8.01.2017

tanghaga nga miabot sa dakbayan nga gisubangan sa bulan


(alang sa akong kaigsoonang mga Mranao ug sa mga nabiktima sa kabuang sa mga Maute)

Mingkuyanap ang bagang dag-om
Sa dakbayan hulip sa bulan.
Kalit lang nangitom ang hangin
Nga mihabol sa matag suok sa among ingud.*
Hinay-hinayng migawas sa mga liki sa kadalanan
Ang mga alagad ni saitan nga miiwik
sa ilang daotang katuyoan sa mga lumulupyo…
Nangligid ang mga ulo nga maayo pang pagkakumbong,
sa mga putol nga mga kamot binugkosan sa mga rosaryo.
Kining mga alipores ni saitan
Daw morag mananap-ihalas
nga nakabuhi sa ilang hawla.
Piyaka bungul-bungul so alobalob
iran a allahu akbar. *

Saksi ang kawang-kawang* sa nanghitabo
ug kalit la’g hilak ang panganod
og bomba nga mohinlo sa ISIS nga mga pembetengen.*
Inubanan sa matag buto mao’y pag-iwigik sa mga yawa
Pero dinuyogan usab sa mga pangadyi’g bakho
alang sa saag nga kalinaw:  
So kalilintad i makatalingoma sii sa ingud tano. *
Allahu akbar.
Allahu akbar.

_______________________________________
1     * dakbayan
2    * Makabungol ang ilang pekeng Allahu akbar
3    * panganod
4    * mingluag ang tornilyo sa panghunahuna; boang
5    * Moabot na unta ang kalinaw sa among dakbayan.

-- ANGELITO G. NAMBATAC JR.                                                                                                  Iligan City, Philippines

No comments:


Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.