6.05.2014

ngadto sa hangin


Lisod mo ako’ng bali-on
kay ako kawayan--
ang akong mga bulos ug lawiswis
bisag huy-ang ug way pagkatigson
makamaong molihay
sa mabangis mong mga tamparos.
Kon ang kalibotan gipanag-iya lang
niadtong mga labing kusgan,
nan, unsaon mo man pagbuntog
kadtong mas labaw’ng kusganon
kay kanimo?  Ang paglihay
dili pagpakatalawan kondili
usa ka paagi sa pagpakigsangka.
Kay ang tanan ingon lang sa hangin
nga lumalabay. Ug kadtong 
makamaong molihay ug wa mabali 
sa iyang mabangis nga pag-agi, 
mobalik pagtuyhakaw
ug magpabilin sa ilang pagbarog.


-- URIAS A. ALMAGRO
New Berlin, Wisconsin, USA

No comments:


Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.