3.07.2018

sphinx: usa ka mangtas nga tahas ug ang tulo ka tulobagon sa pag-ila


Sutaon nato ang mangtas nga dili ingon nato:
Pak-an ang liyon nga lawas bisa’g iyang dagway 
Hayan tawhanon. Dili unta ta maluya, moduko 
Ining atong kahadlok nga kuyaw baya mangunay--
Ngaab nga molanog sa langob-- diin gababag ang
X, gahudlat sa panan-aw natong salimuang. 

Tag-ana nganong ilado ta sa mga taga-laing planeta!

Sabton nato nga kanang bangaw usa ka taytayan
Padulong sa suwaw nga kahibalo sa pagtutok--
Hangad nga pagharong sa tanang wala pa nailhan.
Intawon, padayon pa tang ganganga ug gahagok
Nga saag. Pastilan, pabilin tang’ bugok kon puros
X ang marka sa papel: mapa nga baga’g anuos.    

Tag-ana nganong ilado ta sa mga taga-laing planeta!

Subayon nato ang giyamogan nga mga tunob
Palayo sa mga bugnaw’g dugo (mobukal dayon,
Humok lupig pa’y lapok ug kanunay lang gataob
Ilawom sa dughan). Kini ang atong pamation,
Nawngon nato’g tubag bisa’g makalibat ang hagit:
X nga tanghaga, gapanilap sa atong kangitngit.

Tag-ana nganong ilado ta sa mga taga-laing planeta!


-- MICHAEL U. OBENIETA
Topeka, Kansas, USA

han(d) solo


Iniggawas nako sa pultahan, 
makit-an ko ang imong dughan 
sa sulod sa puti nga sando 
sa nagpakigol-kigol nga silingan 
nga gabisbis sa iyang tanaman. 

Inigsakay nako sa rela, mawani 
ang akong kalag sa hamis 
mong panit nga naa sa bukton 
sa kaabay nga teller kansang
aping sihag ang kaputi. 

Inig-abot sa Jollibee 
sa eskina sa Corrales Avenue
masalaag ko sa imong kahumot 
dihang milabay ang usa ka estudyante
nga gatila sa hot fudge sundae. 

Samtang gakaon ko’g burger
akong nasapon ang imong paniid. 
Gasilak gikan sa kalimutaw 
sa usa ka nurse. Gamanyamanya. 
Gapa-sweet-sweet sa patikon niyang uyab. 

Sa pagbarog nako miabot ang cashier. 
Nagdala sa kuwang nakong sukli. 
Sama sa imong pagtando-tando, 
namuwa ang iyang aping sa pagpahiyom. 
Tataw bitaw sa name tag kinsa siya

apan naamang ko. Miuli na lang ko 
kaysa mopadayon og duhiraw 
sa way-tumong nga kahidlaw.
Sa pagtugpa sa higdaanan, naa na pod ka
motungha tadlas sa kangitngit. 

Wala na ko mahibulong sa imong pagduaw. 
Gakupot ko sa kandila samtang imo kong
giagbayan. Nagduhaduha ko’g subay 
sa madulom mong laraw. Apan sa imong 
hunghong, nabanhaw ang akong kabangis. 

Gikan sa imong inagulo nganhi sa akong dila, 
gibadlis nako’g pinakatay ang porma sa gugma 
taliwala sa mga hinol ug hapuhap hangtod 
nayagyagan ang kahaw-ang sa kinauyokan
sa kahiladman. Hangtod ang mga pulong

nga nagkampat sa kahilom mokuyanap.  
Mahimong awit. Makaamang sa langgam.
Madunggan ug masubayan lamang 
sa iring nga nakalingkawas 
sa iyang halwa.


-- TON DAPOSALA
Cagayan de Oro City, Philippines 

3.05.2018

kon swertihon koPaglabay sa usa ka libo ka tuig
Kining libro nga imong gigunitan mapulbos
Ang iyang buko-buko nga karon tuskig
Ug binugkos sa mga duga sa kahoy
Sa primero mabali ug dayon matun-as.
Imbis ang tingog sa pagpakli sa mga panid
And madungog mao ang mga dahon sa kawayanan
Nga gipalid-palid sa hangin.

Kon swertihon ko, ang mga titik nga tinta
Nga mangatagak motipon sa mga kudlit
Sa bato nga pagalantawon sa mga lumalabay
Nga moingon kini padulong sa silangan,
Kana sa kasadpan.


-- ESTER TAPIA                                                                                                                    Kathmandu, Nepal

ang pagpasaylo


Wala kini nagpasabot og pagbalik
dayon sa naandan. Ayaw
katingala sa imong sunod
nga pagbisita, wala na’y
andam nga panihapon. Hulat lang
moabot ra ta diha--
kanang mabusog ta balik
sa mga damgo ug agik-ik,
kanang maabtan na sab ta
sa unang kidhat sa kabuntagon.


-- DELORA SALES-SIMBAJON                                                                                                    Butuan City, Agusan del Norte, Philippines

3.03.2018

kon ang matuod mao ra karon
kon hunahunaon ang ugma
mahinumdoman hinuon nato

ang pagkatkat sa pangpang
diin mora ta’g gisuyop
sa tutonlan sa yuta lahos didto sa patag
unya nagkatawa ang mga bato
nga igo rang mobun-og nato

kon ang kagahapon usab
ang atong paklion
mabati nato kadtong nanakay kita
sa daang kangga nga gibira sa kabaw
unya nagabhian ta gikan sa usa ka pista
sa layong balangay

linaw na hinuon ang sapa
karon ug unya sa atong kahilom
nabatyagan nato ang paglukso sa isda
dayo’g tidlom hangtod ang katin-aw
igo rang taposon sa lubog nga kisaw


-- RIC S. BASTASA
Katipunan, Zamboanga del Norte, Philippines

takdol sa baybayonGiwaling mo ang nagsalag kong buhok
nga mitago sa nag-arko kong pahiyom,
gamit ang pinuti mong gipanaminan
sa wala’y pupamilok nga buwan.

Gihinol mo ang kinahiladman
tultol sa kalag dihang gimarkahan mo
ang balas sa tabonon kong baybayon,
dayo’g hunghong: “Langga, ikaw ra
ang akong higugmaon.”

Giligo mo sa halok ang nagbungdo kong
pusod lakip na ang nagsinug-ang kong awom,
dayon sawom paingon sa kinapusoran
ning gahimi nga baybayon nga wala pa’y
bisan usang nakatidlom.

Hangtod nga nasaag ta taliwala
ning labirintong himaya, ug wala na
makalingkawas sa taob. Natugkad mo
ang sag-od sa kantilado kong lawod.

 (alang kang Ton Daposala)

-- JAE MARI MAGDADARO
San Remigio, Cebu, Philippines

3.01.2018

ditirambo sa kalingkawasan

1

Malamposon ang atong pagpahisalaag sa dagat nga naglutos kanato.

Ug karon sa akong pagsugkay sa hangin ang akong mga kamot nahisama sa antigong mga propeta nga gilikisan sa hiyong nga mga serpente, ang tampalasang mga abyan sa kahoyng naghupot sa tubod sa kanunayng pagbantay.

2

O kaha nangugat ang mga dunggang gunitanan sa nalumos ang mga tasa nga nangapyot daw yamog sa pak-ang mga sanga sa kahilom—

Mao nga karon uyon ako nga angkonon ang akong ngalan sa sapa nga naglibot kanato sa dili pa ako pug-an sa iyang katugnaw.

Sumala sa nahisulat.

3

Gamitoyng linalang,

Ikaw nga naghulat na lamang sa kilumkilom, imoha na kanang akong gininhawa nga sama sa biyuos sa rosas nagalubog sa imong baba sukad sa adlaw sa wala pa ang kinaunhan.

4

Ug usab uyon ako nga duyog sa taghoy sa mga balod balhin-balhinon ta ang nagkaguliyang nga mga isla sa kalibotan ug palutawon ang lapyo nga lasang sa kahaw-ang

Sa lugot sa katulogon diin midis-og ang mga panganod.

5

Migamot ang akong mga tiil sa dili maugkat nga kangitngit ug sa akong tikod mibukhad ang layag nga gitagnang mosakmit sa klabe sa luspad mong mga tunob

Nga sa ngiob nga panumdoman maoy nagtimon aron mahiklin gikan sa pasipala ang awop nga gakit sa kahayag.


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO                                                                                          Dhaka, Bangladesh

ang pagkab-ot sa kinaadman


Nakab-ot na niya ang kinaadman. Sa pagkab-ot sa yamo,
naputol na niya ang ugat sa tanang kasakit, sa tanang kasamok.
Sa kalibotang puno sa kabanha, nakab-ot na niya ang kahilom.
Sa kalibotang lumalabay, nanimuyo siya nga way paghimugso,
wa’y kamatayon. Nakab-ot na niya ang yamo. Nagpuyo siya
sa uniberso, ug ang uniberso nagpuyo sulod niya.

Tungod niini, daghan ang mosaka sa bungtod diin siya nagpungko,
adlaw-gabii, sa pamasin nga matudloan sila niini unsaon pagkab-ot
sa iyang nakab-ot. Ug sa kanunay, ni bisan kinsa nga mangutana,
mao kini ang iyang tambag: “Ayaw ko ninyo lantawa. Ayaw ko ninyo paminawa.”
Ug namauli sila nga nangalot sa ilang ulo.


-- GRATIAN PAUL R. TIDOR                                                                                                      Dipolog City,  Zambonga del Norte, Philippines

2.27.2018

mao ra gihapon


Balik-balikon ra sa langit ug yuta
ang panaghiusa sa tanang kahilom.
Ang kinabuhi ug kamatayon
usa kapuol nga ritmo.
Ah, ulan! Ah, kahayag!
Timawa ang mga anghel
kay sa tanang panahon sila balaan.
Ug kining pag-abot sa kilumkilom
pasiuna lang sa urom.
           

-- OMAR KHALID                                                                                                                             Metro Manila, Philippines

pagbali: storycon sa fantaseryeng (dili) unta matinuod


Maningkamot molabong ang balili
nga giibot ug gipusposan
sa puthaw nga kabo
ug gilabay sa bato nga lasang.
Itanom sa balili iyang
kaugalingon
sa yutang ginunting ug gisalin.

Dili ilhon ang balili.
Tumban siya.
Luwaan.
Ilabay pag-usab.

Adto siya mapadpad sa agayanan
nga nailo.
Mokapyot siya sa tubig
nga dagiton sa ipo-ipo.

Kutasan ang balili.
Malipong.
Magtinga.
Magpakiluoy og pakitabang,

apan ugma,

ugma
mabuak ang bato nga lasang.
magisi.
Magpakitabang.
Mohangad.
Mohangad sa balili
nga namulak og nagpitik nga kasingkasing
ug namunga og ginhawa

kay natanom na siya
sa kinaadman sa adlaw
ug napalabong sa kamot sa ipo-ipo
sa yuta sa panganod
sa hardin sa langit.


-- DESIREE L. BALOTA
                                                                                                                    Talisay City, Cebu, Philippines

Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.