1.01.2017

pagsud-ong sa nagsingabot


(alang kang Nanay Bebe)

Nabati ko ang tubag nga gihunghong sa hangin,
tubag sa labing lawom nga mga pangutana sa pitik sa kinabuhi:
Kinsa ko?
Kinsa kita?
Nganong ania kita
niining nagkahamtong
nga kabuntagon nga
mosangko sa pagkasalop?
Nganong kinahanglan pa kitang
moagi ning yuta kon ang atong gamot
wala dinhi mangita sa tubig sa kinabuhi?

Ug uban pang mga pangutana
nga dili na mapadayag sa pulong
ni sa hunahuna ni sa mga pagbati…

Ang diyotay mo na lang nga mga lakang
nga gibantingan sa nanghupong nga mga bitiis
ug sa kabug-at sa miburot nga tiyan
nga mingsuyop na sa kaunoran
sa imong mga aping, mga bukton,
ug karon nahibilin na lang ang mubong
gilay-ong maabot sa imong panan-aw ug
ang daw-piyak nimong tingog_____

Ang hangin misulti sa lunlong kamatuoran,
“Nagkaduol na ang kinabuhi nga sa tanang nilalang gipaabot;
abi-abiha kini ug gaksa sa tumang kahugot;
ayawg pasagdi nga ang kawili sa lumalabayng kalibotan
ug ang kahadlok sa umaabot nga gingharian
mopalugak sa kainit sa imong pagtinguha niini.”

Gibati ko ang daklit nga kalaay,
ang daklit nga kamingaw,
Apan ang hangin nagpadayon sa pagsulti
nga ang kinabuhi magpadayon.

Ug wa ko kini masabti.


-- JON R. SAGUBAN                                                                                                                                      Iligan City, Philippines

No comments:


Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.