11.30.2016

ang pagbalik sa kagahapon


Ang takdol nga bulan maoy katipik sa kinaiyahan nga mahimong dili nimo mamatikdan (gani, dili mosantop sa imong hunahuna) sulod sa hataas nga panahon. Ang imong mga adlaw ug gabii magpabiling hingpit (o haw-ang) bisan wala kini. Dili igsapayan kon kapila ka na mahiatli niini, sa usa lang ba ka higayon o sa makadaghan. O diin kaha. Apan mahitabo nga usa ka kilumkilom niana samtang nag-alindasay ka sa may tamboanan, naglatagaw ang pangisip o kaha nagtimbang-timbang og usa ka hinungdanong desisyon, mokalit lang kini pagsubang sa imong atubangan, agresibo nga modutdot sa imong nawong—mapahiyomon, lamurok, himsog, nanghimisong—ug diha-diha kalakbit na usab ang takdol nga bulan sa imong kinabuhi.


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO                                                                                                       Dhaka, Bangladesh

No comments:


Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.