7.01.2014

footnote: unsa'y buot nilang ipasabot


bayot¹
ang²
ginoo³___________________________________________

¹ Ilang ingnon pirmi nga kinahanglang ilansang sa krus, silotan 
tungod makasasala sa iyang pagsuway pagsupak sa iyang pisikal 
nga pagkatawo.

² Sagad sugod nga pulong niadtong mga tawo nga nakahinumdom 
ug nag-ingon: Ang Ginoo nagpalansang sa krus aron maluwas 
ang sala sa kalibotan.

³ Magbubuhat sa tanan-- sa adunay kinabuhi ug wala, makita ug 
dili makita, ug kun kang kinsa buot isunod sa mga tawo ang silot 
nga kamatayon sa usa ka bayot.

-- JESSREL E. GILBUENA
Bantayan, Cebu, Philippines

No comments:


Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.