10.10.2015

ang pag-usab niini


Dili tablahon sa taghap-taghap.
Dili mosalir ang siprahanay. 

Walay sulagma niini nga tahas. 
Adunay gihinginlan. Adunay nihulip.
Adunay nihiwa sa hangin. Adunay 
mga pako nga ningsaghid sa kagingking.

Sama sa syensya, kupayon
ang mga balod aron pangitaon
ang ilang tumoy. Sawmon
ang ngiob nga lilo aron dughiton
ang mga salin sa nangabungkag.

Sama sa daman, ang dili kahinganlan
idulog; itambid sa yamyam aron 
iyawat na lang dalikyaton sa alindahaw
og tabyog ngadto sa kundatang butbot. 

Daw wala'y kahumanan kini nga lambod.
Sa matag pamay-on  nga giusab, 
ang mga kalibotan nangatipak 
sama niining gipangtisok sa yuta
ug nianang galutaw dinha:
mga sinugdanan, mga bunyaganan. 


-- CORAZON M. ALMERINO
Los Angeles, California, USA

No comments:


Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.