12.05.2015

tigulang bako


ang mga tuig nga bug-at kaayong mitungtong
sa gabok niyang bukobuko
nakabawog sa kanhing tuyhad nga panglantaw
gilakaw ug gilakat niya siya sa ulodnong
linaktan nga ang matag aginod
sa matag lakang maoy hapo nga pangagho
ang luyang bikang biyaan sa kumpas ug hayon
sa nagdaling mga gutling
namathay ang mga ugat sa namalikhawng kutas
ug ang mga lapalapa nangubal na
sa kaguliyang sa mga abog sa kasinatian
mao kini ang iyang paglingla sa kamatayon
mao kini ang iyang pagkawili sa kinabuhi
naglakat nga nagduko nagtutok
sa tabunok yuta nga motabon
kay nagpangamay na ang kampanaryong bukog
ug siya wala mahadlok sa dupa sa mga bunbon
nga giukay sa namiyahok nga mga pilok
unsay iyang pangitaon?
kaniadto ang tinugkaran sa alak ug rosas
tuyhad kaayong lantawon sa unahan
kanus-a ang sanga naghangad pa sa langit
diin ang kawayan wala pa mangguod
ug karon siya naglakaw lapoy nga gikutas
nga nagpas-an ug naglukdo sa mga agup-op
sa mga kalendaryo sa nagsiglong katuigan
naglakat padulong sa nabalikong kahaponon
kaha nangita sa dili gayod hikit-an kay
wala masayod nga ang tuburan sa kabatan-on
dugay nang mihubas  ang inalisbo sa alak
ang alimyon sa rosas nanimbalagaw na didto
sa sumasalop nga adlawng bako


-- MELQUIADITO M. ALLEGO
Lake City, Florida, USA

No comments:


Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.