10.07.2017

1988: usa ka pagpanamin sa ngalan sa akong amahan


Tin-aw ang dagway— daw langit ang kahilom—
sa nahinanok likod sa gabantaw nga samin.
Samtang galumba pa ang kilat ug
dugdog, dili nako matugkad nga managlahi
ang kalinaw ug pag-inusara. Ug dili kini
makita sa mga mobiya tadlas sa katuigan.

Isip usa sa mga sinalikway, ako
dili mo mabasol kon nasuhi
sa imong pagtuo: ang bugtong bahandi sa tawo
dili ang pagtigom og mga binhi. Wala baya’y
magmadaugon sa tanang imong gilabyan
kay ang kahilom nimo karon
dili makasubay sa kapakyasan,
gawas lang sa wala mo nakita: gaalirong,
gapadayon sa tagsa-tagsa ka dalan hangtod

Nagkaabot sa usa lang ka higayon.


-- DENNIS S. SARMIENTO                                                                                                     Baltimore County, Maryland, USA

No comments:


Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.