11.30.2016

triptych: kinapyotay


i.

Kon kanus-a ko
nihunong,
mao po’y imong
pagsugod
og kiyod. Nabinat ko
sa imong pagkapyot
ug nipadayon pod ka
sa pagkapyot.
Ning higayona,
palaman ra ko
sa imong duha ka paa.
Sa imong ngabil,
napuga gyod akong abaga
samtang gipulihan
sa imong gininhawa.
Nabungol na ko
sa imong inagulo.
Apan sa dihang gililoan
pagtila, mial-al ko.
Dayag ang sulirap
sa imong panan-aw
inig pas-ok nimo
sa kinlaw nga baraw
sa akong bugan.

Aguroy! Nabalintong
ang kuwarto
dihang nasintada ko
sa suhito
mong pagsagunto.
Matag pantok
nasamot ko’g kaluklok
sa higdaanan.
Bisag tuod nalit-ag
sa imong kabug-at,
mikapyot ko nimo
daw gabitay sa pangpang
sa hubag mong dughan.
Dinhi pod sa akong dughan
nalakrahan og patik
sa kalumo sa imong paghapak
ug pagkumkom. Imo dayon
gipuwas ang pungpong
sa mong buhok.
Ug sa akong panan-aw,
mora ka’g pati
nga nakalingkawas sa hawla:
nag-alindasay’g kapakapa
duyog sa imong paghingal.
Nagkab-itay tang duha
ug atong atngal midikit.
Nagbalod-balod
ang binag-id
sa dughan, bugan
hangtod miiktin,
miigking, mikirig,
nakilat, nasiak
mibugwak.
Samtang ikaw
misibaw—
nikawan
ngadto sa kawanangan—
ako mibusikad ngadto

sa nagkatag nga kabituonan.

ii.

Kabisado na ta.   Kabisado na
                      sa mga ingon ining
eksena—
                  galimod lamang
sa kahilom.
Naminawra ta
sa kukabildo
sa atong kumingking
nga nagpaseyo sa boulevard
sa imong tiyan. Arang-arang pa
tingali ilang lakaw kaysa gipakita
sa liking samin sa bungbong,
diin tataw ang tanang nangakatag.
Tingali, nipatim-aw nga ingon ani na ta
katipak nga gaabot gihapon
ining matang sa pagsabot.
Ug kalit ka nibagutbot
sa extra kilo nga nadugang
sa akong bilbil.
“Tambokikoy na man ka, doy!”
“Ikaw pod, hubag na imong tutoy.”
Ug gitubagan dayon ko nimog hapak
nga gipakapinan pag tanday-tanday.
            Sa atong kahawoy, mikagay
            ang kalaay dinhi sa higdaanan.
            Sa tanang buot untang pakisawon
sa higayon, niuyon lang ta
dihang naghabol ang kahilom.
Mintras wap-a nibagting ang takna,
naunlod ta sa isig-usa natong unod.

iii.

Ugma, mopadayon lang gihapon ang takna.
Wala ta’y ibilin nga saad sa isig usag-usa.
Ugma, igo lang hilam-oson kining kagabhion.
Mogawas ra ta sa kuwarto. Gaalsa lamang

sa tagsa-tagsa natong kabug-at. Way pulong
bahin sa panamilit nga mopilit sa hunahuna.
Ugma, mangutingkay napod ko’g pulong
sa wanang samtang gahayhay’g mga sinina

para sa sunod semana. Ug walay mansa
ug buling mabilin gikan ining panag-uban.
Ugma, ang imo lang magasto maoy palaliton
sa bag-ong sayal nga hagbay mong gitinguha

sa Forever 21 o kaha panggatas sa baba
nga gapaabot sa inyoha. Ugma lahi na pod
nga dagway atong ipakita. Lahi napod
nga mata nga modagit sa atoa.

Lahi na pod nga kamot atong mahawiran.
Lahi na pod nga ngabil atong malambigitan.
Lahi na pod nga sugilanon atong madunggan
ug lahi napod nga kalipay ug kasakit

akong mabalak. Lahi ra gyod ang ugma.
Mao gyo’y gibalikbalik nako’g ingon
sa akong kaugalingon samtang gatutok
sa kisame. Mohilam-os unta ko daan

apan nabati ko ang imong pagkapyot.
Daw naalimungawan, nilingi ka nako.
Mihunghong, “ayaw lang usa. Ugma na...”
Mihunong ang takna. Sa akong katingala,

ayha pa ko nakabantay sa lamok
nga taod-taod na gapista
sa atong unod. Ug gisubayan
nalang nako ang naandang huni:

diha sa nihit nimong paggimok
ug pagyamyam samtang gahinanok
dinhi sa akong dughan.


-- TON DAPOSALA                                                                                                                         Cagayan de Oro City, Philippines

No comments:


Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.