4.29.2013

ang tubag sa nahuwasan nga palahubog gikan siya natandog sa balak ni Li Po nga "i make my home in the mountains"


Dili gyod ko mangutana nimo nganong gapuyo ka
nga gainusara sa lasang diha ibabaw sa bukid,

ug igo ra kong gapanilap samtang gapaminaw
sa bag-ong gaipon sa pikas nakong bungbong:

nasaag intawon ang akong kalag sa ilang paraiso
nga hagbay ra giangkon sa gahunghong nga bitin.

Namunga ang poste sa suga og bukog sa tabanog.
Nasangit akong dila sa gadiwalwal nga imburnal.


-- MICHAEL U. OBENIETA 
Topeka, Kansas, USA

inig lunop sa iyang luha


buang nang bayhana
nga magpabilin dinhing dapita

puno sa kamingaw
ug kawad-on nga galapaw 

apan kon siya mahigugma
ug mao'y hinungdan nga siya 

maungot sa espidno
maanod ra siya gikan sa damgo


-- HAZELEN C. COBOL
Argao, Cebu, Philippines

4.27.2013

pamalandong sa garapon kilid sa bintana


gaatubang ko sa kahayag
hasmag sa akong katalaw 

dili ko mopiyong sa kalibotan
makahangol ang kalunhaw
sa kakahoyan nga gilandongan
sa asul nga pandong sa panganod

naay dalan subay sa daplin
sa suba paingon sa dagat

gabuswak ang mga gumamela 
alayon sa kasagbotan
samtang natanggong ko 
sa kamingaw ning lawak

bisan nia pa sa ngilit sa paglaom 
unta dili ko mabuak


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

light years

pagkahayag
pagkaduol
sa mga bituon
apan kutob ra kita
sa pagtutok

pagkatam-is
pagkaduol
sa atong kagahapon
apan kutob ra kita
sa paghandom


-- GRATIAN PAUL R. TIDOR
Dipolog City, Philippines

4.25.2013

ang pagsulat og balak


Kon magsulat ako og balak, di ko buot
nga sama sa usa ka singgalong*--nga modakop
sa mga pulong ingon sa mga tukbonon
pinaagi sa pagkamalimbongon.  Di ko buot
nga mangalaw sa kangitngit.  Hinuon,
buot kong adto ako sa usa ka ngitngit nga lawak
uban sa usa ka gamay’ng lamparilya
ug magpaabot nga ang mga pulong modayon--
sama sa mga anunugba nga moliyokliyok
sa iyang gamay’ng kasiga.


* singgalong: fox   

-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA

tubag ni Psyche sa dihang mibiya si Kupido


Niingon ka
dili katuhoan ang gugma
kon wala’y pagsalig.

Wala ba ka 
mosalig sa akong gugma
bisan nakit-an na tika?


-- MA. CARMIE FLOR ORTEGO 
Talalora, Samar, Philippines

4.23.2013

ang painting nga nakita nako sa encarta website: pinasubay sa "Écuyère aux Colombes" ni Marc Chagall


Gidibuho nimo ang wa'y 
kataposang lupad
sa nagtualing salampati,
gikolora'g buwagaw 
ang gatagok nga panganod
apan pug-aw nga puwa
ang bulok sa hangin
ug yukog nga biyolinista.
Matag badlis nimo sa linya, 
milutaw ang tigmo ug
kagawasnon sa damgo. 
Matag wisik og lingin,
nahimugso ang tanghaga
nga dugay nang misalingsing 
sa imong kasingkasing:
ang kahidlaw sa kahayag, 
ang simangan sa kilumkilom,
ang kuninit sa mga dahon
ug ang hiwi nga pahiyom 
sa gahubong babaye,
naglingkod sa asno,
hilom nga nagtutok nako
samtang gitutokan ko usab 
siya sa mitapot mong kuwadro 
sa LCD nga mora bag, 
sulod sa iyang duha ka mata, 
nag-ungaw ko sa kakuyaw:
unsa mang orasa, 
asa mang dapita
kalit kong dasmagan 
sa kamatayon.


-- NOEL P. TUAZON
Dauis, Bohol, Philippines

basiyoBisan hubo, huwaton ko ikaw 
diri sa kaha uban sa laing 
mga botelya nga naglaray sulod
sa hinulman ug lingin nga 
kahaw-ang, maghuwat kon 
kanus-a nimo pun-on.


-- JIN D. GARCIANO 
Camotes, Cebu, Philippines

4.21.2013

pagharong sa hangin sa akong pagbangon


Niining lawom nga kagabhion,
natukas ang nipa sa atop 
ug napalid ang akong katulogon. 

Gilumsan akong duha ka dunggan
samtang gapasiaw ang unos.
Gipatin-aw ko ang laylay sa ulan.


-- MICHAEL U. OBENIETA 
Topeka, Kansas, USA 

hubad sa gitagik nga awit nilang Alan ug Marilyn Bergman nga giduyogan ni Michel Legrand


What Are You Doing the Rest Of Your Life?

Unsay imong gibuhat sa nahabilin mong kinabuhi?
Habagat ug amihan ug sidlakan ug kasadpan sa kinabuhi mo?
Aduna lang ako'y usa ka hangyo sa imong kinabuhi
Nga igugol mo kining tanan kuyog kanako
Ang tanang panahon ug higayon sa mga adlaw mo
Ang tanang mga singko ug diyes sa imong mga adlaw
Tugti ang mga rason ug rima sa mga adlaw
Tanan magsugod ug matapos uban kanako
Gusto kong maaninaw ang nawong mo
Sa matag matang sa kahayag
Sa balisbisan nga bulawan ug
Mga kalasangan sa kagabhion
Ug kanus-a ikaw gatindog atubangan
Sa mga kandilang gabarog sa usa ka sopas
Oh, pasagding' ako ra ang nakabati
Sa gihimo mong hilomong pangandoy
Kadtong mga ugma nga naghulat sa ilawom sa mga mata
Sa kalibotan sa gugmang gitipigan sa imong mga mata
Akong pukawon ang nahitagpilaw sa imong mga mata
Magkinahanglan og usa o duha ka mga halok
Lagbas sa kinatibuk-an kong kinabuhi
Ting-init, tingtugnaw, tingpamulak, ug tingtagak sa kinabuhi ko
Ang tanang akong mahandom masubay ning kinabuhi
Mao ang tibuok kong kinabuhi uban kanimo.


-- MELQUIADITO M. ALLEGO
Palm Harbor, Florida, USA   

4.19.2013

roro, gikan sa el nido paingon sa puerto


dili ang gilay-on
dili ang kaabogon

tapad tang duha
ning atong panaw

dili ang mga angaton
dili ang mga dulhugon

tapad tang duha
ning atong panaw

dili ta masaag
dili ta magbuwag 


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

saari ko, pangitaa ko


Napukaw imong pagbati sa kahinanok 
sa akong kasingkasing. Wa’y banagbanag 

imong damgo. Wa’y kilumkilom 
akong gugma. Sama ta sa mga bituon 

nga gihiusa sa kangitngit. Ug ang kahayag
gikan sa suok nga gilawmon sa kamingaw, 

moawas inig tugaw-awit sa atong hagok.


-- DENNIS S. SARMIENTO
Maryland, USA 

4.17.2013

takdol nga bulan


Ning gabii sa takdol nga bulan, 
akong nakita nga ang kahayag 
sama’ng midan-ag
sa mga harianong kabalayan 
ug sa mga payag.  Sa ispoting
nga katawhan nga nagpadulong 
sa mga piging ug mga pagsaulog.
Sa mga bulingit ug tastas
nga kabataan nga kasaw’ng
nanagdula sa abugong 
wanang.  Sa sapa’ng puno 
sa gilabay’ng mga hugaw.  
Ning gabii sa takdol nga bulan, 
mao ra'y mahimo’ng 
kasalohan sa tanan--
ang natibuok nga bulan
kansang kahayag molukop 
ning gibahinbahin tang kalibotan. 


-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA

kon nganong usahay dili tinuod ang damgo


Gabii, nagdamgo ko.
Usa ka damgo nga
Daw tinuod gayod
Nga morag dili gayod
Damgo.
Ako kang gihikap,
Gihagkan, gigakos sulod
Sa akong damgo. Ang kalibotan
Libot nato usa ka madamgohon
Nga damgo sa nagkiay-kiay
Nga tabanog ug bulak sa Mayo.
Nakaingon ka—
Dili kini damgo!
Apan misupak ko. Ug tungod
Sa imong kakulang sa pagtuo
ug tungod sa akong pagsupak napukaw
Hinuon ang nindot kong
Pagdamgo.


-- OMAR KHALID
Metro Manila, Philippines

4.15.2013

pasidaan 2

i
Moluklok sa tutunlan 
sa kahilom ang mga dili
mabungat nga kahadlok.
Bulawan ang kalayo 
sa matag aping, 
ug ang pangandoy 
mga pungpong 
sa balhibong modagit 
nimo paingon sa dag-om.

ii
Mamilit ang gagmayng' 
pako sa mga alibangbang
sa hangin inig buka
sa kiyuom mong mga ngabil.
Mao nang kinahanglan
nimong danihon
ang pulong sa kahilom.

iii
Molutaw ang bangaw,
mokutay sa imong duha
ka gagmayng palad
ug moulbo ang kahayag 
inig piyong sa mata.

(kang Mitzi Lungay, nagtuo nga ang kabalaka mahupay pinaagi sa yoga)


-- NOEL P. TUAZON
Dauis, Bohol, Philippines

tutok


Ang tinutokan sa bata halayo,
mahimong abton ang unahan lakip na 
ang mga katuigan. Sama sa iyang pag-aninaw
sa dagat nga mahimong mobira niya 
hangtod madagsa siya sa pikas
isla sa iyang mga damgo.

Busa, basin lahi ang makit-an
sa mga tiguwang sanglit bitaw 
mabantayan nako si Lola Borin nga magtambo 
sa may pultahan, ug modayon man siya
og tak-op sa iyang mga tabon-tabon
nga mao ra ba'g iyang gipugngan
ang taob sa kagahapon.


-- JESSREL E. GILBUENA
Bantayan, Cebu, Philippines

4.13.2013

hubad sa balak ni Russell Edson

 Pan

Ganahan kog hitsuraan nga pan. Pan nga masinugtanon. Klase sa pan nga mapalgan sa mga damgo sa kagutom.

Ug pila ra may estorya, nahimamat ko ang ingon niini nga pan. Nanuktok kog pultahan (usahay ako ning buhaton aron mapraktis ang akong mga buko sa tudlo) unya ang miabli usa ka babayeng naglanay, nagluspad lang ang agi (morag harinang gitubigan na apan wala pa maluto, wala pa gani mamasa), nagkugos og hitsuraan nga pan.

Giingkib nako ang pan ug kini mihilak uroy dayon... 


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO
Manila, Philippines

dead stars


Nagpadayag nako 
ang usa ka basahon
nga ang makita natong mga bitoon
salin na lang diay 
sa iyang kahayag, dugay na 
nga nahanaw ug wala na
dihang tungora.

Mao tingali 
nga bisan hagbay ra kang milakaw,
sa kanunay, ako gihapong malantaw
ang imong panagway.


-- GRATIAN PAUL R. TIDOR
Dipolog City, Philippines

4.11.2013

kintsukuroi

1.
Gadanghag, buwan
sa sidlakan nakay-ag--
Abong bulawan.   

2.
Dughan nasamad.
Ang gibantog nga langgam
Dinhi manukad.


-- MICHAEL U. OBENIETA 
Topeka, Kansas, USA

kambyo kontrapuntal sa haiku nga "kintsukuroi"

kumpyansang bulan
napusgay ang kaulay
bulawang ulan

panumpang buak
sigon sa kapalaran
panudyang gilak


-- MELQUIADITO M. ALLEGO
Palm Harbor, Florida, USA

4.09.2013

pagkabanhaw, 1983


sukwahi kay wala mi
makapudyot og easter egg

nangasaba pa gani 
si tatay nganong wala
matugway ang kabaw

gitakda namo ang paglibwas
sa atop nga nipa sa kamalig 
aron dili mabasa ang mga sako 
sa humay nga galumbay

kaayong ibagutbot pwera
gaba nganong pabilin
ning dapita nga gapalabi 
bisan karong dominggoha 
ang dag-om ug talithi 


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

si Hudas ngadto kang Kristo kapin sa duha ka libo ka tuig ang milabay


Wisiki intawon ko 
Sa imong pasaylo, pastilan,
Bisan na la’g sama pa ka 
Daginoton sa usa ka lugas 

Nga mumho. Kay bisa'g ikaw 
Mikayab na, ania ako
Padayon pa sa pagsukarap
Sa kinalawmang kamingaw.

Sala ko ba diay kon 
Sa sinugdanan pa lang
Gitakda ko sa langit, gisangpit
Nga mabudhion? Di pa ba diay 

Sarang nga gaaso-aso
Ang akong anino, gidangdang 
Hangtod sa dayon nga
Dilaab? Hangtod karon, 

Lakip ba diay sa dili maugdaw 
Ang akong ngalan, balik-
Balikon og balikas samtang 
Gabukal ang dugo sa kabugnaw?


-- GINA MANTUA-PANES
Cebu City, Philippines

4.07.2013

ed


karong tigmi burles nga buntag
way misulod-gula sa salag

karong tindog-tindog lang udto
way nisanting nga maghingudto

karong gabii ang bisagra
nanggahi tumar sa viagra


-- MELQUIADITO M. ALLEGO, JR.
Palm Harbor, Florida, USA

berano


Nagkahuot ang alimuot
karong udto, ug buot ko 

nga matin-aw unta 
ang akong hunahuna, 
labi na ning panahona. Apan
ikaw nga naghigda tupad 
nako--ikaw ang bugtong isla
taliwala sa nagkatag kong 
dughan. Kon dagat pa unta
ako, hagbay ra untang 
nahagkan ang imong 
baybayon. Bisan tuod 
nasaag ta sa pagbanlas 
sa panahon, mahimuot ko 
kon mabati mo gikan ining 
tanan kining hapuhap 
taliwala sa kaigang 
sama sa unang uwan.


(alang kang Margaret Fabian)

-- TON DAPOSALA
Cagayan de Oro City, Philippines 

4.05.2013

hubad sa balak ni Hafiz


Usa Ka Lungag Sa Plawta

Ako

Usa ka lungag sa plawta


diin ang tayhop ni Kristo moagi--

Paminawa kining

Huni.


Ako ang konserto


Gikan sa baba sa matag 


Binuhat

Nga nag-awit duyog sa di maihap 


nga mga Nota.

Gihubad ni:
-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA

hubad sa balak ni Mary Oliver


Pagduaw sa Lubnganan
Kon maghunahuna ko sa kamatayon,
usa kini ka hayag nga dakbayan
diin, matag tuig, nagkadaghan akong
nailhang panagway

apan way bisan usa nila
ang nakamatikod nako,
bisan pa man og buot unta nako nga mamatikdan,
ug kon magsugilon sila,

nga mora'g maguwang ra
sa hunghong,
usa kini ka wa mailhing pinulongan—
Makakuha ko sa tuno

apan wa koy masabtan bisan usa ka pulong—
ug kon tukason nako akong mga mata
mobungad sa akong atubangan
ang kahibulongang patag, ang mga maanindot nga kahoy.
Ug ang mga bato.


-- GRATIAN PAUL R. TIDOR
Dipolog City, Philippines

4.03.2013

ang gugma mobiya


Ang gugma mobiya apan magbilin og ikot.
Di lalim ang kahapdos sa gibinlan niini.
Way gugmang di mobiya, apan naay mobalik,
Naay mobalik nga diay mobiya pag-usab.

Di lalim ang kahapdos sa gibinlan niini,
Mamula manghugot mosinaw daw bungang hinog.
Naay mobalik nga diay mobiya pag-usab.
Sa makausa pa dag-on kita sa kasakit.

Mamula manghugot mosinaw daw bungang hinog,
Maanindot tan-awon apan angay tagoan,
Sa makausa pa dag-on kita sa kasakit.
Sa kanunay way nakat-onan ang kasingkasing.

Maanindot tan-awon apan angay tagoan,
Wa kita masayod sa dagan sa kinabuhi:
Sa kanunay way nakat-onan ang kasingkasing.
Angay hinumdoman kining maong pagtulon-an.

Wa kita masayod sa dagan sa kinabuhi,
Way gugmang di mobiya, apan naay mobalik.
Angay hinumdoman kining maong pagtulon-an:
Ang gugma mobiya apan magbilin og ikot.


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO
Manila, Philippines

pasidaan 1

i
seguroa'g sikop ang ulo 
kay kon unahon 
nimo'g signit ang ikog 
maputol kini ug 
mokitiw lang sa panakla 
ang imong kabudlay

ii
kinahanglanon nimo 
ang sibot, pukot 
kun di ba kaha 
tirador ug paon 
sa imong pagpanakop:
modagan gyod 
ang tanang gukdon

iii
daling iphon bisan 
gani ang nagrambol 
nga bituo'g buwakaw 
sa langit kay sa 
manikop og aninipot
aron isulod sa botelya 
kay ginganlan ka'g 
wakwak nga way suga 
sa matag gabii nimong 
pagbalbal sa tanghaga


-- NOEL P. TUAZON
Dauis, Bohol, Philippines

4.01.2013

epistola


nitidlom ang kahilom
nagsukod sa wa'y kataposan

nga balod sa gataob nga panumdoman
sukad sa batoong baybayon diin

napapas ang natagik natong mga tunob
sama sa pagkapukaw gikan sa damgo

nga mikagiw ug giapas
sa naulahi kong kahiamgo

padayon nga gisanapan
ang akong dughan sa gabalik-balik

nga kanaas atol sa pagdat-ol 
sa atong palad taliwala sa kagabhion 

nga nikisaw ug niawas 
sa akong kamingaw


-- GILBERT INTERVALO, JR.
Bais City, Negros Oriental, Philippines

dodong sa tibuok kong kinabuhi


Unom na ka tuig ang nilabay, sumad
niadtong kaadlawon diin gihatod ko
ikaw didto sa surgery room tungod
sa usa ka dinaginot nga paglaom:
nga basin na lang niining higayona
maluwas ang imong mga mata. 
Nga dili bukotan og kangitngit
ang imong mga kalimutaw. Human
sa walo ka oras, giuli ikaw 
sa duktor kanako nga nahinanok
sa anesthesia. Ang imong mga
mata nanghubag. Ang imong
ginhawa nanghupaw daw
gikawot kini gikan sa mga gamut
sulod kanimo. Samtang ikaw
nahinanok sa imong katre, gihan-ay
sa duktor ang sugilanon nga 
naghinapos: retinopathy 
of prematurity, scleral buckle, 
vitrectomy. I did everything
I could to save his vision.
I’m very sorry.   
Niadtong higayona nagtipasi na
sa bintana ang sidlak sa adlaw
ingon sa nanghunat kini
sa nagsingabot nga pagsawop.
Gihapuhap ko ikaw. Gilaylayan.
Giam-aman. Ang akong mga mata 
nalumsan sa tanan nga dili makit-an 
ug dili masawod. 

-- CORAZON M. ALMERINO
Los Angeles, California, USA

Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.