8.03.2017

hatagi sila’g ikahunghong


Duwa kini. Busa,
pili-a ang pinakapuwa nga lipstick,
aron mahisama sa mga biyuos sa rosas
ang imong mga ngabil. Balikosay
man kaha sa tinai. Badlisi dayon
ang imong kilay, habog sama sa labyog
sa mga pako sa kabog. Hinagpatay pod
diay sa utok. Pintali kanang imong
aping og mga sundang ug bangkaw.
Ilaha ang sumsom. Imoha ang siyensya.
Sa matag tikang nimo nianang ang-ang
sa tubig, ikaw ang lab-as nga kinilaw
alang kanila, “bulay-og, ambisyosa, gadahom,
mangtas, makasasala, malas.” Ug samtang
nagpinakatay ang ilang laway sa imong
obra, suweldo, degree, ug ang tanang halayo
sa ilang mga mugbong kamot, imong gitay-og
ang mga lamog-lamog sa suka hangtod
nahimo kining bino. Imong gihulma ang yuta
ngadto sa imong dagway; ang mga bato
sa imong bukog.
Sa mga takna nga gipas-an nimo ang troso
gikan sa imong nataran ngadto sa kadalanan,
ngadto sa sidlakang bungtod, natunga ang patag.
Sulod sa imong alimpulo ang usa ka disenyo
nga gaakob sa kabug-at, unos, lilo, ug linog—
usa ka hinagiban alang sa gasurang-surang.
Kon iduslak, ang tanan mabuslot, madunot.


-- CORAZON M. ALMERINO                                                                                                               Los Angeles, California, USA

No comments:


Daghang salamat sa mga maniniyot nga gapaambit sa ilang mga hulagway sa Google ug Flickr.