10.24.2015

pagpasaylo


Kon kinasingkasing, dili kini 
molaktod og tul-id nga agianan.

Subayon niini ang mga tunob
sa taligsik nga gapanon dinha
sa ganghaan sa bukid aron
mohunat-- molayat nianang
mga bintana sa lasang diin
sa makausa, sa ninglabay
nga mga katuigan, ningsiwil
ang inyong mga naglambod
nga pusod. 

Bisan ang himantayon
nga mga dahon wala'y nakutlo 
sa inyong gipangtipigang
sugilanon. Inyo kining
gihalad sa mga sapa 
sulod kaninyo daw
kaluhang mga gapnod
nga namasin og kapuy-an. 

Gikan sa lasang, kini
ningkagiw nianang tugkaran
sa mga lapok diin usa kaninyo 
natintal sa talagsaong gahom sa
paghagpat sa mga tinipig
aron isawsaw sa kinauyokan
sa kalaksot; aron isalibay
sa tibuok palibot daw mga iti
sa uwak.

Dili tul-id ang dalan
sa pagpasaylo. Dili kini 
kinutlo gikan sa kahuyang.
Hinunoa, kon kinasingkasing, 
makigharong kini sa mga hinungdan. 
Dili kini mopiyong sa matuod.
Dili kini magpatingal og maymay.

Sa pipila ka higayon, moduaw kini
ngadto sa lubnganan aron kubkubon
ang mga panas. Iyang kamkamon 
ang matag bukog, tapukon, 
daoban aron isalibay uban 
sa mga gihay dinha sa luna 
taliwala sa mga gangis 
ug mga alibangbang. 


-- CORAZON M. ALMERINO
Los Angeles, California, USA

No comments:


Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.