6.11.2017

ang babaye nga nag-shorts sa hunasan


Sa sinugdanan mga mata ko misuroy sa kapunawpunawan
Way kahulogang nasikpaw mingpatighug sa nag-urong nga dagat
Panagwayng asul kalapad daw ang gidak-on sa akong kahinam
Pag-ubog sa garay sa iyang tubig nga gipugngan sa unahan.
Inihap sa hangin mingkawas ang rima sa akong mga lakang
Subay ning gamayng dalan-dalan nga namidpid sa kabuntagon.
Miawit ang kabugnaw nga nanuhot-suhot sa ugat sa huyuhoy
Nga mihapuhap sa akong tingkoy sa akong ilong mipauraray.
Kadaghan nga nakauna nako dinhi ning buntag sa banika
Mga kanding nanibsib na sa mga dahon sa nagkurog nga sagbot
Umog pang mga yamog nagdahinggay sa ilang mga ngabil
Mga piso namiyagak nanaglutos sa himungaang nagdali
Mibalingis luyo sa libon kaha may mga pagkaon sa kinabuhi.

Mihunong ko sa kilid sa pangpang nga nag-um-om sa kamingaw
Apan kalit may mitamla mibuak sa namangpang nga kahilom
Ako karong nakita ang babaye nga nag-shorts naglakaw-lakaw
Kauburon sa paa kaugdo sa sampot may ritmo iyang mga lakang
Mga tiil daw gisapwang sa mga lim-aw nga iyang gipanumban
Kalalik sa iyang lawas nimpa siya nga mitungha sa hunasan.
 Iyang blouse nagyapayapa hangin nanguot sa hamis nga hawan
Milagdas ang lison nga hawak mibawod dihang siya mitikubo
Nanghinol og mga kinhasong nanagkibotkibot sa iyang palad
Mga sihi buwan-buwan daro-daro litob ningbaiid sa iyang tudlo
Gikumot niya gibalibag sa halayo gisawo sa napugwat nga dagat.
Mitindog milingi-lingi kahawan sa hunasan sa iyang atubangan
Akong kahinam nakutaw dihang blawos sa tubig mitimpasaw
Sa hinayhinay mihinol-hinol pa sa kilid gipugnit ang ulo sa
Dawo nga zipper nanilap sa panit kalit minganga nahaplot, ayay!

Miuntol akong kalimutaw di makatuo sa ako karong nalantaw
Daklit ra bang miatubang duha ka bugon misanting sa hangin
Di kapugngan sila minghakop misanaw sa akong panan-aw
Manulonda siyang nagduas langit nga naghukas sa kabuntagon.
Gigugod sa huyuhoy kay siya midagan ngadto sa ngilit sa lawod
Kalami tang gukdon ug hakpon gupukon sa akong mga bukton
'Pan takulahaw siyang nahapla gibunlot sa mga balod nga gutom
Kalit kong nasagmuyo kay kawhat ning handurawan napakgang.
Ang pangpang migimok may Adan miguho way sapot nagdagan
Ang dagat mibukal buot motabon sa duha karon nga nagtapot
Bisan layo nabati kong agulo sa daghong sa napuwak nga buwak
Nag-igot-igot gud ang tubig nagpanglugti daw pangpang nabuak!
Mihangad ko’g balik, sa unahan nahunlak ang kapunawpunawan.


-- ERNESTO D. LARIOSA                                                                                                                   San Fernando, Cebu, Philippines

No comments:


Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.