M. DAPANAS
Cagayan de Oro City, Philippines

10.20.2015

lakip sa hangin


kining luna
alang sa umaabot

tilawi ang tab-ang
batia ang kabugnaw 
lakat na latas sa nanglabay 

kining luna
alang sa taas nga panaw

lantawa ang kalay-on
abta pod ang kinatumyan 
sa atong pagkahanaw


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

tulo ka pultahan


Kang kinsa ning lawak? 
Tulo ka pultahan. Akong nakita. 
Samin sa matag pultahan. 
Dagway akong nakit-an. 
Dili dayag ug wala mabitik  
ang kinatibuk-an kong kalibotan.   

Giablihan nako ang unang pultahan. 
Misugat nako ang kalawran. 
Misulod ko'g balik sa lawak. 
Giablihan nako ang ikaduhang pultahan
sa tunga, ug ,isugat nako 
ang usa ka dakong mananap 
nga mibuga og ka'yo padulong nako. 
Mikaratil kog dagan balik sa lawak. 
Giablihan nako ang kataposang pultahan. 
Misugat sa akong panan-aw ang basurahan 
ug ang akong kaugalingon nga gipiyestahan 
sa mga ulod, lagong ug ilaga. 
Kaluha tingali nako nga karon ko pa igkita.

Akong giduol akong kaugalingon 
ug gisuwayan og pagpabangon, 
apan iya kong gibira padung 
sa iyang giligdan. Buot kong mobangon 
ug mobalik sulod sa lawak, apan 
dili na ko kapiog sa akong lawas. 

Gikan sa kalit nga pagkasira sa kataposan, 
nahanaw pod ang laing duha ka pultahan.
Nawala pod akong kaugalingon sa basurahan. 


-- KEVIN A. LAGUNDA
Liloan, Cebu, Philippines

10.18.2015

latas sa utlanan


Lisod hubaron kining gabhiona
labi na ang lasa sa atong gihurot 
nga ilimnon. Sa kadaghang pulong
nga gaataw-ataw sa hangin, 
wala'y nakalatas sa gabawod-
bawod natong panan-aw. 

Unya igo lang tang nikatawa 
sa nasalimoang natong anino
nga gasadsad sa bungbong—
ang imoha nag-budots-budots* 
ug ang akoa nag-Gangnam style.* 

Sa tanang buot unta nakong hubaron 
niining higayona, nangasaag lang 
sa kahilom. Lakip ang atoang Iningles, 
naanod na sa kangitngit diin 
gasungog ang baki ug kuliklik. 

“Eodiya?* Nihunghong ka, 
nitupad. “Ania sa inyo,” 
nitubag ko. “Nagsuroysuroy 
sa Jinhae.*” Ningisi ko ug ikaw 
niagik-ik daw nakasabot. 

Buot unta tikang atik-atikan 
nga ang mga beotkott*-- hagbay ra
imong gihisgotan ug gimingawan--
namuwak na diha sa namuwa nimong 
ilong, aping, ug li-og. 

Ug sa dili pa ko masaag, unta 
masubay ko ang mga likoonon, 
suok-suok, ug uban pang agianan 
padulong sa imong dughan. 
Sa dihang nabati ko ang imong tiil

gabag-id sa akong tiil, ang utlanan
taliwala nato nag-anam kapapas… 
Sa tanang dili na angay isulti, 
gitilawan nato pag-usab ang lasa 
sa sinagol nga tuba ug soju* nga namilit 
sa atong dila samtang sa dulom
nahiusa ang atong anino.

-----------------------------------------------------
* Budots-budots: Nauso sa Davao, sagol sa Badjao ug Bisaya techno music.
* Gangnam-style:  Sikat nga kanta ni PSY, usa ka hiphop artist sa South Korea.
* Beotkott: Hangul o Korean sa cherry blossoms.
* Eodiya: Hangul o Korean sa "Hain ka?" (Where are you?)
* Jinhae: Cherry blossom capital sa South Korea.
* Soju: Rice wine, sikat nga ilimnon sa Korea.

-- TON DAPOSALA
Cagayan de Oro City, Philippines 

multiple personality disorder


Ingon nila buotan kuno kaayo ko,
dili gani kabuak og baso..

Uy, wala lang sila mahibalo
pila na kabuok gisunggo
ug gipakamang sa santako 
sa akong mga balak ug sugilanon. 
Pastilan, kuwang na lang gani 
moluhod sa pakiluoy 
ang akong protagonista
nga nangutana kon nganong
timawa lang ang iyang papel 
hangtod sa kataposan diin 
siya namatay samtang
galabyog akong tingog sa awit 
nga daghan nang naagtang...

Ingon nila, mapaubsanon kuno ko.
Uy, wala lang sila mahibalo...


--DESIDERIO R. LIBRE
Samboan, Cebu, Philippines

10.16.2015

sa makausa pa


Sa akong paghitagpilaw
mipauli na usab ako sa balangay kong natawhan 
nga miyubit ug mihingilin kanako 
sa bag-o pa ang kalibotan
niining higayona naglukdo ako og lusay
nga akong gipadunghay 
mipilit sa hubo kong lawas ang langto kong kupo 
nga tapol taya lugom berde abohon anyil dalag almagre 
ang bangis nga mga mananap sa palibot
sugmoy tan-awon sa distansya nilang pagbantay 
sa kompas kong pagbaklay
ug sa akong pag-abot sa utlanan 
gisugat ako sa higpit kong mga kaaway nga naglinya
ug tagsa-tagsang nangayo sa akong pasaylo 


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO
Dhaka, Bangladesh

unsaon pagtimpla'g bagyo: resipe alang sa usa ka kerida


Kutawa ang kabugnaw nga mihabol 
sa magtiayon. Nagtalikdanay 
sa ilang pagkatulog,  

ang gintang sa ilang mga bukobuko 
usa ka lapad nga wanang sa kahilom, gadasok 
og gasaksak-sinagol nga mga pangutana: 
Kinsang sala?  Nganong nabuhat kadto? 
Unsa'y pagkuwang? May gugma pa ba?

Hinay-hinaya ang pagkutaw
aron di matandog ang nagpahiping kasilag 
(kon ugaling masikdol, nan, 
paabotang mopakurat ang dugdog ug kilat;
mopakurog sa ilang mga anak
nga lawom unta ang pagkahinanok 
sa pikas lawak.

Saw-a ang matag pagpanghupaw,
ang tanang di malitok nga pamalikas,
ang aligutgot sa dughan sa iyang kapikas
nga dugay nang gibudhian sa kalinaw. 

Kumkoma ug dayon ibalibay 
paingon anang halapad nga wanang 
nga karon nagdagtom na sa tumang kapungot.

Kutaw-kutawa kining tanan.

Dayon sagoli sa imong kaugalingong pangabugho,
sa tanan nimong giluom-luom nga mga pangutana: 
Sala ba gyod ang mahigugma sa iyang bana? 
Unsay dangatan? Asa siya mopauli?
Kinsay balikan?

Ug iyarok! Dimdima ang kapait samtang ikaw 
kuso-kusuon sa bagyo sulod sa imong dughan.

Ayaw kabalaka. Sa di madugay, ikaw 
magmaya nga magsud-ong sa pagkagusbat 
sa ilang panimalay kon kini 

mao'y ang makatagbaw 
nga katumanan sa dugay mo nang 
gipangandoy nga kalinaw. 


-- MANUEL M. AVENIDO, JR.
Talibon, Bohol, Philippines

10.14.2015

pagsamkon sa pulong


Gibalita bag-o lang nga ang Sugbo ug ubang dapit sa Kabisay-an naputos sa haze nga daw kahibolongan kay wa masayri ang tinubdan. Matod pa sa uban nga kini kuno gipalid sa hangin gikan sa dakong sunog sa Sumatra kay ilang lasang gikaingin. Mao tingali nga ang binisaya diay sa haze kon ang taga-mantalaan pa ang pasulti-on mao ra'g hanap, wa'y klaro kay kini kuno "mao ra'g aso." Kahinumdom na hinuon ko sa giasoy sa among silingan nga mitaliwan na tawon sa laing kalibotan. Niadtong nangundok pa siya sa autobus sa una, diha kuno'y pasahero nga gadala'g duha ka karnero. Sigon sa lagda, ang kargamento kinahanglan ilista ug ambot pod og unsa'y hinungdan nga ang lista kinahanglan man englison. Unya, matod pa niya nga gakatawa, ang Inenglis kono sa karnero is 'like a goat' kay maomao gyod ni'g kanding-- kulot lang og balhibo ug wala'y bungot-bungot.


-- DON FERROLINO
Norzagaray, Bulacan, Philippines

tuya-tuya


Gadula-dula ta,
Gatimbang-timbang. Kaniadto,
galaom sa atong panaghiusa. 
Karon, gilabyog sa pagduha-duha.

Paubos, pataas, paubos…
Ambot lang asa gyod paingon
samtang gidulaan ta
sa panahon.

-- LOVELY ROSS AI R. MENDOZA
Talisay City, Cebu, Philippines 

10.12.2015

kumkom


Tinuod,
wa pa'y ni bisan
kinsa 
nga nakakumkom
sa iyang damgo.
Apan,
sa matag gabii 
sa dili pa ko
matulog,
ako tikang hagkan.
Magbalikis
ang atong 
mga tudlo
sama sa 
mga amorsiko
nga mabaligtos
inigkahagtos
sa unos.


-- NOEL P. TUAZON
Dauis, Bohol, Philippines

apas-sumpay sa panamilit


sa dili pa ka mopahilayo 
palihog iuli intawon  
ang mga nahabiling tipaka
sa akong kasingkasing
aron kini isabod unya nako 
sa sabakan sa kagabhion
inigpanghimbis sa bulan
sa iyang unang pagsubang
kay pilay palad basin pa
maiwagan puhon ang dalan
subay sa akong naandan 


-- JONDY M. ARPILLEDA
Tandag City, Surigao del Sur, Philippines

10.10.2015

pagpatuyok sa baso uban sa kalibotan nga lingin ug labaw pa sa tuldok


Laing paagi sa pagbalik ang pagpangita.
Dili matugkad, wala'y utlanan akong kauhaw
sumpay sa ganganga nga wanang diha 

sa naandang batoganan sa siloy, nahanaw. 
Atubangon nako ang unos, ug ang suba
akong suyopon lakip ang nabali ug naglutaw--

mga sanga, pabiling namunga sa akong dila.  
Magpanilap ang panganod kon makatilaw
sa itagay nakong' usa ka lawod nga tuba. 

*

Sa itagay nakong' usa ka lawod nga tuba,
magpanilap ang panganod kon makatilaw.
Mga sanga, pabiling namunga sa akong dila,

akong suyopon. Lakip ang nabali ug naglutaw,
atubangon nako ang unos ug ang suba
sa naandang batoganan sa siloy, nahanaw 

sumpay sa ganganga nga wanang. Diha, 
dili matugkad, wala'y utlanan akong kauhaw. 
Laing paagi sa pagbalik  ang pagpangita. 


-- MICHAEL U. OBENIETA 
Topeka, Kansas, USA

ang pag-usab niini


Dili tablahon sa taghap-taghap.
Dili mosalir ang siprahanay. 

Walay sulagma niini nga tahas. 
Adunay gihinginlan. Adunay nihulip.
Adunay nihiwa sa hangin. Adunay 
mga pako nga ningsaghid sa kagingking.

Sama sa syensya, kupayon
ang mga balod aron pangitaon
ang ilang tumoy. Sawmon
ang ngiob nga lilo aron dughiton
ang mga salin sa nangabungkag.

Sama sa daman, ang dili kahinganlan
idulog; itambid sa yamyam aron 
iyawat na lang dalikyaton sa alindahaw
og tabyog ngadto sa kundatang butbot. 

Daw wala'y kahumanan kini nga lambod.
Sa matag pamay-on  nga giusab, 
ang mga kalibotan nangatipak 
sama niining gipangtisok sa yuta
ug nianang galutaw dinha:
mga sinugdanan, mga bunyaganan. 


-- CORAZON M. ALMERINO
Los Angeles, California, USA

10.08.2015

wala nako masulti


Dili maihap ang mga higayon
Nga imong nadakpan 
Ang akong kinawat-kawat 
Nga pagtutok. Ug bisan sa atong kaduol,
Dili gihapon nimo madungog ang paglantugi 
Sa yawa ug sa labing yawa 
Sa akong dughan o huna-huna
Depende sa imong gituohan.
Pila na ka higayon
Nga akong nakita ang paghigop
Og 3-in-1 nga kape sa barista
Nga nag-andam sa imong iced coffee?
Kay naa'y kahayag nga dili madakop
Sa atong mga pagpilok,
Ningbalik na lang ko sa pagduko dinhi
Sa kalibotan ni Murakami.


-- ADONIS R. ENRICUSO
Dumingag, Zamboanga del Sur, Philippines

omnivorous


Pagkaduslog, baboy!
Pagkalaog, butakal!
Mabisan unsa, way pili, lamoy!
Daghang naangin sa kahigal!

Mabaktin, mawa'y lutas,
bisan pa gani'g bigal
nagbilig uyagik nga kutas
sa nagkaigit nga tangkal!


--DESIDERIO R. LIBRE
Samboan, Cebu, Philippines

10.06.2015

bayot ang isla


Kini sagad aduna'y hanlod nga baybayon
ug lakip ini ang mga dapit nga batoon—
tig-a ug talinis nga pangpang.
Ang iyang mga ngilit ug kantil nga bahin
mao'y dila sa mga amang nga balod;
ang iyang pusod mao'y dangpanan
sa hangin nga nasaag ug gilamoy 
taliwala sa umaabot nga bagyo.
Pasilonganan siya sa gikusokuso
nga mga barko ug gagmayng mga baruto.
Sayod siya nga bisan sa kaluag 
sa iyang pagdawat, labing lapad ang dagat 
sa pagbiya. Ug ang tinuod niyang kalig-on 
ug pag-ila anaa sa iyang pag-inusara.


-- JESSREL E. GILBUENA
Bantayan, Cebu, Philippines

luspad


Dili ko kinahanglang mohisgot sa gilaw, sa kahayag. 
Dayag kaayo. Wala ma'y bulok. Ang gabii nagpahinumdom
sa kapakyas sa mga buhi. Saksi ang bulan sa ilang kalugi.
Hilom, naandan kong higala. Paminaw: ang naa nako karon
usa ka gum-ot nga hulagway sa bata, nangita sa iyang 
dyolin diha sa kangitngit gikan miharos si Yolanda. 
Ang yawan-on nga mga takna gakamang sama sa usa ka bao, 
sa tanang suok sa dakbayan sa milaro. Ang uwang sa iro 
duyog sa hubog, gadugang sa kaamang sa simbahan. 
Bitaw, kabalo ko nga ang yuta kanunay nangandoy 
sa bituon. Apan wala ko magsalig sa milagro. Gadumot ko 
anang kahumot sa mga bulak, sa landong sa mga kahoy. 
Nagkaon ko sa kawad-on, sama ani nga balay nga usa 
ka banga alang sa namatay sukad sa mga panamilit ilalom 
sa ulan pila ka tuig nang milabay— ang nawala nagpabilin 
nga wala. Ug ang tanan kahidlaw lang sa alimungaw. 


-- SIMON ANTON NINO DIEGO BAENA
Bais City, Negros Oriental, Philippines

10.04.2015

ang mga tingog nga gidala'g balik sa ulan


Mibalik ang mga tingog sa pagbadlong:
"Ayaw pagpaulan, basin unya
hilantan kamo!"

Sa laing bahin, sa dakong nataran
nanagan ang mga batang nanggihumo,
nagdula'g dakpanay sa ilalom 
sa nahugno nga dag-om:
"Dakpa ko, dakpa ko, 
dili ka kaapas nako!"

Sa kilid sa bintana, igo rang nanambo 
ang babayeng tigulang nga nanampiling
sukad sa dugay nang pagpaabot 
sa wala motunga: "Kanus-a pa kaha 
motuwak kining langita?"


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

kahinam: nunot sa balak ni Corazon Almerino kabahin sa manananggal


Dili lang matag takdol sa buwan
mag-alindasay kining akong dughan.
Wala'y lana, ihidhid sa nanginit kong 
lawas, ang gikinahanglan.
Kay kon ang kahinam na sa unod
ang mouwang sa akong kinailadman
mokagabkab gyod kining mga pako
aron abton ang imong nahimutangan
sulod sa inyong lawak,
dulog sa imong asawa
nga naungo usab 
sa paghigugma kanimo.
Lilion ko na lang kamong duha
sa buslot sa inyong nipa
samtang siya mokapakapa,
nagpatong ibabaw sa imong lawas.
Ayaw baya panumbalinga
kining akong dila
molusot, magbitay
aron motila, motila
sa kinahiladmang dapit–
iyawat na lang
magahinan ko sa kalipay
nga kita unta tong duha
ang nagsaw-anay!


-- MANUEL M. AVENIDO, JR.
Talibon, Bohol, Philippines

10.02.2015

bolpen


Pasagdan ba nimo
nga mauga
ang tinta
ning bolpen?
Kon ikaw
ang papel sa biga
sa tanghaga, dali 
ug isuwat nato
ang daaw 
sa huwaw 
ug ang agumod 
sa yamog.


-- NOEL P. TUAZON
Dauis, Bohol, Philippines

ubos ug labaw sa mga dag-om


Ayaw kahadlok 
Nga magpasingulan.
Wa'y gahom ang hilanat.
Ayaw pangita'g kasilongan;
Patuyang sa pagkahumod.

Lantawa! Milintak og samot
Ang mga bulok sa parpagayo.
Sud-onga! Wa'y pagduha-duha
Ang mga bata nga nagtaak-taak
Sa sapa-sapa.

Ayaw kahadlok sa dalugdog.
Sugata ang pagbunok,
Ang hangin,
Ang himaya!  


-- GRATIAN PAUL R. TIDOR
Dipolog City,  Zambonga del Norte, Philippines

Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.