6.27.2017

apan niini nga kalagmit


Unta mao na kini ang naghinapos.
Usa ka yugto tubag sa pagpanuko.

Human sa napulo ka tuig,
ania gihapon ikaw, namasin
nga modagsa ang liboan ka mga
hangin nga mosapnay kanimo
ngadto sa kinatumyang kaway
sa gipangtipak nga hayag. Usa ka
padpad layo sa naandan. Tim-os
sama sa ugma.

Duol sa imong gitindogan karon
mga kagingking nga ningbalikos
sa panas. Mga sagbot nga nanglipang
gihapon sa huwaw. Ang alimyon
sa kalachuchi taliwala sa kalangsi.
Ang bugtong kabilya nga ningsiwil
gikan sa kinailadmang yuta. Ug
ang nahimugsong pagkakaron nga
galandong sa pultahan.

Walay makasugid kanimo kon nganong
adunay kaabli nga dili mohangtod.
Kon ngano ang matag tunob
mokabad sukwahi nianang naghinapos
nga pahat. Kon nganong mapugsanon
makigharong ang tanang giluom taliwala
sa tanang hayag, sa tanang gihalad.

Imo kining higayon. Karon. Apan,
adunay panaad ang pagpanuko
nga dili ikatugyan sa ugma.
Agay sa gisandayong kagabhion.
Ang bugtong gihambin. Idlas
sama sa hangin. Malungtaron
sama sa mga bituon.


-- CORAZON M. ALMERINO                                                                                                             Los Angeles, California, USA

No comments:


Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.