8.09.2017

ang kataposang langgam sa tingtugnaw


Ang nag-inusarang langgam misarap gikan sa kakahoyan
ngadto sa tore sa kampana
ug mibalhin-balhin ug batog
sa mga lungag sa batong bungbong
nga gihaw-asan sa lumot,
dinhi sa Deusen usa ka pughak,
nga gilangit-langitan sa bagang gabon
milanog ang bagting sa kampana ug misanap ibabaw sa mga atop,
aduna ba kaha’y Diyos,
Diyos,
Diyos.

Dili na siya mopanaw sa habagatan,
dili na siya moapas sa adlaw,
sa unang pagpanghapnig sa mga nyebe
maghulat na lang siya sa pino ug puting mga gihay
nga mogakos sa hubong mga kahoy
kansang mga salag mihalok na sa yuta.

II

May usa ka langgam nga mikapay
sa tuno ni Vivaldi sa akong hunahuna,
mga dahon nangatagak ug nagbanig sa yuta,
kadali sa ilang pagpamulak diha sa mga sanga,
kadali sa ilang pagbuswak
sa tim-os nga biyoleta sa ilang kaanyag,
niining mga adlaw sa nagkamubong kahaponon
ang langgam hinay nga misayaw sa hangin,
panagsa na lang ang iyang paghagawhaw ngadto
sa hinigugma halapad ug bakante nga mga umahan,
ngadto sa mga kahoy nga daw ang linya
sa kasal nga gihuboan sa mga biste,
ug ang huni ni Vivaldi nga wala'y kinutoban
molungtad pa ba kaha ngadto sa tapos sa tingtugnaw?


-- ESTER TAPIA                                                                                                                        Kathmandu, Nepal

No comments:


Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.