11.25.2015

ang kinaiyahan sa libak


Liyok ang taras niini: 
takod-takod, 
tagod-tagod.

Ang baligtos, kasagaran, 
kinaiya sa kagaw 
kansang tuyo mao ang pagtukob 
aron mogimok, mokuyanap, ug moulbo 
ngadto sa usa ka katalagman.

Sukwahi sa gituohan, ang kagaw 
adunay iyang paminsar. Ang iyang lihok
sa paglungtad sama sa mga sandayong 
sa hunahuna sa tawo. Nasayod ang kagaw 
nga sa kadugayan aduna ra gihapo'y motiros
kaniya, busa, iyang gilikopan ang iyang lawas
og mga tagiptip ug kiki. Iyawat na lang 
mahimo kining mga taming. 

Tungod kay tira pasagad ang kagaw,
dili igo alang kaniya ang paglata
sa itlog sa agta. Lukpon niya 
ang kalaksot. Iyang baba galamlam
og malisya. Manakod kini. Tinalikod 
o tinuwaray. Kinulirahay og laway o dugo.
Walay pili. Daghan ang mahiagom. Lagmit 
tibuok banay.

Ang nakalahi sa tunhay nga tawo 
anaa sa gipang-agay sa mga sandayong
sulod kaniya, nga maoy motulod
sa nisangad, nga maoy motubos
sa gilumsan, nga maoy motayhop
sa kahapdos. 

Wala'y katakos ang kagaw niini.
Iya kini sa tawo. Kaniya lamang.
Magtakod-takod, apan dili
motagod-tagod. 


-- CORAZON M. ALMERINO
Los Angeles, California, USA

No comments:


Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.