8.22.2016

talaadlawan nga akong napalgan sa lawting


Sa akong pagpakli sa giagup-op nga mga pahina giganoy ako sa mga pulong sa pagmahay paingon sa awaaw nga aping sa kahimatngon diin ang tren sa kahaw-ang mohasmag sa habog ug tig-a nga mga paril sa unibersidad nga miyam-id kanako lusot sa nga klase nga wala ko na tunghaa pauli sa diyotay nga mga imnanan sa sudlonon nga mga eskinita nga sa kanunay walay makatupong sa kamaabiabihon.


-- VICENTE VIVENCIO BANDILLO                                                                                                    Dhaka, Bangladesh

No comments:


Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.