5.22.2014

dinhi diin kita nahidangat


dinhi diin kita nahidangat
halayo sa balhiboon nga hustisya
hagip-ot ang lawak
linapi ang mga bungbong niini nga sarang 
himoong panglansis sa mga saad
apan sa atong paglusad sa tugkaran
ila kitang gisabwagan og kahayag nga hapdos 
sa atong mga mata
nga dugay nang gilaming sa kangitngit
unsay kapuslanan niini
gamiton ba kini aron matanggong ako
alang sa lain na usab nga litaniya sa mga pangutana
ang mga pasangil dinhi
naghubit sa karaan kong kinabuhi 
mga kalapasan nga mahimong ipahid ni bisan kinsa
apan dili kini mao ang sumbong batok kanako karon
mao nga sayod ako nga dili magkadimao 
ang akong mga tubag
apan andam ako nga sukitsukiton 
atubangan sa katawhan
andam ako sa panghimaraot ug biaybiay
mapasalamaton ako sa tabang
sa tinuod lang nahimuot ako nga nagpalandong
sa kahigayonan nga mapugos ako
sa paghinumdom


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO
Dhaka, Bangladesh

No comments:


Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.